Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: The Frisian Enigma

02 juni 2020 18:15
>>Hi Gerard, ik weet niet hoe serieus je Gerald Capon neemt. Je houdt je op de vlakte daarover en beschrijft vrij neutraal wat Gerald Capon meent te weten. Ik denk dat dat wel verstandig is. Het is al lang en breed aannemelijk gemaakt op basis van Archeologie en Lingistiek dat Engelsen en (de nieuwe) Friezen een taal en afkomst verwantschap hebben. De splitsing is in de hele vroege middeleeuwen gebeurd toen Angelen en Saksen hun woonplaatsen in Noord-Duitsland / Zuid-Denemarken verlieten en achtereenvolgens naar Friesland en vervolgens naar Engeland togen (dat hoeven niet dezelfde AngelSaksen te zijn geweest).

Opmerkelijk is wellicht nog dat er geen AngelSaksisch aardewerk is gevonden in het gebied dat we kunnen aanwijzen als voormalig leefgebied van de Frisii Minori: Noord-Holland. Dat is wellicht niet relevant voor de grote lijn. Maar wel relevant om te begrijpen dat runen-tekens alleen in Friesland zijn teruggevonden en praktisch niet in de rest van Nederland, maar zoals bekend mag verondersteld, ook in Engeland. En zo hebben we hier op het forum al legio andere aanwijzingen besproken die de grote lijn aantonen.

Pas in de 7de eeuw waren het de Franken die de bewoners van Friesland weer Friezen gingen noemen.

Groeten, Lolke

P.s. Op Academia staan ook publicaties van onze eigen Forum leden. <<

Hoi Lolke,

Ik moest even moed verzamelen om toch nog te reageren als amateur tussen al deze professionals.
Gerald Capon neem ik zeker serieus omdat hij feiten aandraagt die overeenstemmen met wat ik denk te weten over de geschiedenis van Friesland op basis van literatuur, archeologie en belangrijk ook DNA-onderzoek.

Het boek Van Capon is helaas niet volledig te lezen op Academia en van wat wel te lezen is vindt ik de inleiding en hoofdstuk 1 het interessantst.Daar geeft hij meteen al aan dat de invasie van Angelen en Saksen rond 400 AD niet het effect heeft gehad zoals de geschiedisboekjes ons voor houden. Zij gaan vooral af op wat Bede heeft geschreven.
Uit DNA-onderzoek blijkt dat het grootste deel van de engelsen afstamt van dezelfde voorouders als de friezen en dat hun laatste gemeenschappelijke voorouder rond 100 vC leefde. Daarmee is de Angelsaksiche invasie dus niet belangrijk en ook de vervanging in dezelfde tijd van oude door nieuwe friezen uit Angelen/Saksenland is niet noemenswaardig.

Als je op Academia de bijdrages van onze terpenarcheologe Annet Nieuwhof hebt gelezen dan zou je weten dat er voor meerdere plaatsen in Groningen en Friesland wel sprake is geweest van continuiteit en ook dat het aangetroffen aardewewerk niet hoeft te wijzen op migratie. Er kan sprake zijn van families die verhuisd zijn, maar ook het uithuwelijken van vrouwen kan overdracht van produktiekennis en/of potterij verklaren. Belangrijker lijkt me echter de handel tussen de verschillend regio’s wat zorgt dat de laatste mode ook op andere plaatsen terecht komt. Dit gebeurt nu nog steeds en waarom vroeger niet?

Een ander leuk hoofdstuk wat hierop aansluit beschrijft hoe de handel van Friezen en Franken na het wegvallen van de Romeinen werd voortgezet met Constantinopel. Er werden zelfs gouden munten uit Constantinopel door de friezen nagemaakt. Dan is er zeker niet sprake van kleinschalige handel! Toen de handel in de middenlandse zee voor de franken wegviel door de oprukkende arabieren sloten ze een alliantie met de Roomse kerk en richten hun aandacht op hun noordelijke buren. Niet alleen het RK geloof moest verspreid worden maar ook de economie en de verdediging van het rijk moest veilig gesteld worden met hulp van friezen en saksen.

Het mooie van Capon’s boek is ook dat het door de ogen van een buitenstaander geschreven is. In nederland liggen de vooroordelen voor het oprapen. Geschriften van frankische kloosters tegenover nationalistische zelfingenomen friezen. Zijn ideeen haalt Capon uit de literatuur en ook van het internet. Wat is daar mis mee? Hij gebruikt geen noten maar vermeld wel zijn bronnen. Van noten weten we ondertussen wel hoe betrouwbaar en zinvol die zijn.

Tot slot nog een opmerking over het forum. Ik kan me nog herinneren dat in de beginjaren afwijkende opinies gewaardeerd werden en mensen in hun waarde werden gelaten.
Ik krijg nu het idee dat we een veredelde wiki worden en de heersende mening de enige waarheid is. Juist die originele bijdragen maakten dit forum zo leuk!

En als we het dan over discussieren hebben dan zouden we het ook eens moeten hebben over de methode van geschiedenisvinding. Hypothes opstellen en die met empirische data proberen te ondersteunen vraagt ook om een serieuze alternatieve hypothese welke verworpen kan worden. Zolang er mogelijke alternatieve hypothes zijn is de nul-hypothese niet bewezen en zolang er geen alternatieve hypothese zijn bedacht is de nul-hypothese ook niet ‘bewezen’. Vandaar de oproep van sommige wetenschappers om met alternatieve hypothese voor bijvoorbeeld WbD te komen.
Daarnaast kun je een theorie opbouwen die de gevonden empirische gegevens verklaart, maar als er gegevens gevonden worden die niet in die theorie passen moet de theorie aangepast worden of zelfs vervangen. Het niet vinden van brandsporen in WbD vindt ik wat dit betreft ernstig tegen WbD pleiten.

Groet,

Gerard.
Onderwerp Auteur Gepost

The Frisian Enigma

GerardA 24 mei 2020 17:18

Re: The Frisian Enigma

Erik Springelkamp 24 mei 2020 18:27

Academia.edu

Dagobert 25 mei 2020 12:39

Re: The Frisian Enigma

Lolke 24 mei 2020 20:37

Re: The Frisian Enigma

GerardA 02 juni 2020 18:15

Over het forum

Dagobert 03 juni 2020 11:29

Re: Over het forum

Jan van Stork 04 juni 2020 20:00

Re: Over het forum

Dagobert 04 juni 2020 21:38

Re: Over het forum

Jan van Stork 04 juni 2020 23:20

Re: Over het forum

Erik Springelkamp 04 juni 2020 23:28

Re: Over het forum

Jan van Stork 04 juni 2020 23:38

Re: The Frisian Enigma

RV Burger 03 juni 2020 15:09

Re: The Frisian Enigma

GerardA 04 juni 2020 21:07

Re: The Frisian Enigma

RV Burger 04 juni 2020 22:04

Re: The Frisian Enigma

GerardA 04 juni 2020 22:45

Re: The Frisian Enigma

RV Burger 04 juni 2020 23:18

Re: The Frisian Enigma

GerardA 05 juni 2020 00:06

Re: The Frisian Enigma

RV Burger 25 mei 2020 11:18

Angelen en Juten

GerardA 05 juli 2020 23:05

Ptolemaeus en de Angelen

Dagobert 06 juli 2020 15:54

Re: Ptolemaeus en de Angelen

GerardA 06 juli 2020 17:44

Re: Angelen en Juten

Lolke 12 oktober 2020 12:57

Re: The Frisian Enigma

Lolke 12 oktober 2020 12:33

Re: The Frisian Enigma

GerardA 15 oktober 2020 00:20

Re: The Frisian Enigma

Lolke 15 oktober 2020 13:03Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen