Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Saksen, hun 'uitvalsbases'

16 mei 2021 14:22
Upbergen Schreef:
-------------------------------------------------------
>
> Voor mezelf gaat de vuistregel gelden dat Saksen
> zich verhouden tot Franken als kikkers tot padden,
> salamanders tot hagedissen, Noormannen tot Hunnen,
> watergeuzen tot bosgeuzen of mariniers tot
> commando's: De Saksen lijken amfibisch aangelegd
> en de Franken minder, of misschien was dat voor
> buitenstaanders juist het onderscheid voor de
> soortaanduiding. Ze hoefden de Rijn ook niet over
> te steken, ze voeren er gewoon omheen winking smiley

Als de Saksen in de bronnen verschijnen (midden 4e, neergezet als piraten), dan zijn de Franken hen al ongeveer een eeuw voorgegaan (midden 3e).
Bij de eerste vermeldingen gaan de Saksische piraten vrijwel steeds vergezeld van Frankische collega’s. Geen enkele bron geeft ook maar een hint op grond waarvan de Romeinen in die tijd onderscheid maakten tussen de Saksen en de Franken.
Bij meerdere bronbesprekingen heb ik aangegeven dat de ontwikkeling die zich volgens mij voordoet met betrekking tot de benaming ‘Franken’, ontbreekt bij de benaming ‘Saksen’. Of misschien beter uitgedrukt: bij de naam 'Saksen' voltrekt zich dat pas heel laat (in de achtste eeuw).

>
> Hypothetische uitvalsbasis: Noord-Duitse/Deense
> laagvlakte rond de benedenlopen van de Eems, Weser
> en Elbe.
>
> Hypothetische doelen: Benedenlopen van de Trent,
> Great Ouse, Thames (Britannia), Somme, Schelde
> (Belgica II), Maas en Rijn (Germania II). Ongeveer
> de door de Sint-Ignatiusvloed getroffen gebieden.

Een uitvalbasis beschouw ik als een plek vanwaar je ‘uitvallen’ doet en na afloop ook weer terugkeert.
Laten we - for the sake of argument - gemakshalve aannemen dat er wat lieden zijn met een thuisbasis in de omgeving van Cruxhaven in de Elbemonding. De gemeenschap aldaar in de vierde/vijfde eeuw zal in hun levensonderhoud hebben voorzien met wat veeteelt, misschien wat landbouw, visserij en ze verdienden wat 'centjes' bij dankzij wat handel. Ik stel me voor dat de handelswaar zou kunnen bestaan uit wollen stoffen, bont, vis, schaal- en schelpdieren, vlees, barnsteen, … Een deel van hun afzetgebied zal bestaan uit de binnenlanden waar de lieden behoefte hadden aan kustproducten en weer andere producten in ruil te bieden hadden. Enfin, standaardpraktijk lijkt me. Handel drijven met andere nederzettingen aan de kusten in de buurt, ligt m.i. niet zo voor de hand. Daar zitten ze met dezelfde producten in hetzelfde schuitje. Maar, zoals dat gaat met nieuwsgierige mensen, op zeker moment ontdekt men dat bepaalde producten in kustgebieden verderop minder voorradig zijn en wel gewild. Er ontstaan handelscontacten over lange afstanden over water. Die waren er in de vierde/vijfde eeuw natuurlijk al van oudsher.
Dat soort handel houdt niet in dat je ’s-morgens in Cruxhaven op een bootje stapt en verwacht dat je bij het avondeten weer bij de familie aan tafel kunt aanschuiven.
Cruxhaven is dan absoluut niet meer zo’n type uitvalsbasis.

Hoe lang bleven die lieden van huis? Waar verbleven ze in de tussentijd? (Zo ik dat zie was dat echt niet dag in dag uit kamperen op je bootje.) Kwamen ze überhaupt nog wel terug? Met wat voor producten gingen ze ver van huis? Verkregen ze onderweg andere waren waarmee ze verder handel dreven? Waren er langs de kusten nederzettingen waar dit soort handelslieden zich in concentraties ophielden? En zich mogelijk ook min of meer semipermanent vestigden? Er zullen ongetwijfeld lieden onderweg overlijden die volgens hun eigen riten begraven werden. Er ontstond gebrek aan mankracht. Namen ze onderweg nieuw ‘personeel’ aan? Ik denk dat dat wel noodzakelijk was. Zo ontstonden m.i. zowel aan land als op de boten gemengde gezelschappen. In eerste instantie bij de handelsactiviteiten en even zo goed bij de gelieerde activiteit van piraterij. Hoe sterk was dan nog de binding met de oorspronkelijke uitvalsbasis? Met andere woorden … valt het te verdedigen dat de Saksische piraten die opdoken aan de Gallische kusten, bij de mondingen van Somme, IJzer en Schelde (en bij de Engelse kusten) lieden waren uit Sleeswijk-Holstein??????

>
> Zoals je begrijpt ben ik dan ook benieuwd naar de
> Saksische scheepvaart smiling smiley

Ja, dat was (en ben) ik ook. Ik heb het nodige materiaal verzameld, maar wanneer ik aan verwerken toekom … kan nog wel even duren.


Groet,
Dagobert


Science: An orderly arrangement of what at the moment seem to be facts.
Onderwerp Auteur Gepost

Project Saksen

Dagobert 01 december 2020 19:57

Re: Project Saksen

RV Burger 02 december 2020 10:15

Re: Project Saksen

Dagobert 02 december 2020 13:13

Re: Project Saksen

Lolke 02 december 2020 21:11

Re: Project Saksen

Dagobert 03 december 2020 10:22

Re: Project Saksen

Lolke 08 december 2020 14:30

Re: Project Saksen

Dagobert 08 december 2020 20:54

Re: Project Saksen

Erik Springelkamp 03 december 2020 21:54

Re: Project Saksen

Dagobert 04 december 2020 11:11

Re: Project Saksen

RV Burger 04 december 2020 12:00

Re: Project Saksen

Lolke 04 december 2020 18:50

Re: Project Saksen

Ruud 06 december 2020 11:18

Re: Project Saksen

Dagobert 06 december 2020 15:13

Re: Project Saksen

Erik Springelkamp 07 december 2020 00:01

Re: Project Saksen

Ruud 07 december 2020 14:10

Re: Project Saksen

Dagobert 20 december 2020 16:18

Re: Project Saksen, update

Dagobert 22 februari 2021 16:39

Re: Project Saksen

Lolke 03 maart 2021 23:53

Cotton map

Dagobert 04 maart 2021 00:37

Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 maart 2021 12:34

Re: Project Saksen, nieuwe update

RV Burger 19 maart 2021 12:01

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 23 maart 2021 20:13

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 24 maart 2021 09:24

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 24 maart 2021 12:28

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 02 april 2021 13:17

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 15 mei 2021 14:08

Re: Project Saksen, nieuwe update

Upbergen 15 mei 2021 23:17

Saksen, hun 'uitvalsbases'

Dagobert 16 mei 2021 14:22

Re: Saksen, hun 'uitvalsbases'

Upbergen 16 mei 2021 18:11

Re: Saksen, hun 'uitvalsbases'

Dagobert 18 mei 2021 00:30

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 17 mei 2021 09:25

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 mei 2021 00:14

Project Saksen, revisie bron 6

Dagobert 23 juni 2022 12:20

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 17 mei 2021 09:29

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 mei 2021 00:21

Re: Project Saksen, nieuwe update

Upbergen 18 mei 2021 01:14

Re: Project Saksen

Lolke 13 juli 2021 10:49

Re: Project Saksen

Dagobert 13 juli 2021 22:19

Project Saksen, een volgende update

Dagobert 23 augustus 2021 16:11

Re: Project Saksen, een volgende update

Lolke 23 augustus 2021 19:13

..., technische kwestie

Dagobert 24 augustus 2021 10:46

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 18 september 2021 13:11

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 19 september 2021 14:01

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 19 september 2021 17:12

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 19 september 2021 17:46

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 21 september 2021 09:54

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 21 september 2021 15:09

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 21 september 2021 22:16

Re: Project Saksen, bron 51

Dagobert 30 september 2021 13:44

Re: Project Saksen, bron 46

Dagobert 08 november 2021 17:32

Re: Project Saksen, bron 44

Dagobert 07 december 2021 14:41

Re: Project Saksen, correcties/aanvullingen 44 en 48

Dagobert 20 december 2021 21:51

Re: Project Saksen, bron 45

Dagobert 21 februari 2022 19:39

Re: Project Saksen, aanpassing bron 21

Dagobert 12 maart 2022 17:03

Re: Project Saksen, aanpassing bron 21

Upbergen 15 maart 2022 22:15

“… et in Francia et in Saxonia et in omni Barbaria …”

Dagobert 16 maart 2022 13:07

Re: Project Saksen, bron 28

Dagobert 10 april 2022 13:47

Re: Project Saksen, bron 28

Lolke 12 april 2022 13:27

Re: Project Saksen, bibliografie

Dagobert 13 april 2022 13:47

Re: Project Saksen, bibliografie

RV Burger 13 april 2022 18:30

Re: Project Saksen, bibliografie

Dagobert 14 april 2022 13:04

Re: Project Saksen, aanpassing bron 28

Dagobert 28 april 2022 13:17

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 25 mei 2022 17:35

Roeien naar Engeland

Erik Springelkamp 26 mei 2022 15:12

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 26 mei 2022 18:19

Re: Roeien naar Engeland

Dagobert 27 mei 2022 12:35

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 27 mei 2022 23:54

Re: Roeien naar Engeland

Dagobert 29 mei 2022 13:50

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 29 mei 2022 17:37

Re: Project Saksen, bron 22

Upbergen 26 mei 2022 19:14

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 27 mei 2022 12:39

Re: Project Saksen, bron 22

Lolke 28 mei 2022 11:07

Re: Project Saksen, bron 22

Upbergen 28 mei 2022 15:59

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 29 mei 2022 13:25

Re: Project Saksen, bron 22

Lolke 31 mei 2022 14:54

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 02 juni 2022 11:01

Spreiding sax

Upbergen 01 juni 2022 00:22

Re: Spreiding sax

Dagobert 02 juni 2022 13:09

Sax als mes

Erik Springelkamp 02 juni 2022 15:06

Re: Sax als mes

RV Burger 02 juni 2022 16:41

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 02 juni 2022 19:29

Re: Sax als mes

Dagobert 03 juni 2022 12:27

Re: Sax als mes

Lolke 13 juni 2022 15:40

Re: Sax als mes

Dagobert 14 juni 2022 13:48

Re: Sax als mes

Lolke 14 juni 2022 15:50

Re: Sax als mes

Dagobert 03 juni 2022 12:08

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 03 juni 2022 18:11

Re: Sax als mes

RV Burger 04 juni 2022 10:41

Re: Sax als mes

Dagobert 14 juni 2022 17:30

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 14 juni 2022 18:39

Re: Sax als mes

Upbergen 03 juni 2022 20:46

Re: Spreiding sax

Upbergen 02 juni 2022 19:17

Re: Spreiding sax

Dagobert 03 juni 2022 12:35Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen