Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

28 juli 2021 13:33
MWB Schreef:
-------------------------------------------------------
> In hoeverre was die waterval er? Ik lees er meer
> in dat er hier een 'onderwaterstuw' lag waarover
> het water stroomde. Bij weinig water zal het een
> waterval zijn, bij veel water een snelstromende
> ondiepe doorvaart. Het kan net als bij de Nijl
> volledig seizoensafhankelijk zijn, en bijvoorbeeld
> wel stroomafwaarts maar niet stroomopwaarts gaan
> (https://en.wikipedia.org/wiki/Cataracts_of_the_Nile).

Helemaal mee eens. Het waterpeil in de Rijn kent behoorlijk grote variaties. Op YouTube heb ik al mooie beelden gezien (uiteraard gaan die niet verder terug in de tijd dan dat er filmopnamen konden worden gemaakt).
Het is dus ook zeker niet uit te sluiten dat de condities af en toe gunstig waren zodat schepen in de oudheid het Binger Loch konden passeren. Voorlopig ga ik er toch van uit dat dit eerder uitzondering dan regel was.


> Ik ben namelijk tot nu toe nergens in bronnen
> tegengekomen dat tot de 18e eeuw helemaal geen
> doorvaart mogelijk was over de Rijn. Dat kan
> natuurlijk een omissie in mijn lezen zijn, maar ik
> had een dergelijke vermelding wel verwacht.

Tot in de 18e eeuw is ook veel te jong.
Ik ga er vanuit dat met behulp van springstoffen al veel eerder een bevaarbare doorgang is geforceerd.

Binger Loch (de.wikipedia):
Quote

Obwohl schon die Römer versucht hatten, das Binger Riff zu durchbrechen, gelang es erst im 17. Jahrhundert, eine vier Meter breite Durchfahrt zu schaffen.

Binger Loch (nl.wikipedia):
Quote

Door de Romeinen was al geprobeerd de rivier bij Bingen bevaarbaar te maken, maar zij hadden daarvoor niet de beschikking over de juiste technieken. Pas na de uitvinding van het buskruit werd in de 17e eeuw, op initiatief van kooplieden uit Frankfurt een bevaarbare doorbraak geforceerd van pakweg 4 meter breed. Voldoende voor het passeren van veel schepen van de toenmalige vloot.

De uitvinding van het buskruit is volgens mij wel ver vóór de 17e eeuw. Volgens mij zou ook wel eerder een doorgang geforceerd kunnen zijn. Inmiddels heb ik een verwijzing gevonden naar de Rheingrafen in de 11e eeuw. Moet ik nog uitspitten.
De verwijzing naar een poging van de Romeinen is volgens mij echt niet meer dan de gedachte dat de Romeinen met hun Rijnschepen (Mainz!!) ook dit stuk van de Rijn bevoeren. De wens is de vader van de gedachte. Bronnen die iets verduidelijken zijn er volgens mij niet.

Enkele vroegmiddeleeuwse teksten suggereren dat er gevaren werd. Ik kom daar mogelijk nog op terug, maar ééntje wil ik al wel delen: Annales regni Francorum, jaartal 819:

Quote

Imperator conventu dimisso primo Cruciniacum, deinde Bingiam veniens secunda aqua Confluentem usque per Rhenum navigavit, …

Nadat hij de bijeenkomst had ontbonden, ging de keizer eerst naar Kreuznach, daarna kwam hij in Bingen en voer hij stroomafwaarts naar Koblenz, helemaal over de Rijn.

Waarom noteerde de auteur dit detail met de toevoeging: ‘usque per Rhenum’ (‘helemaal over de Rijn’)? Volgens mij klinkt daar in door dat dit gezien werd als een bijzondere prestatie ‘van de keizer’ (Lodewijk de Vrome). Dat het beslist geen alledaagse praktijk was om dit deel van de Rijn te bevaren.

Let wel, het inschepen kan gebeurd zijn stroomafwaarts van het Binger Loch. En bij een lage waterstand (najaar?) is het mogelijk wel te doen om met de stroom mee te varen. Hoe dan ook zal de Loreley dan wel varend gepasseerd zijn.


> Er moet dan een levendige handel over de weg zijn
> geweest in plaats van het water. Dan zou ik een
> afwijkende indeling van de dorpen ter plekke
> verwachten qua afstanden en die zie ik niet.
> Evenmin zie ik duidelijke aanwijzingen voor een
> alternatieve landroute van Boppard naar Bingen.

Het is me niet geheel duidelijk wat je bij de ‘indeling van de dorpen’ verwacht te zien.

Aan de linker (westelijke) zijde van de Rijn was er zeker al in de Romeinse tijd een landroute met Boppard (Bontobrice), Oberwesel (Vosavia) en Bingen (Bingium) als gekende stations.
Oberwesel/Station an der römischen Heerstraße


Groet,
Dagobert


Science: An orderly arrangement of what at the moment seem to be facts.
Onderwerp Auteur Gepost

Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Dagobert 27 juli 2021 13:39

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Upbergen 27 juli 2021 23:43

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

MWB 28 juli 2021 09:27

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Dagobert 28 juli 2021 13:33

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Lolke 28 juli 2021 16:19

Re: Nabrandertje jagen/treideln

Lolke 28 juli 2021 16:41

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Upbergen 29 juli 2021 12:15

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Dagobert 29 juli 2021 13:14

Dorpsindeling

MWB 28 juli 2021 16:26

Re: Dorpsindeling

Dagobert 30 juli 2021 23:43

Re: Dorpsindeling

Lolke 31 juli 2021 10:44

Stroom af, stroom op

Erik Springelkamp 31 juli 2021 13:42

Re: Stroom af, stroom op

Dagobert 31 juli 2021 18:04

Stroomopwaarts jagen

Dagobert 31 juli 2021 17:58

Re: Stroomopwaarts jagen

Erik Springelkamp 31 juli 2021 18:36

Re: Stroomopwaarts jagen

Lolke 01 augustus 2021 20:36

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Upbergen 28 juli 2021 16:36

Erosie

Dagobert 30 juli 2021 16:31

Re: Erosie

Upbergen 30 juli 2021 18:15

Einde verhaal?

Dagobert 31 juli 2021 00:42

Re: Einde verhaal?

Lolke 31 juli 2021 10:53

Re: Einde verhaal? Nee, verkenning

Upbergen 31 juli 2021 13:31

De vele variabelen van rivierstromingen

Johannes 03 augustus 2021 12:47

Emo van Bloemhof

Erik Springelkamp 28 juli 2021 17:10

Tekstuele bronnen

Dagobert 29 juli 2021 00:33

Re: Tekstuele bronnen

Lolke 29 juli 2021 17:10

Hoe het was …

Dagobert 30 juli 2021 10:34

Re: Antieke scheepvaart op de Midden-Rijn

Dagobert 28 juli 2021 11:52

Nederlandse Binnenvaart

Erik Springelkamp 10 augustus 2021 00:50

Re: Nederlandse Binnenvaart (pdf)

Upbergen 10 augustus 2021 22:34

Re: Nederlandse Binnenvaart (pdf)

Lolke 11 augustus 2021 12:48

Re: Nederlandse Binnenvaart (pdf)

Erik Springelkamp 11 augustus 2021 17:19

Re: Nederlandse Binnenvaart

Dagobert 11 augustus 2021 16:07

Re: Vlaanderen.....Nederlandse Binnenvaart

Robert 14 augustus 2021 16:26Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen