Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Wijzigingshistorie

Bericht: Waterlopen

Gewijzigd door: Upbergen
Wijzigingsdatum: 09 oktober 2021 12:55

Waterlopen
[b]Waterlopen[/b]

Er is sprake van twee beken 1) Slagvijverbeek (met 4 bronbeken) en 2) Diepenbroekbeek (onvertakt), waartussen Sint-Kwintens-Lennik op een hoogte ligt. Stroomafwaarts komen de beken samen in de Molenbeek en het water stroomt verder via de Zuunbeek naar de Zenne. In mijn optiek is er bij watermolens stroomopwaarts meestal ook met de beken gerommeld. Als deze waterlopen cruciaal zijn in het model, dan zou de daaruit volgende verkaveling logischerwijs niet ouder kunnen zijn dan de laatste grote verlegging.

[url=http://natuurbehoudlevenslust.be/wp-content/uploads/2018/09/Gemeentelijk-Ruimtelijk-Structuurplan-Lennik-20120521-goedgekeurd-BD-20120823-1.pdf]Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan Lennik 2012[/url] fig 1. Concept beekvalleien p. 101

"e) De Molenbeek of Slagvijverbeek is een grotendeels meanderende waterloop. Tussen Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik en net opwaarts van de Slagvijvermolen heeft de Molenbeek een rechtgetrokken loop;"

"i) De Slagvijvermolen, gelegen op de Slagvijverbeek"

[url=https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/4571/bestanden/11438]Ministerieel Besluit Vlaamse Overheid 24 dec 2008[/url] p. 4

Originele bericht

Auteur: Upbergen
Datum: 09 oktober 2021 12:50

Waterlopen
[b]Waterlopen[/b]

Er is sprake van twee beken 1) Slagvijverbeek (met 4 bronbeken) en 2) Diepenbroekbeek (onvertakt), waartussen Sint-Kwintens-Lennik op een hoogte ligt. Stroomafwaarts komen de beken samen in de Molenbeek en het water stroomt verder via de Zuunbeek naar de Zenne. In mijn optiek is er bij watermolens stroomopwaarts meestal ook met de beken gerommeld. Als deze waterlopen cruciaal zijn in het model, dan zou de daaruit volgende verkaveling logischerwijs niet ouder kunnen zijn dan de laatste grote verlegging.

"e) De Molenbeek of Slagvijverbeek is een grotendeels meanderende waterloop. Tussen Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik en net opwaarts van de Slagvijvermolen heeft de Molenbeek een rechtgetrokken loop;"

"i) De Slagvijvermolen, gelegen op de Slagvijverbeek"

[url=https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/4571/bestanden/11438]Ministerieel Besluit Vlaamse Overheid 24 dec 2008[/url] p. 4