Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

yeb
13 mei 2019 20:41
Dagobert Schreef:
-------------------------------------------------------
>
>
> 1.63.3. Daarop heeft hij zijn leger naar de Eems
> teruggevoerd en de legioenen op de vloot weer
> teruggebracht zoals hij ze had aangevoerd; een
> deel van de ruiterij heeft hij opgedragen langs de
> zeekust naar de Rijn te trekken; Caecina, die zijn
> eigen mannen leidde heeft hij met klem opgedragen
> om, hoewel hij langs bekende wegen terug zou
> keren, zo snel mogelijk de veenbruggen over te
> steken.
>
> 1.63.4. Het gaat hier om een smal pad door
> uitgebreide moerassen, ooit door Lucius Domitius
> tot een dijk opgehoogd, verder was er leemgrond,
> zuigend door zware modder of onbetrouwbaar door
> beekjes; daaromheen strekten zich langzaam
> glooiende wouden uit die Arminius toen bezette
> omdat hij via afsnijdingen en met een lichte
> legertros onze soldaten, die belast waren met
> zware bagage en wapentuig, was voorgekomen.
>
> Groet,
> Dagobert

Dag Dagobert,

Bovenstaand verhaalde over de terugkeer van de troepen van Germanicus, nadat hij in de Teutoburgiensi saltu de laatste eer had bewezen aan Varus en zijn legioenen, eindigt als volgt:

'1.70.1. Maar Germanicus droeg van de legioenen die hij op de schepen vervoerd had, het tweede en veertiende over aan Publius Vitellius om over de landroute te leiden opdat de vloot minder zwaarbeladen de ondiepten van de zee zou kunnen bevaren of bij eb minder vast zou komen te zitten.
1.70.2. Vitellius had een rustig begin van zijn tocht omdat de grond droog was of de branding slechts kalm aan kwam klotsen: maar daarna werd de kolonne heen en weer gesleurd door het aanzwellen van de Noordenwind in combinatie met het eveningsgesternte waardoor de Oceaan het meest omstuimig wordt.
1.70.3. Alles werd door de stromingen overspoeld, door draaikolken verzwolgen; lastdieren, bagage, levenloze lichamen dreven tussen hen door, dobberden hen tegemoet. De manipels raakten buiten hun orde, nu eens tot hun borst, dan weer slechts tot hun mond boven water uitstekend en omdat soms de bodem onder hen werd weggezogen werden ze uiteengeslagen of verzwolgen. Geen stemgeluid of wederzijdse aanmoedigingen hielpen nu het water weerstand bood; in geen enkel opzicht verschilde de moedige van de lafaard, de wijze van de onvoorzichtige, overleg van toeval: alles werd in een gelijk natuurgeweld verwikkeld.
1.70.4. Tenslotte wist Vitellius te ontkomen naar hogergelegen gebied en voerde de kolonne naar dezelfde plaats. Ze brachten de nacht door zonder levensmiddelen, zonder vuur, een groot deel zonder kleren of met geradbraakte ledematen, niet minder deerniswekkend dan wanneer de vijand hen omsingelde: dan immers heeft men nog het voordeel van een eervolle dood, maar voor dezen restte slechts een roemloos einde.
1.70.5. Het licht heeft het zicht op de aarde weer teruggegeven en ze zijn doorgestoten tot aan de rivier [Visurgin] [de Wezer] waarheen Caesar zich met de vloot begeven had. Daarop zijn de legioenen ingescheept terwijl het gerucht ging dat zij verdronken waren; en men hechtte geen geloof aan hun behoud voordat zij Caesar en het leger weer terugzagen.'

Traditioneel wordt het in 1.63.3. verhaalde gesitueerd tussen de Eems en de Rijn. De traditionele uitleg volgend gaf Germanicus, die zich aan de monding van de Eems bevond, een deel van de ruiterij opdracht terug te keren naar de Rijn.

In 1.70.5., waar men, de traditionele uitleg volgend, zou verwachten dat Germanicus zich met zijn vloot ook in de richting van de Rijn, dus in westelijke richting zou hebben begeven, lezen we dat Caesar zich met de vloot begeven had in tegenovergestelde richting namelijk in oostelijke richting naar de rivier Visurgin, waarmee traditioneel de Wezer wordt bedoeld.

Ben Bijnsdorp stelt in een voetnoot over het noemen van de Visurgin in 1.70.5. het volgende:

‘dat deze rivier met name zo genoemd wordt klopt niet met de feiten. Wij verwachtten Vitellius en Germanicus ergens op weg tussen Eems en Rijn.’

Bijnsdorp stelt dat het noemen van de Visurgin in 1.70.5. niet klopt met de feiten. Gesteld kan echter beter, aangezien de informatie van Tacitus er eerder was dan de traditionele uitleg ervan, dat de uitleg van Bijnsdorp, die de traditionele uitleg volgt, niet klopt met de feiten en in dat geval werd met de Visurgin niet de Wezer bedoeld en bijgevolg met de Amisia niet de Eems.

Het is opnieuw een aanwijzing dat de identificatie van Magna-Germania met Duitsland een voorstelling betreft die op misverstanden berust en tevens de zoveelste aanwijzing dat het Traditionele Historische Wetenschappelijke Geogografisch Model niet deugt.

Groet,
Yeb
Onderwerp Auteur Gepost

Romeins marskamp in Teutoburger Woud

Erik Springelkamp 08 mei 2019 17:28

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Aanvulling

Vorenus 08 mei 2019 18:43

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Aanvulling

Dagobert 09 mei 2019 00:42

Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 10 mei 2019 13:15

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 10 mei 2019 14:11

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 10 mei 2019 17:05

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 11 mei 2019 13:49

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 12 mei 2019 13:56

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 13 mei 2019 12:00

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 13 mei 2019 12:59

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 13 mei 2019 16:31

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 13 mei 2019 19:06

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 14 mei 2019 11:26

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 14 mei 2019 13:22

Op Vici.org

Dagobert 16 mei 2019 11:08

Re: Op Vici.org (zijsprong Augustdorf)

Vorenus 16 mei 2019 13:35

Stapelager/Augustdorf

Dagobert 17 mei 2019 15:45

Re: Stapelager/Augustdorf

Vorenus 17 mei 2019 17:03

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

yeb 13 mei 2019 20:41

Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 14 mei 2019 10:41

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 18 mei 2019 00:53

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Ciconia 18 mei 2019 12:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 20 mei 2019 13:02

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 20 mei 2019 21:40

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Erik Springelkamp 20 mei 2019 21:52

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 20 mei 2019 23:04

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 22 mei 2019 14:50

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 22 mei 2019 15:45

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 23 mei 2019 11:13

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 23 mei 2019 12:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 03 juni 2019 14:13

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 03 juni 2019 18:26

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 03 juli 2019 00:40

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Erik Springelkamp 04 juni 2019 17:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Lolke 15 juli 2019 17:13

Re: Vergissing of kopieerfoutje

RV Burger 15 juli 2019 18:54

Hibernia - Ierland

Dagobert 15 juli 2019 23:25

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 17 juli 2019 01:44

Re: Vergissing of kopieerfoutje

RV Burger 23 mei 2019 19:35

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Ciconia 20 mei 2019 22:36

Re: Vergissing of kopieerfoutje

RV Burger 20 mei 2019 22:37

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Ciconia 23 mei 2019 13:22

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Lolke 18 mei 2019 20:47

Re: Vergissing of kopieerfoutje

yeb 22 mei 2019 10:49

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Vorenus 22 mei 2019 12:27

Re: Vergissing of kopieerfoutje

Dagobert 22 mei 2019 12:33

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Vorenus 16 oktober 2019 14:41

Re: Bij welke campagne zou dit kamp kunnen passen?

Dagobert 16 oktober 2019 17:15

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud

Lolke 08 mei 2019 22:49

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Schapenkampjes

Vorenus 09 mei 2019 11:49

Re: Romeins marskamp in Teutoburger Woud-Schapenkampjes

Lolke 11 mei 2019 03:37

En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 02 juni 2019 11:41

Hilversumse kampjes …

Dagobert 02 juni 2019 12:48

Re: Hilversumse kampjes …

Lolke 02 juni 2019 13:08

Re: Hilversumse kampjes …

Vorenus 02 juni 2019 14:11

Re: Hilversumse kampjes …

Lolke 03 juni 2019 09:28

Re: Hilversumse kampjes …

RV Burger 02 juni 2019 19:42

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 05 februari 2022 10:48

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 05 februari 2022 13:36

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 05 februari 2022 19:32

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 06 februari 2022 12:54

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 06 februari 2022 16:14

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 06 februari 2022 17:28

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 06 februari 2022 17:28

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 07 februari 2022 11:45

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

CarolusMagnus 07 februari 2022 17:43

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 12 februari 2022 22:12

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 12 februari 2022 22:17

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Dagobert 13 februari 2022 11:03

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 13 februari 2022 13:08

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 13 februari 2022 13:29

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 13 februari 2022 19:42

Re: En als je maar lang genoeg wacht...... smiling smiley

Lolke 08 mei 2024 10:47

Geen schapen. Geen Romeinen?

Dagobert 12 mei 2024 13:27

Re: Geen schapen. Geen Romeinen?

Lolke 14 mei 2024 12:13

Re: Geen schapen. Geen Romeinen?

Dagobert 15 mei 2024 10:47

Over de OSL meeting

Lolke 15 mei 2024 14:24

Re: Over de OSL meeting

Lolke 15 mei 2024 14:31

Re: Over de OSL meeting

Dagobert 17 mei 2024 11:58

Re: Geen schapen. Geen Romeinen?

MWB 03 juni 2024 09:32Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen