Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Foederati?

29 juni 2018 14:05
Dagobert Schreef:
-------------------------------------------------------

>
> Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe de compositie
> klinkt als de zwarte én de witte toetsen in de
> juiste combinatie en ieder in de juiste
> geluidssterkte en tijdsduur worden aangeslagen
> winking smiley.
>

Tja, die archeologische toetsen!

Amai, een ontvolkt gebied in Vlaanderen-Limburg in de 4e eeuw? Niet dus!
Betreffende het insula B. liet ik even voor wat het is, vergt nogal wat inspanning dat alles op te gaan lijnen en die tijd heb ik nog niet gezien andere onderwerpen waar ik mee bezig ben. Put rap uit wat ik her en der heb staan.

De diverse bronteksten zullen toch geen streekroman-schrijverij zijn geweest?
Gallia Belgica werd begin 4e eeuw onderverdeeld in de provincies Belgica Prima en Belgica Secunda. Het lijkt nogal sterk te veronderstellen dat er toen geheel geen bewoning was in deze streken. Doch wel minder (en eenvoudiger van aard) dan in de voorgaande periodes.

Navolgend wat hap-snap uit diverse archeologische meldingen.
Castellum Oudenburg was operationeel in de 4e eeuw tot het einde Romeinse presentie noord van de Somme. In de omgeving werden grafvelden aangetroffen.
Kortrijk blijkt een Laat-Romeinse bewoning te hebben gehad tussen de Leie en de monding van de Groeninge- en Klakkaersbeek.

Tongeren kende weer bewoning in de 4e eeuw na de verwoestende invallen in de tweede helft van de 3e eeuw. In de 4e eeuw werd een nieuwe stadsmuur aangelegd.

Bron: Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Publicatie 5.6.2.3.1.4 De laat-Romeinse tijd en de overgang naar de vroege middeleeuwen
Hieruit: “Nochtans maken de indrukwekkende stadsmuur, de rijke graven en een aantal vermeldingen in historische bronnen duidelijk dat Tongeren in de 4de eeuw een belangrijke stad was. Ook het noodonderzoek van de voorbije decennia laat dat vermoeden. In de gehomogeniseerde zgn. zwarte lagen, die de vroeg-Romeinse nederzettingssporen overal afdekken wordt systematisch laat-Romeins materiaal aangetroffen. Dat blijkt des te meer wanneer men ertoe overgaat deze laag systematisch te bemonsteren en uit te zeven. Bovendien tonen nauwkeurige analyses van de profielen aan dat in de zwarte lagen oude loopvlakken schuil gaan. Tot nu toe is men er echter niet in geslaagd bewoningssporen in vlakken die in de zwarte laag zijn aangelegd te herkennen.
De uitgestrektheid van de 4de-eeuwse bewoning is niet bekend. De enkele onmiskenbaar laat-Romeinse sporen die de afgelopen jaren werden opgetekend bevinden ze zich zowel binnen als buiten de 4de-eeuwse stadsmuur. Recent zijn twee uitzonderlijke gebouwcomplexen uit de late keizertijd opgegraven. Het eerste is een laat-Romeinse basilica, naar alle waarschijnlijkheid een vroegchristelijke kerk, aangetroffen onder de huidige O.L.V.-basiliek”

Voorts Academia.edu: Het archeologisch onderzoek in de O.L.V.-Basiliek van Tongeren. Fase 1: 1999-2001

Tongeren,opgravingen 2014/2015
De resten van een dromedaris (kennelijk een lastdier) werden gevonden in een greppel die een muur uit de derde eeuw doorsnijdt. Dit gegeven komt overeen met de C14 datering uit de 4e eeuw.

De opbloei in de 4e eeuw van Tongeren werd omstreeks het midden van deze eeuw sterk afgeremd door nieuwe Germaanse invallen en op het einde van de 4de eeuw en aan het begin 5de eeuw was de bewoning in de stad sterk teruggelopen.

Voorts een citaat: “Een eerste analyse van de Tongerse sites heeft aangetoond dat drie contexten grote gelijkenissen vertonen in hun muntprofiel met uitgesproken pieken voor de periodes 330-340, 364-378 en 388-402 n. Chr”.
Bron: Nieuwe perspectieven - Terra Incognita; De muntcirculatie in Tongeren in de 4de - 5de eeuw n. Chr., Sebastiaan J Ammaers -2017

De plaats Tongeren zal toch niet op zichzelf te hebben gestaan en welzeker een bewoonde omgeving hebben gekend. De gebieden in de omgeving waren vruchtbaar en er zal zeker zijn geboerd. Dat in de buitengebieden toentertijd geen stenen bebouwing is geweest lijkt aannemelijk, daarmee afhankelijk van toevalsvondsten van eenvoudige huizen (en teksten).
Tot zover dan maar.

Servus,
Vorenus
Onderwerp Auteur Gepost

De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

Lolke 23 juni 2018 14:58

Re: De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

GerardA 25 juni 2018 15:30

Re: De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

Dagobert 26 juni 2018 00:50

Re: De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

Lolke 26 juni 2018 19:40

De Zoel, van Tiel naar de Lek

Vorenus 26 juni 2018 21:02

Re: De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

MWB 26 juni 2018 21:13

Re: De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

Lolke 26 juni 2018 23:49

Re: De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

Vorenus 27 juni 2018 11:41

Re: De veranderingen in Romeinse militaire aanwezigheid aan de Limes in Nederland

Lolke 27 juni 2018 19:22

De Zoel, een optie

Dagobert 28 juni 2018 17:05

Re: De Zoel, een optie

Vorenus 28 juni 2018 19:56

Maas? Foederati?

Dagobert 29 juni 2018 10:53

Re: Maas? Foederati?

Vorenus 29 juni 2018 11:39

Foederati?

Dagobert 29 juni 2018 12:15

Re: Foederati?

Vorenus 29 juni 2018 14:05

Re: Foederati?

Dagobert 30 juni 2018 11:06

Stopcastella aan de Maas, Waal, Rijn en Lippe

Upbergen 04 juni 2022 19:57

Re: Stopcastella aan de Maas, Waal, Rijn en Lippe

Upbergen 05 juni 2022 22:48Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen