• Artikelen •

In Hoever Deugt Toponymie ?
Jacques Fermaut
geplaatst 16 mei 2009Afstanden en locaties op de noordelijke Pataviaroute
Jeff van Hout
geplaatst 1 juni 2009De Verhuizing van de Friezen
Yeb Boersma
geplaatst 6 januari 2016De Nieuwe Kaart van Germania
Yeb Boersma
geplaatst 16 februari 2016Frisia en Flandria op oude kaarten
Jeff van Hout
geplaatst 6 januari 2016Castellum Aliso, een hypothese
Leen Hoogerwerf
geplaatst 30 juni 2016De ondergang van Varus en zijn legioenen in 9 AD, een hypothese
Leen Hoogerwerf
geplaatst 30 juni 2016Wapens, wapenrusting en tactieken van de Romeinen, Gallirs, Germanen en Franken
Leen Hoogerwerf
geplaatst 12 januari 2017De zoon van Radbod op avontuur in Zuid-Frankrijk
Jeff van Hout
geplaatst 7 december 2017Het Dagobertkerkje en Koniochus, de 'heilige' die ontstond uit een kopieerfout
Jeff van Hout
geplaatst 20 maart 2019Niet-vierkante Romeinse centurisatie (limitatio)
Hoofdstuk 1: Reverse engineering van de Romeinse centurisatie in Galli

Ronald van Ham
geplaatst 5 oktober 2021• Project Saksen •

Een website met een verzameling artikelen en bronbesprekingen in relatie tot de Saksen.

Saxon ships Het is een project in opbouw dat nog verre van voltooid is. Het uitgangspunt is om door een bestudering van alle bronnen waarin de Saksen voorkomen vr het jaar 700 AD, een beeld te vormen van wie er in de Oudheid en in de Merovingische periode schuil gaan onder deze benaming. In de achtste eeuw verandert het beeld van de Saksen drastisch en raakt dit naamlabel onlosmakelijk verbonden met een bevolkingsgroep, desgewenst een stam, die voornamelijk domicilie heeft op de Noordwest-Duitse laagvlakte en wiens gebied door Karel de Grote bij zijn Frankische Rijk werd ingelijfd. Maar voor die tijd geven de bronnen een geheel ander beeld.

  Saksen indexpagina


  Jeff van Hout
  Geplaatst 2 april 2021.
  Laatste update 17 april 2024: nieuw toegevoegd bron nr. 40 (tweede van 5 delen);• Boekbesprekingen •

Heeren-small  Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum
  De casus Tiel-Passewaaij
  Stijn Heeren, 2009  Kristian Helmholt
  geplaatst 30 oktober 2012
Heeren-small  Gouden Middeleeuwen
  Nederland in de Merovingische Wereld, 400-700 na Chr.
  Annemarieke Willemsen, 2014  Jeff van Hout
  geplaatst 7 september 2015
Kronieken-small  Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Frankorum.
  De aan Einhard toegeschreven Latijnse tekst uitgegeven en in het Nederlands vertaald,
  en voorzien van uitgebreide annotaties door

  Collectief Carolus, 2021


  Jeff van Hout
  geplaatst 18 april 2021


• Uit de discussies •

Warns
Jeff van Hout
geplaatst 7 september 2015


De Oorkonde van Folckerus
Jeff van Hout
geplaatst 7 september 2015


Dorestate, een lastig onderwerp, ...
Jeff van Hout
geplaatst 7 september 2015


Bisdom Luik
Jeff van Hout
geplaatst 7 september 2015


Een Eland met een Halo?
Jeff van Hout
geplaatst 7 september 2015


Een Mythische Bisschop van Dorestad?
Jeff van Hout
geplaatst 7 september 2015


Familia Sancti Vedasti in de Betuwe?
Jeff van Hout
geplaatst 2 januari 2016


'Uttreht' in de Annales Bertiniani
Jeff van Hout
geplaatst 2 januari 2016


Was Dorestad ooit 'Fries'?
Jeff van Hout
geplaatst 2 januari 2016


Schapen of Romeinen?
Lolke Stelwagen
geplaatst 10 januari 2016


Julius Caesar in Nederland? (deel 1)
Jeff van Hout
geplaatst 6 januari 2016


Julius Caesar dus toch in Nederland? (deel 2)
Jeff van Hout
geplaatst 29 mei 2016

Auteurs, zowel profesioneel als amateur, worden aangemoedigd artikelen voor publicatie in te sturen.
De aangeboden artikelen worden geacht verband te houden met het onderwerp van deze website.
Aan auteurs wordt geen geldelijke vergoeding verstrekt voor gepubliceerd materiaal.

Voor inlichtingen over publiceren en het inzenden van artikelen: dagobert -- at -- nifterlaca.nl
Nifterlaca is een persoonlijk en volkomen onafhankelijk initiatief van de eigenaar.