Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Een berg vrouwen

01 september 2017 11:14
Erik Springelkamp Schreef:
-------------------------------------------------------
> Maar dan is er ook de reconstructie van het
> Proto-Germanic bergaz met nog de dubbele
> betekenis
>
> [1] hill; mountain
> [2] refuge; shelter
>
> Dat zou dan weer betekenen dat deze twee
> betekenissen langer gekoppeld zijn geweest dan tot
> het ontstaan van PIE, en wellicht zijn de
> betekenissen nog steeds gekoppeld op een wat
> onbewust niveau.

Het is lastig dit te duiden. Overigens en ter aanvulling heb ik het documentje gevonden over Albergen en Tubbergen met een verwijzing naar persoonsnaam, vanaf de Twentsetaalbank.nl (hoofdstuk 5);

Quote

Het meest voor de hand liggende is "theuda", volk, een van de vruchtbaarste naams-elementen. We kunnen uitgaan van de samenstelling ,theuda-berga", waaruit namen ontstaan zijn als het zeer veel-vuldig voorkomende Teutberga; een
ietwat afgesleten variant is Teuberga (Förstemann, 1420); evenals Albbercha is het een vrouwenaam.

Teutberga; Theutberga (voor 840, na 869) was een Frankische edelvrouw. Zij was een dochter van Boso van Arles en de vrouw van Lotharius II, de koning van Midden-Franci√ę (waar dit deel van Nederland indertijd deel uitmaakte).

Albbercha; kan ik zo niet vinden wie dat zou zijn.....

Er staat ook nog wat in over een Gramsbergen en een Haaksbergen;

Quote

Grammes-berghe en Huckesberghe vertonen de tweede naamval van de persoonsna-men Grami en Hucco, de laatste een variant van Hugo. Ze duidden dus de bezitters of stichters van de nederzet-ting bij een of andere "berg" aan.
Hierbij moet opgemerkt worden dat "berg" soms een variant is van "borg": een voorbeeld is Hardenberg, in 1246
het kasteel Hardenborg, de borg of burg van Hardo.

Overigens komen we ook wel eens de naam Engelberg tegen (bij Leersum bijvoorbeeld). Ook dit kan een vrouwennaam zijn, in dit geval de vrouw van Lodewijk II;

Quote

Engelberga van Parma (ca. 835 - 896/901) was vermoedelijk een dochter van Adelchis I van Parma, en daarmee dan kleindochter van Suppo I van Spoleto. Zij was gehuwd met keizer Lodewijk II. Engelberga had grote invloed op haar man en zij en haar familieleden ontvingen grote schenkingen van Lodewijk, wat tot tegenstand onder de adel leidde.

Een berg vrouwen van een berg heersers in ieder geval, kort opsomminkje welke namen hier de revue hebben gepasseerd;

Itterberg - Idaberga (vrouw Pepijn I Van Landen; dood 652)
Lechtenberg - Leutberga (vrouw Pepijn III de Korte; dood 760)
?Walburg? - Walburga (ze was non; dood 779)
Tubbergen - Teutberga (vrouw Lotharius II; dood 875) (er is ook nog een Tutenberg bij Mander trouwens)
Engelberga - Engelberg (vrouw Lodewijk II; dood 896/901)

Maar je zou ook kunnen denken aan een Geersbergen en Gerberga (bij Amersfoort, 4 meter N.A.P.; vrouw Karloman; dood 772) maar ook het door Dagobert aangehaalde Frisburgis / Friesburc zou je met de Friezenberg kunnen linken. Ach ja, de strekking is dat ik het wel heel toevallig vind allemaal en bijna geen van deze plaatsen daadwerkelijk op hoogte ligt en veel worden gelinkt met vrouwen van heersers of heiligen. Het heeft een hoog speculatief karakter natuurlijk, dat besef ik me.

Vriendelijke groet,

p.s. nog even terugkomende op horsten en galgen, behalve de Hemmelhorst kennen we ook een Rouwhorst, Ravenhorst of een Grafhorst. Misschien had de kop beter "Horsten en graven" kunnen zijn, graven als in het meervoud van graf trouwens.
Onderwerp Auteur Gepost

Horsten en galgen

Johannes 15 augustus 2017 11:51

Walburga, -burg in persoonsnamen

Dagobert 15 augustus 2017 17:33

Burg(us), (her)berg en borg(leen)

Johannes 16 augustus 2017 11:12

Walburgakerk / ringwalburg

Dagobert 21 augustus 2017 12:58

Re: Walburgakerk / ringwalburg

Erik Springelkamp 21 augustus 2017 15:25

Re: Walburgakerk / ringwalburg

MWB 21 augustus 2017 19:15

Mini bergen?

Dagobert 23 augustus 2017 09:54

halsbergen en helmen

Johannes 24 augustus 2017 12:05

ter aanvulling; bergen, borgen en burgen

Johannes 24 augustus 2017 14:42

De berg baart een muis

Dagobert 27 augustus 2017 13:31

Taal, wie taalt daarnaar? l

RV Burger 27 augustus 2017 23:15

Re: De berg baart een muis

Johannes 28 augustus 2017 08:14

Re: De berg baart een muis, mouse, moes

Lolke 28 augustus 2017 19:27

Moes van appelmuizen

Dagobert 29 augustus 2017 10:23

Re: De berg baart een muis

Erik Springelkamp 01 september 2017 03:09

Een berg vrouwen

Johannes 01 september 2017 11:14

Re: Burg(us), (her)berg en borg(leen)

fons 23 augustus 2017 22:18

Re: Horsten en galgen

GC 18 augustus 2017 11:12Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen