Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Oersloten

18 december 2021 15:13
Ondertussen blijkt van den Broek weer wat meer gepubliceerd te hebben over dit gebied

[www.vanlauwerstoteems.nl]

Het is zeer verhelderend met betrekking tot de lijn Lageweg/Fraamweg.

In de oudere publicaties voerde VDB altijd de Deel en Delf (en hun verbinding de Delle) op als zeer oude watergangen die al nodig waren door het exploiteren van de randgebieden van het hoogveen vanuit de wierden op de kwelderwallen. De ontginningen in het echte hoogveen van het Centraal Woldgebied (rond Bedum en Ten Boer) en Duurswold (ten Zuiden van het Eemskanaal) zouden daarbij pas na de aanleg van deze oude hoofdgrachten op gang gekomen zijn.

Sindsdien is het beeld langzamerhand bijgesteld, en koppelt hij nu de oude aanpak in het hoogveen aan een aantal 'oersloten', van waaruit kleinschaliger ontginningen in fasen noodzakelijkerwijs leidden tot langzamerhand grootschaliger aanpak, waarbij de uiteindelijke vlakdekkende verkaveling in parallelle sloten een eindfase was.

Dit staat nogal haaks op de vrij algemene visie dat die gecoƶrdineerde grootschalige parallelle slootverkaveling het mechanisme was waarmee de veengebieden vanaf het begin werden ontgonnen. Zoals bijvoorbeeld bij de copen in Holland.



Hier presenteert VDB zijn ideeƫn over de 'oersloten' van het Centrale Woldgebied in samenhang met het 'Hogelandster Lageland' onder de kwelderwal van Warffum Usquerd

En daar zien we inderdaad de sloot van Middelstum naar het Zuidwesten die dan ouder is dan het Oostelijke deel van de Deel, terwijl het Westelijke deel als oersloot vanuit Winsum richting (het pas later ontstane) Onderdendam was ontstaan.
Onderwerp Auteur Gepost

Bedum

Erik Springelkamp 21 april 2021 21:36

Re: Bedum

Dagobert 23 april 2021 11:14

Re: Bedum

Erik Springelkamp 23 april 2021 16:01

Re: Bedum

Dagobert 23 april 2021 22:14

Oersloten

Erik Springelkamp 18 december 2021 15:13



Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen