Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

25 april 2023 12:09
C. Dekker's betoog is gericht op deductie van
1) verzanden van de Oude Rijn
2) afwatering en ontginning ten westen van Utrecht
3) Scheepvaart ten westen van Utrecht

1) De Oude Rijn verzande over bepaalde lengten al in de Karolingische tijd. Dekker baseert dat op de onderzoeken van H.J.A Berendsen (1982) en P.A. Henderikx (1987).

2) Zoals MWB doet voor heel Nederland, beschrijft C. Dekker voor het gebied ten westen van Utrecht hoe de ontginning in zijn werk ging en welke wateren gegraven werden om de ontginning droog te krijgen en te houden als de Oude Rijn voor ontwatering nauwelijks meer gebruikt kan worden. Meteen ten westen van Utrecht lag een "weyde" voor algemeen gebruik, Trechter Weyde (1318) Dit gebied staat later bekend als Hoge Weide en Lage Weide. De ontginningen hier, wateren af op de Vleutense wetering en Dekker beredeneert dat die wetering al heeft moeten bestaan ruim voor de verkaveling ontstond. Zelfs al in de 12de eeuw als de Utrechtse stadsparochie wordt gesplitst in de parochies Buurkerk en S. Jacob met de watergang in de Weide als begrenzing tussen die twee.

3) De Utrechtse kerk had in de 9de en 10de eeuw vele verspreide hoeven in het mondingsgebied van de Oude Rijn. De wegen door het moerassige westen voor de ontginning waren beperkt aanwezig. Er moet derhalve een alternatieve vaarweg zijn geweest om Utrecht te bereiken. Het enige kanaal dat daarvoor in aanmerking komt is de Vleutense Wetering die nog op een foto uit 1910 voorkomt waar tegenwoordig de Vleutense weg is. De Wetering liep recht af op de noordwestelijke hoek van het castellum."In 723 schonk Karel Martel aan de Utrechtse kerk onder aartsbisschop de castra Utrecht en Vechten met toebehoren. Om dit toebehoren te specificeren wordt in de oorkonde een algemene pertinentieformule gebruikt, zoals men die vaak ziet bij schenkingen van domeinen. Het is genoegzaam bekend dat alle opgesomde elementen niet noodzakelijkerwijs van de onderhavige schenking deel uitgemaakt behoeven te hebben. Er wordt dan ook volstaan met 1 formule, die zowel op Utrecht als op Vechten slaat. 1 onderdeel wordt echter los van de pertinentieformule en als slaand direkt op Utrecht in relief geplaatst als iets ongewoons: cum illo pascuę graveningo vel quicquid ibidem fiscus ad presens esse videtur. Het woord graveninge is afgeleid van germ. graban, een 'gegraven iets', een 'gracht', een kanaal dus. [....] Voor graveninge wordt door Gysseling geopperd een 'ensemble de fossés de drainage', door Künzel c.s. een 'door sloten ontwaterd land'.[....]. Bij het castrum Utrecht behoorde dan in 723 een gracht of kanaal in de weide, want zo mogen wij de genitief pasque wel opvatten, een weidekanaal. En niet zomaar een kanaal, want de oorkonde geeft met nadruk: illo graveningo, DAT kanaal, het bekende weidekanaal, het kanaal door de weide dat iedereen kent."

Daarna probeert Dekker te beredeneren hoeveel ouder het kanaal is dan 723. In 719 slaagde Karel Martel er in geheel het westen van het huidige Nederland te onderwerpen. Dekker wijst er op dat Blok opmerkt dat veel militaire koncentratiepunten van de Franken het bestandeel her- in hun naam hebben en hij noemt als zodanig Herwaarden, Herwijnen, Herveld, Herispik, en ook Hermale, dat later Harmelen wordt. Her- komt van germ. harja-, 'leger', in Hermale gekombineerd met mathla-, 'vergadering' of 'verzamelplaats'. Een militaire nederzetting dus in de frankische verdedigingsgordel tegen de Friezen, die in de periode 695-714 een belangrijke rol vervulde. Voor een vlotte scheepvaartverbinding tussen het Utrechtse castrum en de legerplaats Harmelen zal de kronkelende Oude Rijn, vooral ten zuiden van de Weide, al niet meer geschikt zijn geweest door de voortschrijdende verlanding. In dat kader denkt Dekker dat het graven van het weidekanaal gesitueerd moet worden.

en als nabrander geeft Dekker aan dat Alquin die omstreeks 780 vanuit de Rijnmond bij Katwijk naar Utrecht voer en vandaar naar Dorestad, gevaren moet hebben over het kanaal door de weide.


Wie alle details tot zich wil nemen, moet me maar even een persoonlijk bericht sturen met kenbaar maken van het emailadres. Dagobert heeft de fotoos van elke pagina al ontvangen.

Groeten, Lolke2 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 25/04/2023 12:13 door Lolke. (bekijk wijzigingen)
Onderwerp Auteur Gepost

Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 04 augustus 2021 16:25

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Dagobert 04 augustus 2021 21:53

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 05 augustus 2021 14:26

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Dagobert 05 augustus 2021 20:06

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 06 augustus 2021 09:47

uiuuuarflet / uiuwarflit

Dagobert 06 augustus 2021 17:10

slāt, slēt, flet, flit

Dagobert 07 augustus 2021 13:26

Re: slāt, slēt, flet, flit

Lolke 07 augustus 2021 16:25

Ligaturen fl en fi

Dagobert 07 augustus 2021 18:32

Re: Ligaturen fl en fi

Lolke 07 augustus 2021 23:46

uiuuuarflit

Dagobert 08 augustus 2021 14:00

Warfleth

MWB 08 augustus 2021 14:49

Fleet / vliet

Dagobert 09 augustus 2021 13:33

Re: Fleet / vliet

Ciconia 09 augustus 2021 22:40

Re: Fleet / vliet - Fraai staaltje van speculeren.

Lolke 10 augustus 2021 10:22

Re: Fleet / vliet - Fraai staaltje van speculeren.

Dagobert 10 augustus 2021 13:00

Re: Fleet / vliet - Fraai staaltje van speculeren.

Lolke 10 augustus 2021 14:48

Re: Fleet / vliet - Fraai staaltje van speculeren.

MWB 11 augustus 2021 13:38

Re: Fleet / vliet - Fraai staaltje van speculeren.

Lolke 11 augustus 2021 14:19

Re: uiuuuarflit

Ciconia 08 augustus 2021 21:34

Re: uiuuuarflit

Lolke 09 augustus 2021 08:35

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 24 april 2023 14:08

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 25 april 2023 12:09

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Dagobert 25 april 2023 14:44

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 26 april 2023 15:55

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Dagobert 26 april 2023 23:04

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 27 april 2023 07:17

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Wessendorp 27 april 2023 21:12

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 28 april 2023 11:55

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Wessendorp 28 april 2023 16:49

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Dagobert 28 april 2023 14:57

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 30 april 2023 09:31

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 05 mei 2023 12:25

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Dagobert 05 mei 2023 16:48

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 05 mei 2023 18:27

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

RV Burger 07 mei 2023 18:39

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 24 januari 2024 10:15

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Erik Springelkamp 24 januari 2024 15:49

Re: Vleutense wetering bestond in 723?

Lolke 24 januari 2024 17:03

Vleutense wetering is gegraven door Drusus?

Lolke 05 juni 2023 17:07

Re: Vleutense wetering is gegraven door Drusus?

Lolke 06 juni 2023 14:53

Re: Vleutense wetering is gegraven door Drusus?

Dagobert 06 juni 2023 15:57

De Berkel en de Slinge

Johannes 06 juni 2023 18:37

Re: De Berkel en de Slinge. Of wellicht meerdere kanalen

Lolke 07 juni 2023 12:55

Of wellicht meerdere kanalen

Dagobert 08 juni 2023 10:28

Re: Of wellicht meerdere kanalen

Lolke 08 juni 2023 11:36Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen