Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Pallia Fresonica - the case of the missing sheep

03 mei 2012 17:39
> Mijn 'vondst uit Vlaanderen' komt uit de
> "Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen",
> 4.7 aspecten van de samenleving:
>
> Veeteelt is geattesteerd in de typische
> plattegronden van de woonstalhuizen die in gebruik
> zijn van de bronstijd tot in de Romeinse periode:
> vee en mensen kregen beide hun plaats in het
> gebouw, wat resulteerde in een duidelijk
> gescheiden stal- en woongedeelte.
> [...]
> In de midden-ijzertijd is een verkleining van de
> gebouwplattegronden waar te nemen,wat Nederlandse
> onderzoekers in verband brengen met de
> overschakeling van runder- naar schapenteelt,
> zoals Roymans, p. 10. 13 Spijtig genoeg lenen de
> bodemkundige omstandigheden van verschillende
> archeoregio’s zich er niet toe dat botmateriaal
> bewaard blijft. Rechtstreekse gegevens over de
> veeteelt zijn dus maar in zeer beperkte mate
> voorhanden.
> [...]
> Op de meeste nederzettingssites komen ook
> spinstenen en weefgewichten voor. Dit zijn
> onrechtstreekse getuigen van zowel landbouw
> (vlasteelt) als veeteelt (wol van schapen), maar
> ook hier ontbreken duidelijke paleobotanische en
> archeozoölogische gegevens als rechtstreekse
> informatie.

Is het niet verbazend dat er geen materiaal is gevonden? Dat de situatie hier zo verschillend was met het terp gebied? Want hier stond de boel toch ook onder water? En getuige de huidige situatie moet er heel wat klei zijn afgezet.
> En als sluitstuk staat in dezelfde sectie:
>
> Door antieke auteurs worden onder de Belgae de
> Menapii, Nervii en Morini geprezen om hun
> textielproductie.

Heb geen enkele antieke auteur gevonden die de Menapii, Nervii en Morini prijst om hun textielproductie.. Alleen iets over de Birri en Saga(e). Ik bedoel, iedereen kan dit wel beweren... maar Ad Fontes!!!

> De Menapiërs woonden aan de kust bij het kanaal.
> Iets zuidelijker woonde de Morini. De Nerviërs
> meer in het binnenland.

Mooi dat je over deze stammen zoveel zekerheid hebt over waar ze zaten winking smiley Vreemd dat er dan nog zo'n discussie is over waar de Friezen zaten... (beetje plagen mag toch wel?)

>
> Ook hier schaarste aan vondsten, die mijns inziens
> verklaard kan worden door het organische karakter
> van weven: alleen de niet organische materialen
> blijven over. Daar was ik bij een eerdere reactie
> op "Friese mantels 'een wolnijverheid van voor
> Christus tot in de 11e eeuw'" van van Gorp ook al
> eens op gekomen. Daar zegt hij namelijk op blz
> 5.:
>
> In de terplagen, bestaande uit lagen droge, hard
> geworden klei met daartussen mestlagen, zullen
> voorwerpen uit organisch materiaal lang en goed
> geconserveerd blijven (hout, been, plantenresten,
> leder, Was en wol en weefsels daaruit). Daarnaast
> komen de klassieke vondsten, voorwerpen uit
> aardewerk, steen, glas, barnsteen, ijzer, goud,
> zilver, hertshoorn, enzovoorts, voor. Deze
> uitzonderlijke rijkdom maakt het mogelijk zich een
> goede voorstelling te vormen van de levenswijze
> van de terpbewoners.
>
> En op blz. 29:
>
> Kortom, Pirenne wil bewijzen dat juist in deze
> streken de condities gunstig waren voor een
> wolnijverheid met fijne, kostbare weefsels. Maar
> helaas, er blijkt weinig van handel in deze wollen
> stoffen in de 9e en 10e eeuw. Ook zijn er door
> archeologen geen weefselfragmenten uit deze
> periode in deze streken gevonden.

Nog maar ns refererend naar het Almere dat juist dit soort zaken perfect moet hebben geconserveerd. Dus of er was geen Almere daar.. of er was daar geen textiel nijverheid. Mee eens?

>
> Meer dan 1000 jaar oude wolfragmenten vind je
> echter ook niet zo maar terug. Die terpen aan de
> Noord-Nederlandse (en verder noordwaartse) kust
> zijn bijzondere conservatie omgevingen. Terp
> afgravingen in Vlaanderen ken ik (nog) niet. Wel
> hebben we een mogelijke terp bij Leffinge gezien.
> Maar die is volgens mij niet afgegraven. In mijn
> eerdere reactie had ik ook gezegd:

Bij Antwerpen zijn meerdere terpen.... Tenslotte heeft Antwerpen daar zijn naam aan ontleent winking smiley


> Samengevat: in de historische bronnen zouden de
> Romeinen de textielproductie noemen van volken
> waar relatief weinig discussie over is qua
> historische locatie: de Noord-Franse en Vlaamse
> kust. Vlak hierboven c.q. er tussenin zaten (al
> dan niet later) mijns inziens ook Frisi/Fresones.

Mijn inziens zat er een volk op de Friese en Noordhollandse terpen dat altijd Frisi/Fresones heeft geheten en dat zijn invloedsfeer vanaf de 6de, 7de eeuw naar het zuiden en naar het noord-oosten uitbreide...

> Wellicht ook in de Noordelijke Nederlanden.
> Archeologisch vinden we van de zuidelijke
> textielproductie aan de kanaalkust weinig terug.
> Dat is prima verklaarbaar door het simpele feit
> dat organisch materiaal het alleen onder
> bijzondere omstandigheden vol houdt.

Nogmaals verwijzend naar het Almere dat enorme pakketten met klei?/zand? moet hebben afgezet, want het is er nu zo droog als gort.

In de
> Noordelijke Nederlanden waren die bijzondere
> omstandigheden er: 'man-made constructions' waarin
> zure/vochtige mestlagen door klei zijn afgesloten.
> Die ook nog eens werden afgegraven in een periode
> waarin waarin er (net) serieus historisch
> onderzoek kwam. Wellicht gaat er in voormalige(?)
> moerassen in Vlaanderen ook nog wat gevonden
> worden........als de situatie goed gebleven is:
> zodra er zuurstof bij kan komen is het al gauw
> gebeurd.
>
> Wat betreft 'spinsteentjes': die schijnen dus ook
> in Vlaanderen gevonden te zijn. Maar ook al zijn
> het er niet zoveel, dan is het nog maar de vraag
> of je verplicht spinsteentjes moet vinden.

Tuurlijk.

De
> 'warp-weighted-loom' is een instrument. Je kunt
> ook weven met een 'hand-loom' of 'back-strap'
> loom. Ga die maar eens terugvinden.

Bestonden die in de romeinse tijd? vroege middeleeuwen? zijn die ergens teruggevonden? Is het feit dat iets zou kunnen aanleiding te geloven dat het ook inderdaad zo was?

>
> Last but not least: als men zo goed was in
> textielproductie in de Noordelijke Nederlanden?
> Waarom verdwijnt deze dan naar het zuiden om later
> vanuit het zuiden weer terug te komen?

Geen idee.


Ik vind het
> vele malen logischer om te veronderstellen dat er
> aan de kanaalkust lang een textielproductie heeft
> gezeten, die later ook naar de Noordelijke
> Nederlanden is getrokken, toen daar de boel wat
> droger werd.

Logisch in 2012 is vaak ook geen bewijs voor het jaar 0012 en daar omheen.
Onderwerp Auteur Gepost

Pallia Fresonica

Dagobert 10 juli 2010 16:48

Re: Pallia Fresonica - is de kapper dan ook Fries?

Weetgierig 11 juli 2010 23:19

Re: Pallia Fresonica - is de kapper dan ook Fries?

Dagobert 12 juli 2010 16:14

Re: Pallia Fresonica - is de kapper dan ook Fries?

Lolke 20 juli 2010 21:31

Re: Pallia Fresonica - is de kapper dan ook Fries?

Lolke 23 juli 2010 19:49

Re: Pallia Fresonica - is de kapper dan ook Fries?

Weetgierig 23 juli 2010 21:19

Re: Pallia Fresonica - is de kapper dan ook Fries?

Lolke 23 juli 2010 21:32

Pallia Fresonica - Frygische kleding

Dagobert 20 september 2010 14:54

Hier een Aurifries met Willibrord die bij Katwijk aan land komt......

Lolke 17 november 2010 07:09

Re: Hier een Aurifries met Willibrord die bij Katwijk aan land komt......

Weetgierig 19 november 2010 20:53

Pallia Fresonica - en waarom Haroen-al-Raschid er blij mee was!

Lolke 29 februari 2012 20:10

Re: Pallia Fresonica - is de kapper dan ook Fries?

Frisia Coast Trail 27 mei 2018 11:31

Artikel Marco Bakker

Dagobert 27 mei 2018 12:41

Re: Artikel Marco Bakker

Frisia Coast Trail 27 mei 2018 13:07

Bronvermeldingen

Dagobert 30 mei 2018 13:11

Re: Bronvermeldingen

GerardA 31 mei 2018 21:30

Inde trajectum defluente

RV Burger 31 mei 2018 23:22

Re: Inde trajectum defluente

Erik Springelkamp 01 juni 2018 08:57

Re: Inde trajectum defluente

MWB 01 juni 2018 18:07

Re: Inde trajectum defluente

GerardA 12 juni 2018 23:28

Lekker verwarrend

Dagobert 13 juni 2018 13:00

Re: Lekker verwarrend

GerardA 14 juni 2018 00:16

Re: Artikel Marco Bakker

Lolke 28 mei 2018 23:16

Re: Pallia Fresonica - vers van Odakar's land

Weetgierig 24 juli 2010 11:06

Attrebates Birri en Gaulish Saga

Lolke 24 juli 2010 11:30

Re: Pallia Fresonica

GerardA 17 september 2010 14:34

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 17 september 2010 16:59

Re: Pallia Fresonica

GerardA 17 september 2010 17:30

Re: Pallia Fresonica

Dagobert 17 september 2010 18:06

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 17 september 2010 19:31

Re: Pallia Fresonica

Lolke 20 september 2010 07:56

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 20 september 2010 20:26

Re: Pallia Fresonica

Lolke 20 september 2010 20:35

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 20 september 2010 21:14

Re: Pallia Fresonica

Joep Rozemeyer 28 april 2012 17:23

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 28 april 2012 20:59

Re: Pallia Fresonica

GerardA 29 april 2012 13:17

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 29 april 2012 20:27

Re: Pallia Fresonica

GerardA 29 april 2012 21:29

Re: Pallia Fresonica

Joep Rozemeyer 02 mei 2012 12:08

Re: Pallia Fresonica

Lolke 02 mei 2012 14:20

Re: Pallia Fresonica

Joep Rozemeyer 03 mei 2012 08:50

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 03 mei 2012 11:20

Re: Pallia Fresonica

Lolke 03 mei 2012 15:02

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 03 mei 2012 15:55

Re: Pallia Fresonica - the case of the missing sheep

Weetgierig 03 mei 2012 11:09

Re: Pallia Fresonica - the case of the missing sheep

Lolke 03 mei 2012 17:39

Re: Pallia Fresonica - the case of the missing sheep

GerardA 03 mei 2012 18:31

Re: Pallia Fresonica - the case of the missing sheep

Weetgierig 03 mei 2012 21:15

Re: Pallia Fresonica - the case of the missing sheep

Weetgierig 03 mei 2012 20:21

Vondst van ruiten keeper ca 1700 jaar oud

Lolke 01 september 2013 21:24

Re: Vondst van ruiten keeper ca 1700 jaar oud

MWB 01 september 2013 22:12

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 03 mei 2012 21:14

Re: Pallia Fresonica

Lolke 04 mei 2012 07:28

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 04 mei 2012 11:21

Re: Pallia Fresonica

Odakar 04 mei 2012 19:28

Re: Pallia Fresonica

Dagobert 20 september 2010 14:38

Re: Pallia Fresonica

Lolke 20 september 2010 20:17

Re: Pallia Fresonica - Nieuw topic over boten starten? winking smiley

Lolke 20 september 2010 21:00

Re: Pallia Fresonica - Nieuw topic over boten starten? winking smiley

HenkM 17 november 2010 15:32

Re: Pallia Fresonica - Nieuw topic over boten starten? winking smiley

Lolke 17 november 2010 17:29

Re: Pallia Fresonica

Weetgierig 20 september 2010 20:55

Re: Pallia Fresonica

Dagobert 20 september 2010 23:22

Re: Pallia Fresonica

GerardA 21 september 2010 11:04

Forum instellingen

Dagobert 21 september 2010 18:30

Re: Pallia Fresonica

HenkM 17 november 2010 15:26

En zo ziet een Pallia Fresonica er in werkelijkheid uit!!!

Lolke 04 augustus 2011 22:52

Re: En zo ziet een Pallia Fresonica er in werkelijkheid uit!!!

Weetgierig 05 augustus 2011 08:48

Re: Pallia Fresonica

GerardA 20 september 2010 17:36

Volledige Pallia Fresonica teruggevonden!!!

Lolke 04 augustus 2011 22:55

Re: Volledige Pallia Fresonica teruggevonden!!!

Dagobert 05 augustus 2011 00:03Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen