Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

10 maart 2010 00:32
Jeetje, heel wat, Weetgierig! Maar ik ga het proberen:

Weetgierig Schreef:
-------------------------------------------------------
>
> > Wat betreft de opties die je aanreikt kies ik
> voor
> > mezelf: véél van 3, véél van 1 en een
> beetje
> > van 4.
> > Voor mij staat vast dat de theorieën van
> Delahaye binnen de academische wereld geen issue
> meer
> > vormen.
>
> Voor mij ook. Ik lees in recente
> artikelen/proefschriften nergens zijn naam. Er
> lijkt ook niet gerefereerd te worden naar zijn
> werk. Dat laatste is wetenschappelijk gezien wel
> logisch: veel van zijn werk is in zijn eigen
> boeken te vinden.

Voor mij niet. Het werk van D. is immers niet verkrijgbaar op Universiteiten of wetenschappelijke bibliotheken.
Men laat het wel uit hun hoofd om studenten erop te wijzen. Zouden ze heel wat (lastige) vragen moeten beantwoorden.
>

>
> > Het is enigszins te vergelijken met de ophef
> binnen de natuurwetenschap toen jaren geleden
> door
> > onderzoekers melding gemaakt werd van het
> bestaan van koude kernfusie.

Zoals ik al eerder opmerkte: het is ook prima te vergelijken met een Dubois, met Darwin, met Dart.
Stuk voor stuk later in het gelijk gesteld. Maar eerst verguist door de heersende wetenschap, met voorop in de lynchploeg de vazallen, nooit henzelf, van de hoogleraren die er zelf op promoveerden, of beroemd door werden. Komt dit bekend voor???


> En precies daarom is het goed dat er
> proefschriften als die van Heeren zijn. Dat geeft
> inzicht in de recente stand van zaken. ......
> Bij Heeren lijk ik nog steeds
> veroordeeld tot het helemaal doorploegen van de
> referenties en dat is jammer. Graag had ik iets
> gezien als "Op basis van argumenten X,Y en Z uit
> deze artikelen A, B en C mogen we aannemen dat de
> Bataven zaten in dat gebied". Zo ben ik benieuwd
> of of Heeren vind dat 'klank' en 'politieke
> motieven' voldoende redenen zijn voor de
> identificatie zoals bijvoorbeeld Aurelius die meer
> dan duizend jaar later - als een de eerste van
> zijn tijd in de Noordelijke Nederlanden - deed.
> Ook ben ik benieuwd of Heeren de nabijheid van
> Nijmegen als het vermeende Oppidum Batavorum als
> argument ziet en in hoeverre hij vindt dat recente
> vondsten de hypotheses van Bogaers hebben
> bevestigd.

Dit snap ik niet helemaal. Het enige waar Heeren in slaagde, volgens mij, is dat de Bataven nu juist niet in dat gebied vertoefden.
Ah ... zie onder.
>
> Overigens heb ik in het hele proefschrift van
> Heeren weinig tot niets gevonden dat de hypothese
> bevestigt dat de Bataven daar woonden. Ik lees dat
> er Romeinse (in)directe activiteit in dat gebied
> was. En dat er iets van een mengvorm lijkt te zijn
> van culturen. Dit sluit noch Bogaers, noch
> Delahaye uit als het gaat om waar de Bataven
> gewoond zouden hebben.
>
> Wellicht dat ik wat meer ga vinden in nummers van
> de Archeobrief waarover tenminste éen
> non-traditionalist nogal enthousiast is.
>
>
> Maar deze
>
> > Nijmegen is tóch Noviomagum (lees: Noviomagus)
> > Demystificatie van het mysterie van de Keizer
> Karel-stad
>
Dit is veel eerder een gepasseerd station: Nijmegen = niet Noviomagum/Noviomus

.
>
>
> > J. Bogaers en P. Leupen
> > Nijmegen en de dooddoeners van Delahaye
> > Tijdschrift Numaga 1982 jaargang 29 nr. 3/4
>
> Dit artikel ken ik ook. Het is een dubbel artikel.
> Het eerste gedeelte gaat indirect over de Bataven
> in verband met de gemelde 'Patavia'. Voordat ik op
> de inhoud inga: artikelen in deze stijl zouden
> wetenschappers niet moeten willen produceren.
> Alleen al het citaat waar Bogaers mee begint,
> namelijk dat beschaafde mensen hun boosheid
> onderdrukken. Wat een sneer. Dat is de manier om
> Delahaye nog verder op de kast te krijgen. Naast
> de titel natuurlijk. De wetenschapper Bogaers moet
> wat mij betreft gewoon niet beginnen over de
> schriftelijke emoties van Delahaye, maar moet in
> een artikel het goede voorbeeld geven en alleen op
> de inhoud ingaan. En zichzelf verre houden van
> statements als "het in menselijk en
> wetenschappelijk opzicht zo droeve drama
> Delahaye".

Het is het enige waar de wetenschapper Bogaers over kan beginnen. Hij heeft buitengewoon weinig andere argumenten om D. te weerleggen.

>
> En Bogaers geeft blijk niet te weten waarom
> Delahaye de lengte- en breedtegraden 'omwisselt'.

In "De bisschop van Nijmegen" geeft D. hoog op van Ptolemeus, afgezien van een foutje (omwisseling) in de breedte/lengtegraden, hier en daar.
Hij corrigeerde (die).

> Laat ik me aan mijn eigen advies houden en het bij
> dit artikel laten en het niet te laten gelden voor
> al het werk van Bogaers.

Jij bent daar 'beter' in dan ik. Zijn verdediging vind ik namelijk, zoals ook door jou aangegeven, Weetgierig, buitengewoon zwak voor een 'geleerde'.

> Als dit het niveau was waarop het dossier Delahaye
> anno 1982 gesloten werd, dan was de wetenschap er
> toen nog lang niet klaar mee. Net zo min als dat
> ze dat in 1956 waren.

Anno ten dage is er nog helemaal niets gesloten. WEL, helaas, door de 'gevestigde' wetenschap, maar dat heb ik hierboven en ook elders uitgelegd. Men wil gewoon voorkomen dat men in hun hemd komt te staan.

>> > Van veel recentere datum zijn uiteraard de
> > artikelen die geschreven zijn door Dr. W.
> > Bruijnesteijn van Coppenraet.

Die geven trouwens D. hier en daar ook gelijk. Of tenminste het voordeel van de twijfel.

> > Vermeldenswaard is natuurlijk ook SEM, de
> > Studiekring Eerste Millennium, die voortgekomen
> is
> > uit de Stichting Albert Delahaye.
> > De Stichting Albert Delahaye is overigens begin
> > dit jaar (2010) ontbonden!
>
> Hoe sneu ook wellicht voor de nazaten en hun
> behoefte aan erkenning: het is beter zonder al die
> persoonsnamen te werken als het gaat om de
> geschiedenis van het eerste millenium. Daarbij
> komt te veel persoonlijk leed weer naar boven. Dat
> vertroebelt wetenschap, want wij mensen zijn
> emotionele wezen en momenten van echte
> rationaliteit zijn ons slechts heel even gegund
> bij tijd en wijle. Bovendien is het gebruik van
> namen een soort spiegeling van de traditie van de
> 'gezaghebbende namen' uit de traditionele visie.

Je kunt ook moedeloos worden van oneindige gevechten die erg veel lijken op die van Don Quichotte.
Inderdaad erg jammer.

> Dat heeft al zoveel ellende gebracht bij
> waarheidsvinding (angst om reputaties te breken
> versus durven brengen van nieuwe inzichten).
>
Angst is een uiterst motiverende factor.

> > SEM geeft een tijdschrift uit getiteld SEMafoor
> en
> > daarin verschijnen regelmatig artikelen over de
> > theorieën van Delahaye, zowel van voor- als
> > tegenstanders.

Ik aarzel nog steeds om me daar op te abonneren. ik bespeur, helaas, een verre van 'open mind' benadering.

> Een goede zaak. Door contrast ontstaat dieper
> inzicht. En komen we tot betere
> verklaringsmodellen voor de geschiedenis van
> Nederland in het eerste millennium. Als het maar
> wel zorgvuldig blijft.

MEE EENS.

groeten, Henk
Onderwerp Auteur Gepost

Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 04 januari 2010 15:08

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 28 februari 2010 23:24

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 03 maart 2010 11:50

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 03 maart 2010 22:10

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 03 maart 2010 22:31

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 04 maart 2010 21:39

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 05 maart 2010 11:10

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 05 maart 2010 15:55

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 05 maart 2010 22:05

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Dagobert 07 maart 2010 22:58

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 08 maart 2010 00:17

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

Weetgierig 09 maart 2010 22:21

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 10 maart 2010 00:32

Re: Bataven - Proefschrift Stijn Heeren VUA

HenkM 06 maart 2010 01:01Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen