Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

11 december 2009 00:35
Hallo Dagobert,

Ik begrijp dat het een gebrek aan helderheid was die U heeft doen besluiten om te reageren. Sta me echter toch toe om nog een laatste maal te reageren.

@ Menapii 7000 <-> 9000
Ik heb hier inderdaad het gelijk aan mijn zijde. Maar U ook een beetje. Informatie op publieke web sites, zelfs gerenommeerde sites, dienen altijd goed geverifieerd te worden.

@Overschatting 50% <-> 33%
Zoals U aangeeft kan mijn betoog samengevat worden als
r(60,50) = 150% * r(90,75)

Als ik spreek van een onderschatting van mijn berekening r(90,75) met 50% om tot r(60,50) te komen gebruik ik mijn berekening als basis om mijn onderschatting te berekenen. Als U graag vertrekt van het eind resultaat is mij dat prima, maar het is niet logisch. Laat me U daarom toch nog een voorbeeld geven. U houdt niet van appels maar misschien wel van belastingen...

Stel een nieuwe wagen kost 15,000 Euro exclusief BTW. Als ik denk dat ik die wagen krijgt voor 15,000 Euro ben ik mis. Ik onderschat namelijk de kost met 19% (= de BTW) want de echte kost is 17,850 (= 119% * 15,000).

Als de verkoper mij probeert wijs te maken dat ik de kost met slechts 15,96% onderschat (immers 15,000 Euro = 1 / 119% * 17,850 Euro) zal ik hem fronsend aankijken en toch maar elders een andere wagen kopen. Immers, ik kan met recht en rede zeggen dat die 15000 Euro 19% onderschat is...

@De cirkelstralen kloppen niet exact
Het spijt me dat de helderheid voor de lezer mogelijks verloren ging door mijn poging om schijnnauwkeurigheden te vermijden. Of het daarentegen zinvol is de exacte berekening uit te voeren en of het daarenboven nuttig is een expliciete foutenmarge te hanteren, is discussieerbaar. Het is naar mijn mening niet helderder te stellen dat de Attrebates in een regio met straal tussen 14,6 km en 17 km woonden in plaats van gewoon een straal 16 km voor te stellen.

Trouwens, de echte inhoud van de discussie is dat zelfs als we het gebied van de Attrebates tot 24 km laten uitdeinen, dan nog blijft de gangbare interpretatie zeer ongeloofwaardig.

Zoals U ook al aangeeft - het is net daarover dat de discussie zou moeten plaats vinden!

Met vriendelijke groeten

Kurt Wayenberg
Onderwerp Auteur Gepost

Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

Dagobert 23 november 2009 15:49

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

kurtwayenberg 27 november 2009 21:08

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

Dagobert 28 november 2009 16:42

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

kurtwayenberg 11 december 2009 00:35

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

Dagobert 02 januari 2010 16:07Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen