Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Project Saksen, bron 22

31 mei 2022 14:54
Dagobert Schreef:
-------------------------------------------------------
> Als ik me even beperk tot de laat-Romeinse tijd en
> kort daarna, dan weten we nauwelijks iets over de
> leefwereld van de Saksen.
> We weten niets over leiders en over hoe hun
> opvolging geregeld was.
> Uiteraard zal er een graad van organisatie geweest
> zijn. Maar ging die verder dan de organisatie van
> de bemanning op één schip? Was er ook een
> overall leiderschap over alle zeevarende Saksen?
> Daar krijg ik het al heel moeilijk mee, omdat ik
> me er geen voorstelling van kan maken hoe dat in
> de praktijk zou moeten werken.

Jou vragen zijn mijn vragen smiling smiley Er zit iets fundamenteels in je vragen. Ik wil er nog een paar aan toevoegen en meteen erbij zeggen dat we de antwoorden waarschijnlijk nooit zullen krijgen
- Kon iemand zelfstandig zijn zonder lid te zijn van een stam? Kon dat zelfs betrekking hebben op een groep mensen, of op een dorpje?
- Kon je lid zijn van meerdere stammen tegelijk?
- Hoe kon je als stam ervoor zorgen dat "alle kikkers in de emmer bleven"?
- Hoe kon je een beroep doen op bescherming?
- Hoe kon je anderen van andere stammen laten zien tot welke stam je hoorde?

Er zijn nogal wat praktische vragen te bedenken om te realiseren dat de organisatievorm "stam" nog niet zo eenvoudig te begrijpen is. En toch waren ze er, en toch traden ze op als een herkenbaar geheel. En uitgaande van de diverse Geografen, zat een stam op een bepaald gebied. Maar dan nog kunnen leden van de stam alle kanten opzwermen om te handelen, een echtgenoot te vinden, te roven etc. Overigens waren de meeste mensen boeren en die kunnen het zich niet veroorloven om te roven op op pad te gaan om een echtgenoot te vinden.... Het land eiste alle tijd op, anders had je geen eten in de winter.

Of was het helemaal anders dan wat ik logisch vind?> Waaruit bestond de ‘bemanning’ van een schip?
> Waren dat alleen mannen die samen maanden onderweg
> waren en zich onderweg vrouwen toe-eigenden en na
> maanden ‘ergens’ terugkeerden en de winter
> doorbrachten?

Dat is eigenlijk een nogal ongewisse onderneming. Als je niet een redelijke kans op succes had om iets te roven, dan had je verder geen tijd gestoken in je boerderij en had je geen eten in de winter. Ik kan me eigenlijk alleen voorstellen dat een boer die zonen konden missen die niet nodig waren om de boerderij te runnen.

Waren ze onderweg met eigen vrouwen
> en kinderen? Moeten we ze zien als een soort
> nomaden van de zee?

Lastig om voor te stellen. Hoe kwam je aan eten om de onderneming te starten? Wie had de tijd om het schip te maken? Hoe kon je zeker zijn dat je gedurende de hele reis voldoende eten had? Hoeveel schepen waren nodig voor een beetje expeditie?


Hadden ze een gezamenlijke
> thuisplek of ontstonden er overal onderweg nieuwe
> ‘thuisplekken’ met nieuwe plaatselijke
> kleinschalige organisaties?

Ik kan me dat wel voorstellen.

>
> Het is leuk om over al dit soort zaken na te
> denken, maar ik kom dan uit op een model waarbij
> een overkoepelend leiderschap, zoals bij Franken,
> Alemannen, Goten etc., niet past, niet werkt.

Niet past, er niet is, of niet beschreven is?


De
> bronnen geven daar ook in het geheel geen
> informatie over. Niet één Saksische leider wordt
> genoemd, noch bij naam, noch anoniem. Geen
> informatie over een ‘thuisland’. Was dat er
> überhaupt wel? Als dat er was, hadden we dan ook
> niet mogen verwachten dat er Romeinse militaire
> campagnes tegen dat thuisland zouden zijn
> georganiseerd?

We weten ongeveer waar de Chauken zaten en er wordt vermoedt dat de Chauken over gingen in Saksen. Het lijkt ook wel logisch, want op enig moment wordt er niet meer over Chauken gerept....

Wat gebeurt er als de omstandigheden veranderen en een stam uit elkaar valt? Stel dat de omstandigheden een vreselijke ziekte is? Dan wil je het gebied wel verlaten. En wil je elders je heil zoeken. Hoeft niet een vreselijke ziekte te zijn. Het kan ook zijn dat de grond uitgeput raakte... Denk niet dat er al veel kennis was op dat gebied om de grond vruchtbaar te houden.

> Er is geen enkel diplomatiek overleg opgetekend,
> er zijn geen verdragen gesloten (die dan weer
> geschonden konden worden).
> Leiderschap op één schip: uiteraard. Leiderschap
> over een flottielje: misschien. Leiderschap over
> alle Saksen gezamenlijk: hoe dan? waar dan?


Dit is al de vraag vanaf het begin van je quest smiling smiley


>
>
> Dan het punt van de sax/saex (wapen) dat je weer
> te berde brengt. We hebben het er vaker over
> gehad, maar ik snap die gedachtegang nog steeds
> niet.
> Wat was er eerder? De saks (piraat) of de sax (het
> wapen)?
> Waaruit blijkt dat er een naamkundig verband is?


Mooie vraag voor Olivier van Renswoude van Taaldacht.nl


> Wanneer is de naam van dat wapen voor het eerst
> opgetekend? Wanneer is dat wapen voor het eerst,
> als überhaupt, in verband gebracht met Saksen (in
> de zin dat zij het gebruikten)?
> Mocht je je daar in willen verdiepen … ik kan je
> alvast verklappen dat er wel bronnen zijn die
> melding maken van het gebruik bij de Franken. En
> ik neem geen genoegen met een verwijzing naar het
> 10e eeuwse ‘sprookje’ van Widukind van Corvey
> winking smiley.
> Archeologie: zijn al de graven waarin zo’n sax
> als bijgave gevonden is van Saksische lieden? In
> plaats van ‘alle graven’ neem ik ook genoegen
> met ‘veel van die graven’.
>
> Je gedachtegang over de éénmalige vermelding van
> de litus Saxonicum kan ik niet goed volgen. Is
> m.i. niet in overeenstemming met de rest van de
> Notitia dignitatum.

De Notitia dignitatum is de enige plek waar litus Saxonicum in voorkomt. Maat tja, hoeveel documenten zijn niet meer overgeleverd, maar hebben wel bestaan? We weten het niet. Hoe dan ook, een heel legertje Geografen heeft het nooit over de litus Saxonicum. Dus het is mogelijk dat het maar heel even zo genoemd is geworden. En het kan best wel ns zijn dat de schrijver die de aanvullingen van zijn tijd deed, de migrerende Saxen kende. Ook al lijkt het niet dat de gebeurtenissen rond Hengist en Horsa gebeurd zijn zoals ze beschreven zijn, er zijn toch veldslagen beschreven die best wel ns hebben kunnen gebeuren. Er zit niet veel tijd tussen die veldslagen en de update van de Notitia Dignitatum.


> Het document geeft tekenen van een laatste
> emendatie voor het westelijke deel tussen 420 en
> 428, maar dat heeft niet specifiek betrekking op
> de litus Saxonicum. Het document is vrijwel zeker
> eerder opgesteld en vanaf toen regelmatig van
> aanpassingen voorzien. Waarschijnlijk is er niet
> één datum waarop het volledig correct was.
> Enkele van de Britse forten hebben in de 5e eeuw
> waarschijnlijk al leeg gestaan. Daar heb ik het
> ook over gehad. Dus er kunnen wel vraagtekens
> gezet worden bij het functioneren van de litus
> Saxonicum
>
> Dat algemeen wordt aangenomen dat de Romeinen rond
> 410 uit Engeland vertrokken zijn, is volgens mij
> ook niet (meer) correct. Dat jaartal steunt op
> twee bronnen:
> Chronica Gallica 452 en Zosimus’ Historia Nova
> VI.10. Bij Zosimus gaat het om het zogenaamde
> ‘rescript of Honorius’ dat tegenwoordig toch
> als een foute interpretatie gezien wordt. En de
> mededeling in de Chronica Gallica 452 is niet heel
> erg duidelijk.
> De Vita Sancti Germani geeft voor 429 en voor ca.
> 435 absoluut niet een beeld van een Britannia dat
> beheerst werd door Saksen. De Chronica Gallica 452
> maakt pas bij 441 melding dat Britannia onder
> Saksisch bestuur is gebracht.

Dat vind ik allemaal wel behoorlijk temporaan met de Notitia Dignitatum.


> (N.B.: ook de invasie-gedachte vindt tegenwoordig
> nog maar weinig steun bij Britse historici. Men is
> veel genuanceerder.)
>
> Speculeren is leuk, maar het is wel noodzakelijk
> om het weinige houvast dat in de bronnen te vinden
> is, optimaal te gebruiken als kapstokken.

Zit er verschil tussen speculeren en een hypothese? smiling smiley

> Speculeren kan zo gemakkelijk op hol slaan.

Heerlijk he? smiling smiley


> Speculaties die helemaal nergens meer op steunen
> en alleen maar iets schilderen omdat het mogelijk
> is, hebben vaak niet zoveel zin volgens mij.

Creativiteit mag niet begrensd worden. Dat is voor een Wiskunde docent wellicht niet te bevatten grinning smiley (grapje moet ook kunnen)


> Dat de Romeinen aanwezig zijn geweest op Ierland,
> wordt door geen enkele bron tegengesproken …
> maar of het dan ook zinvol is om het als een optie
> aan te nemen …?

Ierland? Waar komt dat nou vandaan? Had ik het daarover? confused smiley


>
>
> Groet,
> Dagobert
Onderwerp Auteur Gepost

Project Saksen

Dagobert 01 december 2020 19:57

Re: Project Saksen

RV Burger 02 december 2020 10:15

Re: Project Saksen

Dagobert 02 december 2020 13:13

Re: Project Saksen

Lolke 02 december 2020 21:11

Re: Project Saksen

Dagobert 03 december 2020 10:22

Re: Project Saksen

Lolke 08 december 2020 14:30

Re: Project Saksen

Dagobert 08 december 2020 20:54

Re: Project Saksen

Erik Springelkamp 03 december 2020 21:54

Re: Project Saksen

Dagobert 04 december 2020 11:11

Re: Project Saksen

RV Burger 04 december 2020 12:00

Re: Project Saksen

Lolke 04 december 2020 18:50

Re: Project Saksen

Ruud 06 december 2020 11:18

Re: Project Saksen

Dagobert 06 december 2020 15:13

Re: Project Saksen

Erik Springelkamp 07 december 2020 00:01

Re: Project Saksen

Ruud 07 december 2020 14:10

Re: Project Saksen

Dagobert 20 december 2020 16:18

Re: Project Saksen, update

Dagobert 22 februari 2021 16:39

Re: Project Saksen

Lolke 03 maart 2021 23:53

Cotton map

Dagobert 04 maart 2021 00:37

Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 maart 2021 12:34

Re: Project Saksen, nieuwe update

RV Burger 19 maart 2021 12:01

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 23 maart 2021 20:13

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 24 maart 2021 09:24

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 24 maart 2021 12:28

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 02 april 2021 13:17

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 15 mei 2021 14:08

Re: Project Saksen, nieuwe update

Upbergen 15 mei 2021 23:17

Saksen, hun 'uitvalsbases'

Dagobert 16 mei 2021 14:22

Re: Saksen, hun 'uitvalsbases'

Upbergen 16 mei 2021 18:11

Re: Saksen, hun 'uitvalsbases'

Dagobert 18 mei 2021 00:30

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 17 mei 2021 09:25

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 mei 2021 00:14

Project Saksen, revisie bron 6

Dagobert 23 juni 2022 12:20

Re: Project Saksen, nieuwe update

Lolke 17 mei 2021 09:29

Re: Project Saksen, nieuwe update

Dagobert 18 mei 2021 00:21

Re: Project Saksen, nieuwe update

Upbergen 18 mei 2021 01:14

Re: Project Saksen

Lolke 13 juli 2021 10:49

Re: Project Saksen

Dagobert 13 juli 2021 22:19

Project Saksen, een volgende update

Dagobert 23 augustus 2021 16:11

Re: Project Saksen, een volgende update

Lolke 23 augustus 2021 19:13

..., technische kwestie

Dagobert 24 augustus 2021 10:46

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 18 september 2021 13:11

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 19 september 2021 14:01

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 19 september 2021 17:12

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 19 september 2021 17:46

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 21 september 2021 09:54

Re: Project Saksen, nog een update

Erik Springelkamp 21 september 2021 15:09

Re: Project Saksen, nog een update

Dagobert 21 september 2021 22:16

Re: Project Saksen, bron 51

Dagobert 30 september 2021 13:44

Re: Project Saksen, bron 46

Dagobert 08 november 2021 17:32

Re: Project Saksen, bron 44

Dagobert 07 december 2021 14:41

Re: Project Saksen, correcties/aanvullingen 44 en 48

Dagobert 20 december 2021 21:51

Re: Project Saksen, bron 45

Dagobert 21 februari 2022 19:39

Re: Project Saksen, aanpassing bron 21

Dagobert 12 maart 2022 17:03

Re: Project Saksen, aanpassing bron 21

Upbergen 15 maart 2022 22:15

“… et in Francia et in Saxonia et in omni Barbaria …”

Dagobert 16 maart 2022 13:07

Re: Project Saksen, bron 28

Dagobert 10 april 2022 13:47

Re: Project Saksen, bron 28

Lolke 12 april 2022 13:27

Re: Project Saksen, bibliografie

Dagobert 13 april 2022 13:47

Re: Project Saksen, bibliografie

RV Burger 13 april 2022 18:30

Re: Project Saksen, bibliografie

Dagobert 14 april 2022 13:04

Re: Project Saksen, aanpassing bron 28

Dagobert 28 april 2022 13:17

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 25 mei 2022 17:35

Roeien naar Engeland

Erik Springelkamp 26 mei 2022 15:12

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 26 mei 2022 18:19

Re: Roeien naar Engeland

Dagobert 27 mei 2022 12:35

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 27 mei 2022 23:54

Re: Roeien naar Engeland

Dagobert 29 mei 2022 13:50

Re: Roeien naar Engeland

Upbergen 29 mei 2022 17:37

Re: Project Saksen, bron 22

Upbergen 26 mei 2022 19:14

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 27 mei 2022 12:39

Re: Project Saksen, bron 22

Lolke 28 mei 2022 11:07

Re: Project Saksen, bron 22

Upbergen 28 mei 2022 15:59

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 29 mei 2022 13:25

Re: Project Saksen, bron 22

Lolke 31 mei 2022 14:54

Re: Project Saksen, bron 22

Dagobert 02 juni 2022 11:01

Spreiding sax

Upbergen 01 juni 2022 00:22

Re: Spreiding sax

Dagobert 02 juni 2022 13:09

Sax als mes

Erik Springelkamp 02 juni 2022 15:06

Re: Sax als mes

RV Burger 02 juni 2022 16:41

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 02 juni 2022 19:29

Re: Sax als mes

Dagobert 03 juni 2022 12:27

Re: Sax als mes

Lolke 13 juni 2022 15:40

Re: Sax als mes

Dagobert 14 juni 2022 13:48

Re: Sax als mes

Lolke 14 juni 2022 15:50

Re: Sax als mes

Dagobert 03 juni 2022 12:08

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 03 juni 2022 18:11

Re: Sax als mes

RV Burger 04 juni 2022 10:41

Re: Sax als mes

Dagobert 14 juni 2022 17:30

Re: Sax als mes

Erik Springelkamp 14 juni 2022 18:39

Re: Sax als mes

Upbergen 03 juni 2022 20:46

Re: Spreiding sax

Upbergen 02 juni 2022 19:17

Re: Spreiding sax

Dagobert 03 juni 2022 12:35Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen