Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Munten en de 'echtheid' van 1040

31 juli 2020 01:11
Als de situatie in 16e eeuw niet gebruikt kan worden om de situatie in 1040 te beschrijven, dan kunnen we dus beginnen om alle kaarten uit de 16e eeuw uit de discussie te verbannen.

Om dat ik niet zo star ben, heb ik de omstandigheden rond het vervaardigen die kaarten geschetst, hoe heerschappij en grenzen sinds de Middeleeuwen door grof geweld waren veranderd, hoewel ik vanaf het begin vond dat die kaarten geen enkele waarde hadden voor de situatie voor 1500.

Jacob van Deventer ging helemaal niet op eigen houtje de grenzen aanpassen: hij gaf natuurlijk zijn politieke realiteit weer. Die waarin Stad en Lande in één verdrag onder gezag van Karel V gekomen waren. Zijn eigen geboortestreek was, tijdens zijn leven, enkele jaren eerder ook bij dat rijk gevoegd. Hij wist er alles van, en zijn leermeester en collega in Leuven, Gemma Frisius was geboren in Dokkum en in Groningen als wees opgevoed door een bakkersgezin.

> Kaarten die Groningen bij Drente rekenen heb ik nog nooit gezien.

De eenvoudige reden daarvoor is dat er geen kaarten van Drenthe bestaan van voor Jacob van Deventer. Er zijn überhaupt geen goede landkaarten, nergens ter wereld, van voor Jacob van Deventer. Enkel een paar karikaturale kaarten, maar geen kaarten met staatsgrenzen. Dat kende men gewoon niet. Men was ongekarteerd.

Terzijde. Ik heb mid jaren 70 een Iraanse student ontmoet, en tijdens een fietstocht kwamen wij er achter, bij het raadplegen van een fietskaart, dat deze academische Iraniër niet bekend was met het begrip landkaart. Hij vond het enorm intrigerend, keek er heel lang naar, en vertelde dat het hem een heel nieuwe kijk op de wereld gaf.

Wel, de Middeleeuwers, en zeker de Vroege, hadden deze nieuwe kijk op de wereld zeker nog niet.

> Ik heb zelf vanuit de stad allerlei Drentse dorpen bezocht, maar nooit ook maar enige overeenkomst kunnen vinden.

Dan heb je met je neus gekeken.

Als ik een fietsommetje naar Zuidlaren maak, dan kom ik bij ieder dorp onderweg in het grondplan naast de Hereweg een Oosterweg tegen, en een kerk op een analoge positie. En als ik sportief genoeg zou zijn dan zou ik dat patroon over de hele Hondsrug tot aan Emmen blijven vinden. Enfin, er is volop literatuur die de plattegrond van Groningen vergelijkt met die van andere Drentse dorpen. Groningen had een Noord- en een Zuid-es, een aantal woerden en zelfs een thye, of tie.

> “Zoo werd derhalve de stad Groningen , die vroeger in de algemeene vergaderingen der Friezen bij den Upstalboom niet eens vertegenwoordigd werd, wat voorheen de Upstalboom geweest was, de vergaderplaats der vrije Friezen.”

Groningen was natuurlijk niet vertegenwoordigd bij de Upstalboom, omdat het niet Fries was. Alle Friese landen ten Oosten van de Lauwers waren vertegenwoordigd bij de Upstalboom. Quod Erat Demonstrandum.

Groningen was zelfs niet vertegenwoordigd bij de Upstalboom toen de vergaderingen binnen haar muren gehouden werden. Net zomin als dat de Stad vertegenwoordigd was in het overleg van de Ommelanden, dat binnen de muren van de Stad gehouden werd.

Die Vrije Friese Redgers van de 14e eeuw hadden geen zin meer om te kamperen tijdens hun diplomatieke onderhandelingen, als ze ook in een comfortabele herberg in een Stad vol vermaak konden verblijven. De Stad was perfect, afgezien van het feit dat er niet veel alternatieven waren in de buurt, omdat het overleg daarmee ook op neutraal terrein plaats vond, en niet onder gezag van één van de deelnemers.

> Ook is me niet duidelijk wat de stadsmuren en de munten met de oorkonde te maken hebben.

Die stadsmuren zijn een zijsprong, maar over die munten moet je toch nog maar even goed nadenken. Ik zal het hier nog niet meteen verklappen.

> Ubbo ziet er ook geen Drents dorp in.

Ubbo was een Protestantse Ommelander Oost-Fries die geloofde in de nieuwe Provincie als eenheid van Stad en Lande. Zo zijn er nu ook hele intelligente mensen die geloven in de nieuwe Europese Staat. Ubbo was Rector van de nieuwe Universiteit van Groningen. En als trotse Fries - die overigens Nedersaksisch sprak - moest hij zijn nieuwe positie en instituut naar een Friese achtergrond fantaseren. Zo werken die dingen.

> De oorsprong van Groningen moet gezocht worden in haar gunstige ligging op een landbrug (zandrug) tussen twee naar hier omgelegde rivieren (de Hunze en de Aa), op het punt waar zandgronden overgaan in kleigronden.

Deze mededeling is niet erg nauwkeurig. Dat van die gunstige ligging klopt natuurlijk wel, maar die omleggingen van de rivieren vonden pas plaats toen Groningen al groot en machtig was, en zijn dus irrelevant voor haar oorsprong. Zeer slordig denken hier van de auteur.

Ja, Groningen was een stad aan een grens, maar die grens lag in de Middeleeuwen ten Noorden van de Stad.

Voor de 13e eeuw hoef je maar de kroniek van Wittewierum op te slaan, om uit de mond van Friezen te horen dat Groningen beslist niet Fries was. En Gorechters worden Drenten genoemd door de Friezen.

Aan de andere kant zou Groningen niet zijn geworden wat het is zonder de enorme invloed van de Friese buren. Daar hoeft niemand moeilijk over te doen.7 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 31/07/2020 01:50 door Erik Springelkamp. (bekijk wijzigingen)
Onderwerp Auteur Gepost

Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 22 juli 2020 23:50

Re: Groningen in Drenthe

Dagobert 24 juli 2020 13:20

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 17:50

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 18:51

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 24 juli 2020 18:05

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 18:27

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 19:41

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 24 juli 2020 19:43

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 01 augustus 2020 20:50

De ouderdom van het grafveld en de kerk in Groningen

Erik Springelkamp 24 juli 2020 21:23

Goselin van Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 22:59

Re: Groningen in Drenthe

Dagobert 25 juli 2020 10:58

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 25 juli 2020 16:00

Re: Groningen in Drenthe

MWB 01 augustus 2020 21:29

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 12 augustus 2020 20:05

Het tweede kasteel Selwerd

Erik Springelkamp 13 augustus 2020 13:49

Re: Het tweede kasteel Selwerd

Kenau 13 augustus 2020 16:18

Groningen, een stad apart (Jan vd Broek)

Dagobert 25 juli 2020 12:35

1258 en 1392

Dagobert 25 juli 2020 13:43

Re: 1258 en 1392

Erik Springelkamp 25 juli 2020 16:07

En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Dagobert 26 juli 2020 11:20

Re: En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Ruud 27 juli 2020 22:52

Re: En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Erik Springelkamp 28 juli 2020 13:39

Groningse munten van bisschop Bernold

Dagobert 28 juli 2020 13:41

Twijfelgeval van Willem I ?

Dagobert 28 juli 2020 14:24

Re: Twijfelgeval van Willem I ?

Erik Springelkamp 28 juli 2020 16:32

Groninger stadsmuur

Erik Springelkamp 28 juli 2020 16:10

De 'echtheid' van 1040

Dagobert 29 juli 2020 11:01

Re: De 'echtheid' van 1040

Ruud 30 juli 2020 22:08

Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 31 juli 2020 01:11

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 01 augustus 2020 17:05

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 01 augustus 2020 19:03

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 03 augustus 2020 18:51

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 06 augustus 2020 15:36

Voor God en mijn koning

Erik Springelkamp 06 augustus 2020 20:54

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 11 maart 2021 15:14

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 11 maart 2021 20:03

Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Erik Springelkamp 12 maart 2021 23:23

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Lolke 13 maart 2021 10:39

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Erik Springelkamp 13 maart 2021 14:32

'Stammen'

Dagobert 14 maart 2021 09:59

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

MWB 14 maart 2021 13:45

Re: De 'echtheid' van 1040

Dagobert 05 augustus 2020 10:30

De geografie

Erik Springelkamp 29 juli 2020 00:04

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 05 augustus 2020 15:13

Re: Groningen in Drenthe -> even terzijde, zuipen in kloosters

Lolke 05 augustus 2020 15:25

Re: Groningen in Drenthe -> even terzijde, zuipen in kloosters

Ruud 06 augustus 2020 09:24

Groningen Byracraty

Erik Springelkamp 07 augustus 2020 10:58

Re: De 'echtheid' van 1040

Dagobert 06 augustus 2020 15:23

Re: De 'echtheid' van 1040

Ruud 06 augustus 2020 19:26

Het Goo vanuit de ruimte

Erik Springelkamp 19 augustus 2020 11:58

Re: Het Goo vanuit de ruimte

Dagobert 20 augustus 2020 00:28

Re: Het Goo vanuit de ruimte

Erik Springelkamp 20 augustus 2020 01:16

Re: Groningen in Drenthe en bij Jona Lendering

Lolke 28 augustus 2020 13:03

Re: Groningen in Drenthe

GerardA 28 augustus 2020 15:28

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 03 september 2020 12:54

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 03 oktober 2020 10:43

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 03 oktober 2020 11:14

Kastelen in het Oversticht

Erik Springelkamp 15 oktober 2020 22:02

Re: Kastelen in het Oversticht

MWB 16 oktober 2020 13:41

Re: Kastelen in het Oversticht

Erik Springelkamp 16 oktober 2020 14:23

Mooie Kaart

Erik Springelkamp 24 oktober 2020 19:05

Re: Mooie Kaart

MWB 24 oktober 2020 23:29

Re: Mooie Kaart

Dagobert 25 oktober 2020 14:16

Re: Mooie Kaart

MWB 27 oktober 2020 20:32

Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 25 oktober 2020 13:23

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Dagobert 25 oktober 2020 15:31

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 25 oktober 2020 17:21

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 26 oktober 2020 19:48

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Dagobert 27 oktober 2020 11:53

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 27 oktober 2020 03:02

Ontfriesing van de Ommelanden

Erik Springelkamp 19 november 2020 20:21

Re: Ontfriesing van de Ommelanden

Lolke 19 november 2020 23:20

De bevolking

Erik Springelkamp 27 november 2020 00:14

Trentones / Re: De bevolking

Dagobert 27 november 2020 10:13

Re: Trentones / Re: De bevolking

Erik Springelkamp 27 november 2020 13:21

Groningen in Duitsland

Johannes 12 maart 2021 16:44

Naam Groningen

Erik Springelkamp 12 maart 2021 21:56

Re: Naam Groningen

Lolke 13 maart 2021 09:35Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen