Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Wijzigingshistorie

Bericht: Re: Romeinse Marskampen

Gewijzigd door: Lolke
Wijzigingsdatum: 23 februari 2015 14:45

Re: Romeinse Marskampen
In een twee-tal bijdragen [url=http://www.spitspot.nl/co/bwh.pdf]hier[/url] en [url=http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/christina_vlasma-het_land_van_mauve-masterscriptie.pdf]hier[/url] komen wat meer feitjes aan het licht.

Zo is er pollen onderzoek gedaan in (1 van de) wallen van de kampjes. Daaruit blijkt dat in de tijd dat de structuren zijn aangelegd er nog veel meer heide was dan tegenwoordig. tijdens de aanleg van de Banscheiding in 1423. Daaraan wordt een conclusie verbonden die volgens mij niet zonder meer getrokken mag worden. Namelijk dat deze kampjes uit de 17de eeuw stammen omdat kennelijk bekend wordt verondersteld dat in deze gebieden eerst in de 17de eeuw hier veel meer schapen gehouhielden gingen worden , waardoor er veel meer heide ontstond. Zelfs als dat waar is, dan kan dit zelfde gelden voor de romeinse tijd. Omdat er echter van die tijd nauwelijks gegevens voorhanden zijn, trekt men de conclusie dat het dan wel 17de eeuws zal zijn. M.i. heel veel ruimte voor twijfel. Citaat uit de eerste bijdrage:
[quote]Over het landschap van de Wester- en Bussumerheide in de Ijzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen zijn helaas geen gegevens beschikbaar. [/quote]

In deze bijdrage wordt gesproken van een vergelijkbare structuur bij Nijkerk:

[quote]Een dergelijke omwalling met een zijde van 108 meter ligt enkele kilometers ten zuiden van Nijkerk op de Kruishaarderberg (Van Dooren, 1986, pp. 135-140).[/quote]

Daarover is [url=https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2011/01/rapportage-kruishaarderberg1.pdf]hier[/url] iets meer te vinden. De vergelijking gaat echter nogal mank omdat de structuur bij Nijkerk een wal zou hebben van 6! meter hoog!

Terug naar de eerste bijdrage waar nog het volgende staat:

[quote] Hij [1 van de kampjes, Lolke] staat gekarteerd op de uitgave uit 1651 van de kaart van Balthasar en Florisz. van Berckenrode, maar nog niet op de eerste editie van deze kaart uit 1615-20 (Donkersloot-de Vrij, 1985).[/quote]

Dat een kampje op de ene kaart wel en de andere niet kan uiteraard niet als bewijs gelden dat het in 1615-20 nog niet bestond.

De tweede bijdrage is wel lezenswaardig, maar levert niet direct meer extra op.

Originele bericht

Auteur: Lolke
Datum: 23 februari 2015 14:41

Re: Romeinse Marskampen
In een twee-tal bijdragen [url=http://www.spitspot.nl/co/bwh.pdf]hier[/url] en [url=http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/christina_vlasma-het_land_van_mauve-masterscriptie.pdf]hier[/url] komen wat meer feitjes aan het licht.

Zo is er pollen onderzoek gedaan in (1 van de) wallen van de kampjes. Daaruit blijkt dat in de tijd dat de structuren zijn aangelegd er nog veel meer heide was dan tegenwoordig. Daaraan wordt een conclusie verbonden die volgens mij niet zonder meer getrokken mag worden. Namelijk dat deze kampjes uit de 17de eeuw stammen omdat kennelijk bekend wordt verondersteld dat deze gebieden eerst in de 17de eeuw hier veel meer schapen gehouden gingen worden waardoor er veel meer heide ontstond. Zelfs als dat waar is, dan kan dit zelfde gelden voor de romeinse tijd. Omdat er echter van die tijd nauwelijks gegevens voorhanden zijn, trekt men de conclusie dat het dan wel 17de eeuws zal zijn. M.i. heel veel ruimte voor twijfel. Citaat uit de eerste bijdrage:
[quote]Over het landschap van de Wester- en Bussumerheide in de Ijzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen zijn helaas geen gegevens beschikbaar. [/quote]

In deze bijdrage wordt gesproken van een vergelijkbare structuur bij Nijkerk:

[quote]Een dergelijke omwalling met een zijde van 108 meter ligt enkele kilometers ten zuiden van Nijkerk op de Kruishaarderberg (Van Dooren, 1986, pp. 135-140).[/quote]

Daarover is [url=https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2011/01/rapportage-kruishaarderberg1.pdf]hier[/url] iets meer te vinden. De vergelijking gaat echter nogal mank omdat de structuur bij Nijkerk een wal zou hebben van 6! meter hoog!

Terug naar de eerste bijdrage waar nog het volgende staat:

[quote] Hij [1 van de kampjes, Lolke] staat gekarteerd op de uitgave uit 1651 van de kaart van Balthasar en Florisz. van Berckenrode, maar nog niet op de eerste editie van deze kaart uit 1615-20 (Donkersloot-de Vrij, 1985).[/quote]

Dat een kampje op de ene kaart wel en de andere niet kan uiteraard niet als bewijs gelden dat het in 1615-20 nog niet bestond.

De tweede bijdrage is wel lezenswaardig, maar levert niet direct meer extra op.