Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

25 oktober 2020 13:23
Ik wil hier de discussie voortzetten over de aard van koningsgoed en immuniteit in relatie tot graafschap, in de Vroege Middeleeuwen.

Enkele citaten over deze kwestie:

Dirk Jan Henstra, Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer

Quote
Henstra
Voorzover geestelijke eigendommen koninklijke immuniteit genoten was de graaf in het algemeen niet bevoegd zich in die domeinen met rechtshandhaving te bemoeien; die taak was weggelegd voor de door de geestelijkheid aangestelde wereldlijke voogden. Waar geen immuniteit bestond had de graaf de plicht tot bescherming van de mensen behorend tot zijn graafschap.

Een bijkomende functie van de graven kon zijn het toezicht op het beheer van de koninklijke domeinen (koningsgoed), waarbij hij de door de koning gestelde instituties inzette, zoals gerechtsplaats voor de lagere rechtspraak over de ingezetenen, het innen van belastingen, renten en pachten, tolrechten, muntrechten enz. Deze bevoegdheid van de graven gold overigens alleen in de 9e eeuw onder de Karolingers, maar werd in de 10e eeuw niet onder de Ottonen voortgezet. Onder laatstgenoemde koningen werden voor de koningsgoederen die immuniteit genoten afzonderlijke voogden aangewezen.

P.N.Noomen, Koningsgoed in Groningen (Groningen 1040)

Quote
Noomen
In het algemeen vormden koninklijke goederen een immuniteit, een aparte rechtskring, die in sommige opzichten aan de gewone grafelijke rechtspraak onttrokken was.
...
Koningsgoed stond namelijk tevens ten dienste van vertegenwoordigers van het rijksgezag: de graven, de bisschoppen en de abten van de grote rijksabdijen.

Bert Tuin en Jasper Huis in 't Veld (archeologen), Groningen voor 1040, Jaarboek Groningen 2020

Dat jaarboek kwam gisteren binnen met de post, en bevatte dit artikel over de opgravingen uit 2008-2012 ten Oosten van de Grote Markt in verband met de bouw van het Forum. Ik zal nog wel meer aandacht aan dat artikel besteden.

Quote
Bert Tuin en Jasper Huis in 't Veld
Hoe dan ook lag er op de hoek van de Grote Markt Oostzijde en het Martinikerkhof een uitzonderlijk rijk erf. De hamvraag voor de geschiedenis van Groningen is vervolgens: van wie was dat erf? Wat was de status ervan? Op grond van de archeologische waarnemingen en de historische context lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk dat het terrein in de 9e en 10e eeuw een hof van het Karolingische, koninklijke domein was. De koning zelf is hier waarschijnlijk nooit geweest. Namens hem oefende een graaf het gezag in Drente uit. De hof was de plaats waar de graaf of een schout namens hem recht sprak, belastingen inde, zijn onderdanen aan het werk zette en af en toe verbleef. In 1040 kwam de hof in bezit van de bisschop van Utrecht.

De immuniteit van zo'n koninklijk domein was niet bedoeld om het gebied af te scheiden van het graafschap, want dat zou het doel van het goed, een regeringscentrum voor het graafschap, te niet doen. Maar de graaf was een dienaar van de koning, en die kon natuurlijk niet formeel boven het gezag van het koninklijk bezit gaan.

Voor interne aangelegenheden was het koningsgoed autonoom, maar het was wel bedoeld om het koninklijk gezag over het hele graafschap uit te oefenen, via de graaf, in een voldoende prestigieuze omgeving die niet onderworpen was aan allerlei plaatselijke gewoonterechten.

Ook als de Bisschop de grafelijke rechten over Drenthe verkrijgt, houdt dit hof deze bestuursfunctie voor heel het graafschap Drenthe. In de Narracio wordt duidelijk beschreven hoe de Bisschop tijdens zijn vierjaarlijkse tour van (het graafschap) Drenthe na zijn binnenkomst in Coevorden door (het schoutschap) Drenthe trekt en tenslotte in Groningen de hoge rechtspraak voor het hele graafschap afhandelt en de verschuldigde belastingen van het hele graafschap int (en de hoge boetes van de rechtspraak). Al wordt er niet met zoveel woorden over een graafschap gesproken, maar dat zal ook te maken hebben met dat een Graaf in deze tijd zich had ontwikkeld van een dienaar van de Koning tot een meer autonome landsheer, net als een Prinsbisschop, maar zo'n Prins zal weinig behoefte gehad hebben om de term Graaf of graafschap te gebruiken.
Onderwerp Auteur Gepost

Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 22 juli 2020 23:50

Re: Groningen in Drenthe

Dagobert 24 juli 2020 13:20

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 17:50

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 18:51

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 24 juli 2020 18:05

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 18:27

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 19:41

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 24 juli 2020 19:43

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 01 augustus 2020 20:50

De ouderdom van het grafveld en de kerk in Groningen

Erik Springelkamp 24 juli 2020 21:23

Goselin van Drenthe

Erik Springelkamp 24 juli 2020 22:59

Re: Groningen in Drenthe

Dagobert 25 juli 2020 10:58

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 25 juli 2020 16:00

Re: Groningen in Drenthe

MWB 01 augustus 2020 21:29

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 12 augustus 2020 20:05

Het tweede kasteel Selwerd

Erik Springelkamp 13 augustus 2020 13:49

Re: Het tweede kasteel Selwerd

Kenau 13 augustus 2020 16:18

Groningen, een stad apart (Jan vd Broek)

Dagobert 25 juli 2020 12:35

1258 en 1392

Dagobert 25 juli 2020 13:43

Re: 1258 en 1392

Erik Springelkamp 25 juli 2020 16:07

En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Dagobert 26 juli 2020 11:20

Re: En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Ruud 27 juli 2020 22:52

Re: En het bleef nog lang onrustig in de stad …

Erik Springelkamp 28 juli 2020 13:39

Groningse munten van bisschop Bernold

Dagobert 28 juli 2020 13:41

Twijfelgeval van Willem I ?

Dagobert 28 juli 2020 14:24

Re: Twijfelgeval van Willem I ?

Erik Springelkamp 28 juli 2020 16:32

Groninger stadsmuur

Erik Springelkamp 28 juli 2020 16:10

De 'echtheid' van 1040

Dagobert 29 juli 2020 11:01

Re: De 'echtheid' van 1040

Ruud 30 juli 2020 22:08

Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 31 juli 2020 01:11

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 01 augustus 2020 17:05

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 01 augustus 2020 19:03

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 03 augustus 2020 18:51

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 06 augustus 2020 15:36

Voor God en mijn koning

Erik Springelkamp 06 augustus 2020 20:54

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Ruud 11 maart 2021 15:14

Re: Munten en de 'echtheid' van 1040

Erik Springelkamp 11 maart 2021 20:03

Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Erik Springelkamp 12 maart 2021 23:23

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Lolke 13 maart 2021 10:39

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

Erik Springelkamp 13 maart 2021 14:32

'Stammen'

Dagobert 14 maart 2021 09:59

Re: Groningers (en het Graafschap Drenthe)

MWB 14 maart 2021 13:45

Re: De 'echtheid' van 1040

Dagobert 05 augustus 2020 10:30

De geografie

Erik Springelkamp 29 juli 2020 00:04

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 05 augustus 2020 15:13

Re: Groningen in Drenthe -> even terzijde, zuipen in kloosters

Lolke 05 augustus 2020 15:25

Re: Groningen in Drenthe -> even terzijde, zuipen in kloosters

Ruud 06 augustus 2020 09:24

Groningen Byracraty

Erik Springelkamp 07 augustus 2020 10:58

Re: De 'echtheid' van 1040

Dagobert 06 augustus 2020 15:23

Re: De 'echtheid' van 1040

Ruud 06 augustus 2020 19:26

Het Goo vanuit de ruimte

Erik Springelkamp 19 augustus 2020 11:58

Re: Het Goo vanuit de ruimte

Dagobert 20 augustus 2020 00:28

Re: Het Goo vanuit de ruimte

Erik Springelkamp 20 augustus 2020 01:16

Re: Groningen in Drenthe en bij Jona Lendering

Lolke 28 augustus 2020 13:03

Re: Groningen in Drenthe

GerardA 28 augustus 2020 15:28

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 03 september 2020 12:54

Re: Groningen in Drenthe

Ruud 03 oktober 2020 10:43

Re: Groningen in Drenthe

Lolke 03 oktober 2020 11:14

Kastelen in het Oversticht

Erik Springelkamp 15 oktober 2020 22:02

Re: Kastelen in het Oversticht

MWB 16 oktober 2020 13:41

Re: Kastelen in het Oversticht

Erik Springelkamp 16 oktober 2020 14:23

Mooie Kaart

Erik Springelkamp 24 oktober 2020 19:05

Re: Mooie Kaart

MWB 24 oktober 2020 23:29

Re: Mooie Kaart

Dagobert 25 oktober 2020 14:16

Re: Mooie Kaart

MWB 27 oktober 2020 20:32

Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 25 oktober 2020 13:23

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Dagobert 25 oktober 2020 15:31

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 25 oktober 2020 17:21

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Erik Springelkamp 26 oktober 2020 19:48

Re: Koningsgoed, Immuniteit en Graaf

Dagobert 27 oktober 2020 11:53

Re: Groningen in Drenthe

Erik Springelkamp 27 oktober 2020 03:02

Ontfriesing van de Ommelanden

Erik Springelkamp 19 november 2020 20:21

Re: Ontfriesing van de Ommelanden

Lolke 19 november 2020 23:20

De bevolking

Erik Springelkamp 27 november 2020 00:14

Trentones / Re: De bevolking

Dagobert 27 november 2020 10:13

Re: Trentones / Re: De bevolking

Erik Springelkamp 27 november 2020 13:21

Groningen in Duitsland

Johannes 12 maart 2021 16:44

Naam Groningen

Erik Springelkamp 12 maart 2021 21:56

Re: Naam Groningen

Lolke 13 maart 2021 09:35Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen