Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Wijzigingshistorie

Bericht: Saksen, Franken, Alemannen, Goten

Gewijzigd door: Dagobert
Wijzigingsdatum: 16 januari 2023 13:42

Saksen, Franken, Alemannen, Goten
De taalkundige argumenten in het artikel van Kortlandt over de oorsprong van de Goten gaan mij boven de pet. Ik heb er ook geen idee van of er over zijn standpunten consensus bestaat. Zijn artikel lijkt mij wat gedateerd, maar dat zegt helemaal niets over de waarde en geldigheid ervan. Jammer dat hij zijn publicaties niet van een datum voorzien heeft.

Edit: ik zie nu toch dateringen op een andere pagina. Deze is uit 2002.

De geschiedenis van de Goten is ongelooflijk gecompliceerd. Het migratieverhaal van Jordanes/Cassiodorus heb ik altijd met een flinke korrel zout genomen. Categorie oorsprongsmythe, enigszins vergelijkbaar met de zogenaamde Trojaanse herkomst van de Franken. De zogezegde archeologische ondersteuning m.b.v. Wielbarkcultuur en Tsjernjachivcultuur maakt op mij geen sterke indruk.
In dit opzicht mogen we misschien hoop vestigen op onderzoek van ancient-DNA. Bij de Longobarden is er op dat vlak al wel enig succes geboekt, meen ik me te herinneren.

Wanneer precies de naam ‘Goten’ voor het eerst in de tekstuele bronnen verschijnt, is mij niet duidelijk.
In een panegyricus uit 291 AD komt een interessante passage voor:
“The unruly Moorish tribe rages against its own flesh, the Goths utterly destroy the Burgundians, and again the Alemanni wear arms for the conquered, and the Tervingi too, another group of Goths, with the help of a band of Taifali join battle with the Vandals and Gepids.”
[i]Genethliacus of Maximian Augustus[/i], door anonieme auteur. Vertaling uit Rogers & Nixon.

(Het is zeker de oudst bekende vermelding van de Tervingi, waarvan men zegt dat die later de Visigoten zouden zijn geworden.)

Er lijkt hier, eind 3e, dus wel sprake te zijn van een nabijheid van Goten en Alemannen (en Bourgondiërs).

> want de 2e/3e eeuwse
> Romeinen vermelden geen Goten aan hun Noordoost
> grenzen

Weet je dit wel zeker? Niet dat ik het meteen met citaten kan tegenspreken, maar het klinkt me een beetje ongeloofwaardig in de oren.

> Ik vind het in ieder geval wel aantrekkelijk
> vanwege de symmetrie: waarom zou de ontwikkeling
> naar Franken en Alemannen beperkt zijn gebleven
> tot de Rijngrens, en zich niet ook langs de Donau
> hebben voltrokken?

Hier kan ik helemaal in meegaan.


Groet,
Dagobert

Originele bericht

Auteur: Dagobert
Datum: 16 januari 2023 13:38

Saksen, Franken, Alemannen, Goten
De taalkundige argumenten in het artikel van Kortlandt over de oorsprong van de Goten gaan mij boven de pet. Ik heb er ook geen idee van of er over zijn standpunten consensus bestaat. Zijn artikel lijkt mij wat gedateerd, maar dat zegt helemaal niets over de waarde en geldigheid ervan. Jammer dat hij zijn publicaties niet van een datum voorzien heeft.

De geschiedenis van de Goten is ongelooflijk gecompliceerd. Het migratieverhaal van Jordanes/Cassiodorus heb ik altijd met een flinke korrel zout genomen. Categorie oorsprongsmythe, enigszins vergelijkbaar met de zogenaamde Trojaanse herkomst van de Franken. De zogezegde archeologische ondersteuning m.b.v. Wielbarkcultuur en Tsjernjachivcultuur maakt op mij geen sterke indruk.
In dit opzicht mogen we misschien hoop vestigen op onderzoek van ancient-DNA. Bij de Longobarden is er op dat vlak al wel enig succes geboekt, meen ik me te herinneren.

Wanneer precies de naam ‘Goten’ voor het eerst in de tekstuele bronnen verschijnt, is mij niet duidelijk.
In een panegyricus uit 291 AD komt een interessante passage voor:
“The unruly Moorish tribe rages against its own flesh, the Goths utterly destroy the Burgundians, and again the Alemanni wear arms for the conquered, and the Tervingi too, another group of Goths, with the help of a band of Taifali join battle with the Vandals and Gepids.”
[i]Genethliacus of Maximian Augustus[/i], door anonieme auteur. Vertaling uit Rogers & Nixon.

(Het is zeker de oudst bekende vermelding van de Tervingi, waarvan men zegt dat die later de Visigoten zouden zijn geworden.)

Er lijkt hier, eind 3e, dus wel sprake te zijn van een nabijheid van Goten en Alemannen (en Bourgondiërs).

> want de 2e/3e eeuwse
> Romeinen vermelden geen Goten aan hun Noordoost
> grenzen

Weet je dit wel zeker? Niet dat ik het meteen met citaten kan tegenspreken, maar het klinkt me een beetje ongeloofwaardig in de oren.

> Ik vind het in ieder geval wel aantrekkelijk
> vanwege de symmetrie: waarom zou de ontwikkeling
> naar Franken en Alemannen beperkt zijn gebleven
> tot de Rijngrens, en zich niet ook langs de Donau
> hebben voltrokken?

Hier kan ik helemaal in meegaan.


Groet,
Dagobert