Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Project Saksen, bron 22

29 mei 2022 13:25
Als ik me even beperk tot de laat-Romeinse tijd en kort daarna, dan weten we nauwelijks iets over de leefwereld van de Saksen.
We weten niets over leiders en over hoe hun opvolging geregeld was.
Uiteraard zal er een graad van organisatie geweest zijn. Maar ging die verder dan de organisatie van de bemanning op één schip? Was er ook een overall leiderschap over alle zeevarende Saksen? Daar krijg ik het al heel moeilijk mee, omdat ik me er geen voorstelling van kan maken hoe dat in de praktijk zou moeten werken.
Waaruit bestond de ‘bemanning’ van een schip? Waren dat alleen mannen die samen maanden onderweg waren en zich onderweg vrouwen toe-eigenden en na maanden ‘ergens’ terugkeerden en de winter doorbrachten? Waren ze onderweg met eigen vrouwen en kinderen? Moeten we ze zien als een soort nomaden van de zee? Hadden ze een gezamenlijke thuisplek of ontstonden er overal onderweg nieuwe ‘thuisplekken’ met nieuwe plaatselijke kleinschalige organisaties?

Het is leuk om over al dit soort zaken na te denken, maar ik kom dan uit op een model waarbij een overkoepelend leiderschap, zoals bij Franken, Alemannen, Goten etc., niet past, niet werkt. De bronnen geven daar ook in het geheel geen informatie over. Niet één Saksische leider wordt genoemd, noch bij naam, noch anoniem. Geen informatie over een ‘thuisland’. Was dat er überhaupt wel? Als dat er was, hadden we dan ook niet mogen verwachten dat er Romeinse militaire campagnes tegen dat thuisland zouden zijn georganiseerd?
Er is geen enkel diplomatiek overleg opgetekend, er zijn geen verdragen gesloten (die dan weer geschonden konden worden).
Leiderschap op één schip: uiteraard. Leiderschap over een flottielje: misschien. Leiderschap over alle Saksen gezamenlijk: hoe dan? waar dan?


Dan het punt van de sax/saex (wapen) dat je weer te berde brengt. We hebben het er vaker over gehad, maar ik snap die gedachtegang nog steeds niet.
Wat was er eerder? De saks (piraat) of de sax (het wapen)?
Waaruit blijkt dat er een naamkundig verband is?
Wanneer is de naam van dat wapen voor het eerst opgetekend? Wanneer is dat wapen voor het eerst, als überhaupt, in verband gebracht met Saksen (in de zin dat zij het gebruikten)?
Mocht je je daar in willen verdiepen … ik kan je alvast verklappen dat er wel bronnen zijn die melding maken van het gebruik bij de Franken. En ik neem geen genoegen met een verwijzing naar het 10e eeuwse ‘sprookje’ van Widukind van Corvey winking smiley.
Archeologie: zijn al de graven waarin zo’n sax als bijgave gevonden is van Saksische lieden? In plaats van ‘alle graven’ neem ik ook genoegen met ‘veel van die graven’.

Je gedachtegang over de éénmalige vermelding van de litus Saxonicum kan ik niet goed volgen. Is m.i. niet in overeenstemming met de rest van de Notitia dignitatum.
Het document geeft tekenen van een laatste emendatie voor het westelijke deel tussen 420 en 428, maar dat heeft niet specifiek betrekking op de litus Saxonicum. Het document is vrijwel zeker eerder opgesteld en vanaf toen regelmatig van aanpassingen voorzien. Waarschijnlijk is er niet één datum waarop het volledig correct was.
Enkele van de Britse forten hebben in de 5e eeuw waarschijnlijk al leeg gestaan. Daar heb ik het ook over gehad. Dus er kunnen wel vraagtekens gezet worden bij het functioneren van de litus Saxonicum

Dat algemeen wordt aangenomen dat de Romeinen rond 410 uit Engeland vertrokken zijn, is volgens mij ook niet (meer) correct. Dat jaartal steunt op twee bronnen:
Chronica Gallica 452 en Zosimus’ Historia Nova VI.10. Bij Zosimus gaat het om het zogenaamde ‘rescript of Honorius’ dat tegenwoordig toch als een foute interpretatie gezien wordt. En de mededeling in de Chronica Gallica 452 is niet heel erg duidelijk.
De Vita Sancti Germani geeft voor 429 en voor ca. 435 absoluut niet een beeld van een Britannia dat beheerst werd door Saksen. De Chronica Gallica 452 maakt pas bij 441 melding dat Britannia onder Saksisch bestuur is gebracht.
(N.B.: ook de invasie-gedachte vindt tegenwoordig nog maar weinig steun bij Britse historici. Men is veel genuanceerder.)

Speculeren is leuk, maar het is wel noodzakelijk om het weinige houvast dat in de bronnen te vinden is, optimaal te gebruiken als kapstokken. Speculeren kan zo gemakkelijk op hol slaan. Speculaties die helemaal nergens meer op steunen en alleen maar iets schilderen omdat het mogelijk is, hebben vaak niet zoveel zin volgens mij.
Dat de Romeinen aanwezig zijn geweest op Ierland, wordt door geen enkele bron tegengesproken … maar of het dan ook zinvol is om het als een optie aan te nemen …?


Groet,
Dagobert


Science: An orderly arrangement of what at the moment seem to be facts.
Onderwerp Auteur Gepost

Project Saksen

Dagobert 01 december 2020 19:57

Re: Project Saksen

RV Burger 02 december 2020 10:15

Re: Project Saksen

Dagobert 02 december 2020 13:13

Re: Project Saksen

Lolke 02 december 2020 21:11

Re: Project Saksen

Dagobert 03 december 2020 10:22

Re: Project Saksen

Lolke 08 december 2020 14:30

Re: Project Saksen

Dagobert 08 december 2020 20:54

Re: Project Saksen

Erik Springelkamp 03 december 2020 21:54

Re: Project Saksen

Dagobert 04 december 2020 11:11

Re: Project Saksen

RV Burger 04 december 2020 12:00

Re: Project Saksen

Lolke 04 december 2020 18:50

Re: Project Saksen

Ruud 06 december 2020 11:18

Re: Project Saksen

Dagobert 06 december 2020 15:13

Re: Project Saksen

Erik Springelkamp 07 december 2020 00:01

Re: Project Saksen

Ruud 07 december 2020 14:10

Re: Project Saksen

Dagobert 20 december 2020 16:18

Re: Project Saksen, update

Dagobert 22 februari 2021 16:39

Re: Project Saksen

Lolke 03 maart 2021 23:53

Cotton map

Dagobert 04 maart 2021 00:37

Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 maart 2021 12:34

Re: Project Saksen, nieuwe update

RV Burger 19 maart 2021 12:01

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 23 maart 2021 20:13

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 24 maart 2021 09:24

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 24 maart 2021 12:28

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 02 april 2021 13:17

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 15 mei 2021 14:08

Re: Project Saksen, nieuwe update

Upbergen 15 mei 2021 23:17

Saksen, hun 'uitvalsbases'

Dagobert 16 mei 2021 14:22

Re: Saksen, hun 'uitvalsbases'

Upbergen 16 mei 2021 18:11

Re: Saksen, hun 'uitvalsbases'

Dagobert 18 mei 2021 00:30

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 17 mei 2021 09:25

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 mei 2021 00:14

Project Saksen, revisie bron 6

Dagobert 23 juni 2022 12:20

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 17 mei 2021 09:29

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 mei 2021 00:21

Re: Project Saksen, nieuwe update

Upbergen 18 mei 2021 01:14

Re: Project Saksen

Lolke 13 juli 2021 10:49

Re: Project Saksen

Dagobert 13 juli 2021 22:19

Project Saksen, een volgende update

Dagobert 23 augustus 2021 16:11

Re: Project Saksen, een volgende update

Lolke 23 augustus 2021 19:13

..., technische kwestie

Dagobert 24 augustus 2021 10:46

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 18 september 2021 13:11

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 19 september 2021 14:01

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 19 september 2021 17:12

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 19 september 2021 17:46

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 21 september 2021 09:54

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 21 september 2021 15:09

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 21 september 2021 22:16

Re: Project Saksen, bron 51

Dagobert 30 september 2021 13:44

Re: Project Saksen, bron 46

Dagobert 08 november 2021 17:32

Re: Project Saksen, bron 44

Dagobert 07 december 2021 14:41

Re: Project Saksen, correcties/aanvullingen 44 en 48

Dagobert 20 december 2021 21:51

Re: Project Saksen, bron 45

Dagobert 21 februari 2022 19:39

Re: Project Saksen, aanpassing bron 21

Dagobert 12 maart 2022 17:03

Re: Project Saksen, aanpassing bron 21

Upbergen 15 maart 2022 22:15

“… et in Francia et in Saxonia et in omni Barbaria …”

Dagobert 16 maart 2022 13:07

Re: Project Saksen, bron 28

Dagobert 10 april 2022 13:47

Re: Project Saksen, bron 28

Lolke 12 april 2022 13:27

Re: Project Saksen, bibliografie

Dagobert 13 april 2022 13:47

Re: Project Saksen, bibliografie

RV Burger 13 april 2022 18:30

Re: Project Saksen, bibliografie

Dagobert 14 april 2022 13:04

Re: Project Saksen, aanpassing bron 28

Dagobert 28 april 2022 13:17

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 25 mei 2022 17:35

Roeien naar Engeland

Erik Springelkamp 26 mei 2022 15:12

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 26 mei 2022 18:19

Re: Roeien naar Engeland

Dagobert 27 mei 2022 12:35

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 27 mei 2022 23:54

Re: Roeien naar Engeland

Dagobert 29 mei 2022 13:50

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 29 mei 2022 17:37

Re: Project Saksen, bron 22

Upbergen 26 mei 2022 19:14

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 27 mei 2022 12:39

Re: Project Saksen, bron 22

Lolke 28 mei 2022 11:07

Re: Project Saksen, bron 22

Upbergen 28 mei 2022 15:59

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 29 mei 2022 13:25

Re: Project Saksen, bron 22

Lolke 31 mei 2022 14:54

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 02 juni 2022 11:01

Spreiding sax

Upbergen 01 juni 2022 00:22

Re: Spreiding sax

Dagobert 02 juni 2022 13:09

Sax als mes

Erik Springelkamp 02 juni 2022 15:06

Re: Sax als mes

RV Burger 02 juni 2022 16:41

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 02 juni 2022 19:29

Re: Sax als mes

Dagobert 03 juni 2022 12:27

Re: Sax als mes

Lolke 13 juni 2022 15:40

Re: Sax als mes

Dagobert 14 juni 2022 13:48

Re: Sax als mes

Lolke 14 juni 2022 15:50

Re: Sax als mes

Dagobert 03 juni 2022 12:08

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 03 juni 2022 18:11

Re: Sax als mes

RV Burger 04 juni 2022 10:41

Re: Sax als mes

Dagobert 14 juni 2022 17:30

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 14 juni 2022 18:39

Re: Sax als mes

Upbergen 03 juni 2022 20:46

Re: Spreiding sax

Upbergen 02 juni 2022 19:17

Re: Spreiding sax

Dagobert 03 juni 2022 12:35Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen