Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

07 maart 2010 22:58
Beste Weetgierig,

Voor ik het vergeet moet ik even kwijt dat ik vind dat je een hele waardige review geschreven hebt van het proefschrift van Heeren. Dank daarvoor!

Wat betreft de opties die je aanreikt kies ik voor mezelf: véél van 3, véél van 1 en een beetje van 4.

Voor mij staat vast dat de theorieën van Delahaye binnen de academische wereld geen issue meer vormen. Het is een gepasseerd station uit een inmiddels ver verleden waar destijds mee afgehandeld is.
Het is enigszins te vergelijken met de ophef binnen de natuurwetenschap toen jaren geleden door onderzoekers melding gemaakt werd van het bestaan van koude kernfusie.
De ‘hele’ fysische wereld stortte zich op dat onderzoek en binnen afzienbare tijd werd het afgedaan als een wetenschappelijke blunder.
Tenzij er nieuwe ontdekkingen gedaan worden die aanleiding geven om dit dossier te heropenen, zal iedereen die zich er op basis van de verouderde onderzoeken mee bezighoudt de hoon van de wetenschappelijke wereld over zich heen krijgen. En terecht!

Binnen de geschiedenis is zelden sprake van harde bewijzen zoals we die binnen de exacte wetenschappen kennen. Er blijft altijd veel ruimte om zaken nét iets anders te interpreteren.

Van eind vijftiger jaren tot begin tachtiger jaren is er vanuit de academische wereld gereageerd op de publicaties van Delahaye.
Volgens mij is Delahaye daar veel te laat op ingegaan toen de academici er voor hun gevoel al klaar mee waren.
Op de diverse Delahaye websites valt veel te lezen over hoe Delahaye later op deze kritiek reageerde. Voor de geïnteresseerden is het echter belangrijk om zelf op zoek te gaan naar wat de critici destijds hebben geschreven en zich niet alléén laten leiden door wat Delahaye daarover heeft gezegd.
Een erg vervelend bijkomend probleem is het feit dat de kritiek van toen en dus ook de repliek daarop van Delahaye gebaseerd is op de toenmalige stand van de wetenschap.
Inmiddels zijn de wetenschappelijke inzichten doorontwikkeld, ten dele door een véél groter geworden archeologische database. De nieuwe kennis moet erbij betrokken worden!

Hier zijn een aantal kritieken die destijds tegen Delahaye zijn geuit:
(Met wat zoekwerk zijn een aantal hiervan wel op internet te vinden)

R. Post
Het Karolingische Paleis op het Valkhof
Tijdschrift Numaga 1956 jaargang 3 nr. 2

B. Stolte
Nijmegen is tóch Noviomagum (lees: Noviomagus)
AO-reeks nr. 724 1958

B. Stolte
Demystificatie van het mysterie van de Keizer Karel-stad
Tijdschrift Numaga 1963 jaargang 10 nr. 1

B. Stolte
Overbodige vraagstukken in de historische geografie van Nederland
Tijdschrift Numaga 1966 jaargang 13 nr. 1

M. Gysseling
Lag Nederland in Frankrijk?
In: De Franse Nederlanden 1980 nr. 5

J. Bogaers en P. Leupen
Nijmegen en de dooddoeners van Delahaye
Tijdschrift Numaga 1982 jaargang 29 nr. 3/4

A. Bijsterveld
Albert Delahaye, Willibrord en Waalre, de zwakheid van Delahaye’s beweringen
Tijdschrift Brabants Heem 1983 jaargang 35 nr. 2, 3 en 4


Van veel recentere datum zijn uiteraard de artikelen die geschreven zijn door Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet.

Vermeldenswaard is natuurlijk ook SEM, de Studiekring Eerste Millennium, die voortgekomen is uit de Stichting Albert Delahaye.
De Stichting Albert Delahaye is overigens begin dit jaar (2010) ontbonden!

SEM geeft een tijdschrift uit getiteld SEMafoor en daarin verschijnen regelmatig artikelen over de theorieën van Delahaye, zowel van voor- als tegenstanders.

Groet,
Dagobert


Science: An orderly arrangement of what at the moment seem to be facts.
Onderwerp Auteur Gepost

Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 04 januari 2010 15:08

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 28 februari 2010 23:24

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 03 maart 2010 11:50

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 03 maart 2010 22:10

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 03 maart 2010 22:31

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 04 maart 2010 21:39

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 05 maart 2010 11:10

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 05 maart 2010 15:55

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 05 maart 2010 22:05

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 07 maart 2010 22:58

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 08 maart 2010 00:17

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 09 maart 2010 22:21

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 10 maart 2010 00:32

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 06 maart 2010 01:01Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen