Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Horsten en galgen

15 augustus 2017 11:51
Onlangs had ik nog een stukje over de dingplaats "Tie/Thij/Tiet" etc. waarbij ik telkens de term "Horst" voorbij zie komen. De galg bijvoorbeeld van Oldenzaal in de wijk "De Thij" stond bijvoorbeeld op de Zandhorst en ook bij Borne kennen we het aloude Hemmelhorst, wat wel erg aan hemelhorst doet denken. Zelfs het Horst in Limburg, klaarblijkelijk eerder Berkele! geheten, heeft in de geschiedsbeschrijving het volgende staan (zie hier Wiki);

Quote

In de vroege Middeleeuwen heette de plaats Berkele.

Quote

De staatkundige verhoudingen van Horst zijn vóór de dertiende eeuw erg vaag. Vast staat dat Horst een hoge heerlijkheid was met een hoge rechtspraak, dat wil zeggen dat ook "halsmisdrijven" in Horst konden worden berecht.

Ook in Assen kennen we zo'n Galgenveld, gelokaliseerd op "de Hoge Horst." Met;

Quote

Als broedplaats van met name roofvogels kan een hoge horst in verband worden gebracht met de vroegere raden op het galgenveld.

Doordat we het de afgelopen tijd behoorlijk over Germaanse goden e.d. hebben gehad, passeerde Hurstrga ook nog even de revue. Van deze godin is in het Bataafse gebied nog een votiefsteen gevonden gedateerd 150-250 n.C., zie hier wiki, met de tekst;

Quote

Deae / Hurstrg(a)e / ex p(raecepto) eius / Val(erius) Silveste[r] / dec(urio) m(unicipii) Bat(avorum) / pos(uit) l(ibens) m(erito).

Zoals bekend ben ik persoonlijk geen voorstander van het koppelen van Germaanse goden aan specifieke stammen en wil dat in deze ook eigenlijk niet doen. Zogezegd, Mars van de Tuihantse votiefsteen zal wel niet alleen door de Tuihanten worden vereerd het is (i.m.o.) een bekende en algemene god. Maar zien we in deze Bataafse votiefsteen niet gewoon het woord "horst?" En kan deze godin Horst niet een beetje in het verlengde liggen van een Walburga? Met zeer weinig fantasie kun je hier namelijk ook vrij gemakkelijk een vestigingswerk type "walburg" herkennen eigenlijk net zoals een bouwtype "horst." Is een Tij/Tie dan niet een dingplaats/vergaderplaats, een horst plaats van uitvoering (galg) en een walburg dan de verdededing?

Indien dit het geval is, en horst dus van Hurstrga komt, kan dit toch eigenlijk ook geen Saksisch woord zijn daar de Bataven bij mijn weten geen Saksen waren? Zoals Wiki beweert;

Quote

In Duitsland overheerst de theorie dat het woord horst in de 3e tot 6e eeuw vooral een Saksisch siedlungswort is, in de Oud-Germaanse betekenis.[3] Pas later in de Duitse en Nederlandse taal wordt het woord als ‘verhoging in het terrein’ gebruikt.

De datering van de votiefsteen Hurstrga is zogezegd 150-250 n.C. wat eigenlijk niet strookt met bovenstaande. In mijn optiek worden te snel zaken aan de Saksen opgehangen terwijl ik ernstig twijfel over deze geschetste dominante aanwezigheid.

Zo, iets om misschien over na te denken in deze tijd van stilte, anders sla je het over winking smiley

Vriendelijke groet2 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 15/08/2017 12:37 door Johannes. (bekijk wijzigingen)
Onderwerp Auteur Gepost

Horsten en galgen

Johannes 15 augustus 2017 11:51

Walburga, -burg in persoonsnamen

Dagobert 15 augustus 2017 17:33

Burg(us), (her)berg en borg(leen)

Johannes 16 augustus 2017 11:12

Walburgakerk / ringwalburg

Dagobert 21 augustus 2017 12:58

Re: Walburgakerk / ringwalburg

Erik Springelkamp 21 augustus 2017 15:25

Re: Walburgakerk / ringwalburg

MWB 21 augustus 2017 19:15

Mini bergen?

Dagobert 23 augustus 2017 09:54

halsbergen en helmen

Johannes 24 augustus 2017 12:05

ter aanvulling; bergen, borgen en burgen

Johannes 24 augustus 2017 14:42

De berg baart een muis

Dagobert 27 augustus 2017 13:31

Taal, wie taalt daarnaar? l

RV Burger 27 augustus 2017 23:15

Re: De berg baart een muis

Johannes 28 augustus 2017 08:14

Re: De berg baart een muis, mouse, moes

Lolke 28 augustus 2017 19:27

Moes van appelmuizen

Dagobert 29 augustus 2017 10:23

Re: De berg baart een muis

Erik Springelkamp 01 september 2017 03:09

Een berg vrouwen

Johannes 01 september 2017 11:14

Re: Burg(us), (her)berg en borg(leen)

fons 23 augustus 2017 22:18

Re: Horsten en galgen

GC 18 augustus 2017 11:12Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen