Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

02 januari 2010 16:07
Dag Kurt Wayenberg,

Excuses indien u eerder dan nu een reactie van mij had verwacht. In de tussentijd ben ik enige tijd ‘van huis’ geweest en was daardoor niet in de gelegenheid.

@Overschatting 50% <-> 33⅓%
U schrijft: “Zoals U aangeeft kan mijn betoog samengevat worden als r(60,50) = 150% * r(90,75)”.
Maar dit is niet correct. Ik heb juist aangegeven dat uw betoog kan worden samengevat als r(90,75) = 1/150% * r(60,50) ofwel r(90,75) = 66⅔% * r(60,50).
Dit geeft u zelf ook aan in uw bewijs in noot 9 (oorspronkelijk nummer 8).

U schrijft ook: “Als u graag vertrekt van het eind resultaat is mij dat prima, maar het is niet logisch.
Dit is natuurlijk de kern van ons ‘misverstand’.
Misschien is het maar het beste om dit punt hier verder te laten rusten. Inhoudelijk is het nauwelijks van belang en ik heb stellig de indruk dat het gebruik van het woord ‘onderschatting’ de op zichzelf redelijk eenvoudige rekenkundige kwestie naar een (te) gecompliceerde taalkwestie heeft overgeheveld.

@De cirkelstralen kloppen niet exact
U schrijft: “Het is naar mijn mening niet helderder te stellen dat de Attrebates in een regio met straal tussen 14,6 km en 17 km woonden in plaats van gewoon een straal 16 km voor te stellen.
Hier zijn we het eens. Dit is precies zoals ik het bedoelde!

@Tabel 1
Een nieuw ‘getallenprobleem’ kwam ik bij nader inzien tegen in tabel 1. Misschien is het alleen voor mij een probleem en kunt u het eenvoudig wegnemen.
Bij de Morini situeert u 25% van de populatie op Belgisch grondgebied en bij de Menapii 66%. Zouden deze getallen in uw benadering niet beide 0% moeten zijn?
Uit de gegeven oppervlakte van België meen ik te kunnen afleiden dat u uitgaat van België zoals dat heden ten dage is. De door u rond Terwaan gegeven populatiecirkel van de Morini ligt volledig op Frans grondgebied en de cirkel van de Menapii rond Cassel zal hooguit voor een héél klein deel de Frans-Belgische grens overschrijden.

Groet,
Dagobert

P.S.: Eenieder die dit leest wens ik graag heel veel voorspoed in 2010 !


Science: An orderly arrangement of what at the moment seem to be facts.
Onderwerp Auteur Gepost

Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

Dagobert 23 november 2009 15:49

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

kurtwayenberg 27 november 2009 21:08

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

Dagobert 28 november 2009 16:42

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

kurtwayenberg 11 december 2009 00:35

Re: Belgisch Gat, een valkuil voor getallen?

Dagobert 02 januari 2010 16:07Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen