Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Groningen in Drenthe

22 juli 2020 23:50
Het onderwerp valt gedeeltelijk buiten de het onderwerp van dit forum, maar begint er zeker wel in.

De vraag lijkt simpel: tot wanneer was Groningen een deel van Drenthe?

Drenthe was een gouw (Treanth), en werd een graafschap. Er is niet veel bekend over graven van Drenthe vóór het begin de 11e eeuw, als het graafschap van Balderik (van Ada) overgaat naar de Bisschop van Utrecht. Er wordt wel aangenomen dat het ambt eeuwen lang in beheer was van de Hamalandse dynastie, samen met aangrenzende Friese gouwen.

Groningen lag in de Noordelijke punt van Drenthe.

In Groningen lag een koninklijk domein, persoonlijk denk ik dat dit al sinds ca 800 AD, tijdens de bouw van de kerk, het geval was, maar er zijn helemaal geen bronnen over. Bij het domein hoorde een immuniteit in een omringend gebied, alles ten Noorden van de besloten venen tussen Glimmen en Noordlaren en tussen de Drentsche Aa en de Hunze. Hoewel de rechterlijke macht van de Graaf van Drenthe niet gold binnen deze immuniteit, was het gebied wel deel van het graafschap. Tenminste, zo heb ik dat begrepen.

Begin 11e eeuw wordt de Bisschop van Utrecht graaf van Drenthe, en in 1040 krijgt de kerk van Utrecht het koninklijk domein geschonken, met de Bisschop als beheerder. Het gezag over Groningen ligt dus bij de Bisschop die twee petten op heeft: als baas van het domein met bijbehorende koninklijke rechten, en als graaf van Drenthe voor zover die nog een formele status heeft in het Gorecht.

In 1145 benoemt Bisschop Hartbert (een Fries) zijn broer als Prefect in Groningen, waarmee de autoriteit over het Gorecht feodaal belegd wordt bij een leenman, terwijl daarvoor de horige meier van het domein de vertegenwoordiger van het gezag was.

Een zijspoor hier: een aantal prefecten uit de dynastie van Groningen wordt vermeld als ministeriaal, hoewel dat strikt genomen een horige positie was, waar de positie van Prefect toch aan een ridder gegeven was. Dit zal te maken hebben met het feit dat het Bisdom invloedrijke posities zo weinig mogelijk aan edelen gaf en bij voorkeur aan meer betrouwbare ministerialen, en sommige prefecten misschien liever invloed dan status hadden?

Door deze situatie is de vraag of het Gorecht een deel van Drenthe was volkomen theoretisch.

Maar omdat theorie ook interessant kan zijn zoek ik toch naar een moment waarop het Gorecht geen deel meer uitmaakt van het graafschap Drenthe.

Mogelijke momenten:

- bij de vestiging van het koninklijk domein en de immuniteit (ca 800?)
- bij de aanstelling van een Prefect in Groningen (1145)
- wanneer de stad Groningen de grafelijke rechten over zichzelf pacht van de Bisschop (1400)
- wanneer Groningen zich onderwerpt aan de Graaf van Oost-Friesland (1500)
- wanneer de provincie Groningen wordt gecreëerd (1594)

Ik wil nog als getuige roepen de naam van het gebied Drenterwolde, de ontginningen vanuit het Gorecht op de oostoever van de Hunze. In de vroege 14e eeuw roepen Ommelander priesters vanaf de kansel op om de 'Drenten' uit dat gebied te doden, omdat zij de dijken naar Fivelgo doorgestoken hebben om van hun wateroverlast af te komen.

Verder wordt in een Ommelander geschiedenis uit de vroege 16e eeuw Groningen beschreven als de staart van Drenthe die in Frisia doordringt.

Voor de Ommelander buren waren de Groningers dus tot na de Middeleeuwen Drenten.

Moderne Groningers en Drenten daarentegen zien dit helemaal anders. Ik stuit altijd op onbegrip en vijandigheid als ik zeg dat (stad)Groningers eigenlijk Drenten zijn. Een vergelijkbare weerzin als wanneer ik Ommelander Groningers eigenlijk Friezen noem :-)

Maar in het kader van dergelijke zinloze maar beladen identitaire vraagstukken ben ik toch benieuwd welke juridische principes hier toepasbaar zijn.
Onderwerp Auteur Gepost

Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 22 juli 2020 23:50

Re: Groningen in Drenthe

Dagobert 24 juli 2020 13:20

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 17:50

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 18:51

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 24 juli 2020 18:05

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 18:27

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 19:41

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 24 juli 2020 19:43

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 01 augustus 2020 20:50

De ouderdom van het grafveld en de kerk in Groningen

Erik Springelkamp 24 juli 2020 21:23

Goselin van Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 22:59

Re: Groningen in Drenthe

Dagobert 25 juli 2020 10:58

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 25 juli 2020 16:00

Re: Groningen in Drenthe

MWB 01 augustus 2020 21:29

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 12 augustus 2020 20:05

Het tweede kasteel Selwerd

Erik Springelkamp 13 augustus 2020 13:49

Re: Het tweede kasteel Selwerd

Kenau 13 augustus 2020 16:18

Groningen, een stad apart (Jan vd Broek)

Dagobert 25 juli 2020 12:35

1258 en 1392

Dagobert 25 juli 2020 13:43

Re: 1258 en 1392

Erik Springelkamp 25 juli 2020 16:07

En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Dagobert 26 juli 2020 11:20

Re: En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Ruud 27 juli 2020 22:52

Re: En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Erik Springelkamp 28 juli 2020 13:39

Groningse munten van bisschop Bernold

Dagobert 28 juli 2020 13:41

Twijfelgeval van Willem I ?

Dagobert 28 juli 2020 14:24

Re: Twijfelgeval van Willem I ?

Erik Springelkamp 28 juli 2020 16:32

Groninger stadsmuur

Erik Springelkamp 28 juli 2020 16:10

De 'echtheid' van 1040

Dagobert 29 juli 2020 11:01

Re: De 'echtheid' van 1040

Ruud 30 juli 2020 22:08

Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 31 juli 2020 01:11

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 01 augustus 2020 17:05

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 01 augustus 2020 19:03

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 03 augustus 2020 18:51

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 06 augustus 2020 15:36

Voor God en mijn koning

Erik Springelkamp 06 augustus 2020 20:54

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 11 maart 2021 15:14

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 11 maart 2021 20:03

Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Erik Springelkamp 12 maart 2021 23:23

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Lolke 13 maart 2021 10:39

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Erik Springelkamp 13 maart 2021 14:32

'Stammen'

Dagobert 14 maart 2021 09:59

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

MWB 14 maart 2021 13:45

Re: De 'echtheid' van 1040

Dagobert 05 augustus 2020 10:30

De geografie

Erik Springelkamp 29 juli 2020 00:04

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 05 augustus 2020 15:13

Re: Groningen in Drenthe -> even terzijde, zuipen in kloosters

Lolke 05 augustus 2020 15:25

Re: Groningen in Drenthe -> even terzijde, zuipen in kloosters

Ruud 06 augustus 2020 09:24

Groningen Byracraty

Erik Springelkamp 07 augustus 2020 10:58

Re: De 'echtheid' van 1040

Dagobert 06 augustus 2020 15:23

Re: De 'echtheid' van 1040

Ruud 06 augustus 2020 19:26

Het Goo vanuit de ruimte

Erik Springelkamp 19 augustus 2020 11:58

Re: Het Goo vanuit de ruimte

Dagobert 20 augustus 2020 00:28

Re: Het Goo vanuit de ruimte

Erik Springelkamp 20 augustus 2020 01:16

Re: Groningen in Drenthe en bij Jona Lendering

Lolke 28 augustus 2020 13:03

Re: Groningen in Drenthe

GerardA 28 augustus 2020 15:28

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 03 september 2020 12:54

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 03 oktober 2020 10:43

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 03 oktober 2020 11:14

Kastelen in het Oversticht

Erik Springelkamp 15 oktober 2020 22:02

Re: Kastelen in het Oversticht

MWB 16 oktober 2020 13:41

Re: Kastelen in het Oversticht

Erik Springelkamp 16 oktober 2020 14:23

Mooie Kaart

Erik Springelkamp 24 oktober 2020 19:05

Re: Mooie Kaart

MWB 24 oktober 2020 23:29

Re: Mooie Kaart

Dagobert 25 oktober 2020 14:16

Re: Mooie Kaart

MWB 27 oktober 2020 20:32

Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 25 oktober 2020 13:23

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Dagobert 25 oktober 2020 15:31

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 25 oktober 2020 17:21

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 26 oktober 2020 19:48

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Dagobert 27 oktober 2020 11:53

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 27 oktober 2020 03:02

Ontfriesing van de Ommelanden

Erik Springelkamp 19 november 2020 20:21

Re: Ontfriesing van de Ommelanden

Lolke 19 november 2020 23:20

De bevolking

Erik Springelkamp 27 november 2020 00:14

Trentones / Re: De bevolking

Dagobert 27 november 2020 10:13

Re: Trentones / Re: De bevolking

Erik Springelkamp 27 november 2020 13:21

Groningen in Duitsland

Johannes 12 maart 2021 16:44

Naam Groningen

Erik Springelkamp 12 maart 2021 21:56

Re: Naam Groningen

Lolke 13 maart 2021 09:35Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen