Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

12 mei 2019 13:56
Mogelijk ten overvloede.

*In de herfst van 6 AD werd Publius Quinctilius Varus benoemd tot pro consul en legatus pro preatore in Germania, hij volgde Tiberius op. De legionairs ontvingen een donatum, de munten o.a. gemerkt met het stempel VAR.
Varus organiseerde verder de veroverde gebieden in Germania, bestuurlijke centra bevonden zich te Haltern en Waldgirmes (in opbouw), hief belastingen en voerde de rechtsuitoefening uit.
Betrokken stamgebieden m.n. die van de Cherusken, Marsi, Bructeri en Chatti.
Het lijkt voorts aannemelijk dat zich in Germania enkele Romeinse troependetachementen en ambtenaren bevonden, bv. te Hedemünden en Barkhausen-Minden gezien archeologische bevindingen.

De Germanen beseften wat een Romeinse bezetting betekende en streefden hun vrijheid na.
Mogelijk vanwege de onrustige situatie bij de Cherusken trok in 9 AD Varus met drie legioenen (ad ca. 5000 legionairs), 3 alae (ruiterij ad ca. 500 ruiters) en zes cohorten auxilia (ad ca. 500 man) Germania binnen teneinde zijn positie te versterken.
Bronnen: Velleius Paterculus in zijn Historia Romanae Liber II. 117. Varus betrok zijn residentie in een castra aestiva in het gebied van de Cherusken.
Cassius Dio schrijft in zijn Historae Romanae, Boek 56. 18. dat Varus 'in de richting' van de Weser trok tot in het gebied van de Cherusken. De legermacht omvatte vermoedelijk ca. 20.000 man en er diende daartoe een verzorgingsketen vanaf de Rijn in stand te worden gehouden, hoogstwaarschijnlijk via de Lipperoute vanuit castra Vetera.

Het is niet duidelijk of Varus over een van de Osning-passen trok tot aan de Weser, een dergelijke vermelding is niet op te maken, en aldaar een tijdelijk castra betrok.
In het najaar van 9 AD vond de ondergang van Varus plaats door toedoen van Arminius met zijn Cherusken. Of dit plaats heeft gevonden in relatie tot Kalkriese is een vraag.

Terzijde over Kalkriese: Weliswaar speculatie doch het kan zijn dat er zich in de legerplaats Barkhausen-Minden een troependetachement (plus ambtenaren) bevond. In deze dan een veronderstelling dat dit detachement (mogelijk 500-1000 man) met tros zich na het vernemen van de ondergang van Varus terugtrok over de Hellweg, noord van het Wiehengebirge richting Bramsche, en daarbij Kalkriese passeerde. Echter de vondst van Augur staven lijkt dan vreemd.
Dit is echter een ander onderwerp.

*In 10 AD arriveerde Tiberius als bevelhebber langs de Rijn en Germania. Eerst reorganiseerde hij het leger en vormde twee militaire districten (Germania Supoerior en Inferior, elk onder een exercitus Germania.
In 11 AD onderneemt Tiberius een veldtocht oost van de Rijn teneinde de Germanen te ontmoedigen. Hij dringt daarbij de 'woeste gronden' binnen en verdrijft de bevolking uit hun huizen die platgebrand worden. Een ontmoeting met Germanen zou met glorie zijn omgeven, nadere informatie in deze ontbreekt echter waarmee het niet duidelijk is of hij tot aan of over de Osning kwam.
In 12 AD onderneemt Tiberius nog een soortgelijke operatie. Beide veldtochten lijken vermoedelijk meer bedoeld om een kilometers brede oostelijke grensstrook vijandvrij te maken, in het 'voorveld' van de versterkingen langs de Rijn, en de bevolking in oostwaartse richting te verdrijven. In elk geval werd het castra Haltern nog bezet en mogelijk nog enkele legerplaatsen langs de Lippe oostwaarts. In hoeverre de Romeinse presentie oostwaarts reikte is niet duidelijk.
In 12 AD ging Tiberius naar Rome en werd op 18 september tot princeps benoemd.
Bron o.a.: Palaeohistoria 51/52 (2009/2010), blz 35 en The Lives of the Twelve Caesars, C. Suetonius Tranquillus, The Life of Tiberius 18-20

*In 14 AD werd Germanicus bevelhebber aan de Rijn en Germania en voerde tot in 16 AD diverse veldtochten uit waarin hij diep in Germania zou zijn doorgedrongen tot over de Weser.
Bron Tac Ann I en II.
Archeologische bevindingen in deze zijn echter schaars.

Overigens lijkt het castra op de Senne (nabij Haus Neuland) omstreeks 1 AD te zijn ingericht.
Het wachten is op archeologische bevindingen van een Romeinse presentie aldaar.

Hier laat het voorlopig dan bij met deze uitweidingen.
Servus,
Vorenus
Onderwerp Auteur Gepost

Romeins marskamp in Teutoburger Woud

Erik Springelkamp 08 mei 2019 17:28

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Aanvulling

Vorenus 08 mei 2019 18:43

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Aanvulling

Dagobert 09 mei 2019 00:42

Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 10 mei 2019 13:15

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 10 mei 2019 14:11

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 10 mei 2019 17:05

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 11 mei 2019 13:49

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 12 mei 2019 13:56

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 13 mei 2019 12:00

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 13 mei 2019 12:59

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 13 mei 2019 16:31

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 13 mei 2019 19:06

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 14 mei 2019 11:26

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 14 mei 2019 13:22

Op Vici.org

Dagobert 16 mei 2019 11:08

Re: Op Vici.org (zijsprong Augustdorf)

Vorenus 16 mei 2019 13:35

Stapelager/Augustdorf

Dagobert 17 mei 2019 15:45

Re: Stapelager/Augustdorf

Vorenus 17 mei 2019 17:03

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

yeb 13 mei 2019 20:41

Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 14 mei 2019 10:41

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 18 mei 2019 00:53

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Ciconia 18 mei 2019 12:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 20 mei 2019 13:02

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 20 mei 2019 21:40

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Erik Springelkamp 20 mei 2019 21:52

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 20 mei 2019 23:04

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 22 mei 2019 14:50

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 22 mei 2019 15:45

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 23 mei 2019 11:13

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 23 mei 2019 12:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 03 juni 2019 14:13

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 03 juni 2019 18:26

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 03 juli 2019 00:40

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Erik Springelkamp 04 juni 2019 17:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Lolke 15 juli 2019 17:13

Re: Vergissing of kopieerfoutje

RV Burger 15 juli 2019 18:54

Hibernia - Ierland

Dagobert 15 juli 2019 23:25

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 17 juli 2019 01:44

Re: Vergissing of kopieerfoutje

RV Burger 23 mei 2019 19:35

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Ciconia 20 mei 2019 22:36

Re: Vergissing of kopieerfoutje

RV Burger 20 mei 2019 22:37

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Ciconia 23 mei 2019 13:22

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Lolke 18 mei 2019 20:47

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 22 mei 2019 10:49

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Vorenus 22 mei 2019 12:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 22 mei 2019 12:33

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 16 oktober 2019 14:41

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 16 oktober 2019 17:15

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud

Lolke 08 mei 2019 22:49

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Schapenkampjes

Vorenus 09 mei 2019 11:49

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Schapenkampjes

Lolke 11 mei 2019 03:37

En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 02 juni 2019 11:41

Hilversumse kampjes …

Dagobert 02 juni 2019 12:48

Re: Hilversumse kampjes …

Lolke 02 juni 2019 13:08

Re: Hilversumse kampjes …

Vorenus 02 juni 2019 14:11

Re: Hilversumse kampjes …

Lolke 03 juni 2019 09:28

Re: Hilversumse kampjes …

RV Burger 02 juni 2019 19:42

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 05 februari 2022 10:48

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 05 februari 2022 13:36

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 05 februari 2022 19:32

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 06 februari 2022 12:54

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 06 februari 2022 16:14

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 06 februari 2022 17:28

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 06 februari 2022 17:28

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 07 februari 2022 11:45

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

CarolusMagnus 07 februari 2022 17:43

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 12 februari 2022 22:12

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 12 februari 2022 22:17

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 13 februari 2022 11:03

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 13 februari 2022 13:08

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 13 februari 2022 13:29

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 13 februari 2022 19:42

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 08 mei 2024 10:47

Geen schapen. Geen Romeinen?

Dagobert 12 mei 2024 13:27

Re: Geen schapen. Geen Romeinen?

Lolke 14 mei 2024 12:13

Re: Geen schapen. Geen Romeinen?

Dagobert 15 mei 2024 10:47

Over de OSL meeting

Lolke 15 mei 2024 14:24

Re: Over de OSL meeting

Lolke 15 mei 2024 14:31

Re: Over de OSL meeting

Dagobert 17 mei 2024 11:58

Re: Geen schapen. Geen Romeinen?

MWB 03 juni 2024 09:32Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen