Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Geen Romeinse sporen onderaan de Hunerberg te Nijmegen

12 mei 2022 17:09
Een 'verzonken stad' is het niet, maar dit is m.i. een nieuwe aanwijzing dat de punt van de stuwwal/sandr rond het Valkhof (lijn: Klokkenberg - Lindenberg - Hofberg - Geertruidsberg - Ubbergerberg) sinds de Romeinse tijd ietwat ondergraven en afgespoeld is door de Waal en haar zijtakken.

Direct ten zuidoosten van de Waalbrug onderaan de stuwwal/sandrhelling (Ubbergerberg/Hunerberg) in het Ooyse Schependom zijn geen Romeinse sporen gevonden, waar je deze wel zou verwachten.

"Toch is het volkomen ontbreken van grondsporen en van vondstmateriaal uit de Romeinse tijd opvallend. Vondstmateriaal uit de Romeinse tijd zou verwacht mogen worden onderaan de helling in een gebied waar bovenop de stuwwal in die periode intensief gebruik is gemaakt van het landschap en waar in het verleden vele vindplaatsen zijn aangetroffen. Een afvallaag uit de Romeinse tijd, zoals die op de helling beneden het Romeinse kampement op het Kops Plateau is aangetroffen, zou op deze locatie heel goed aanwezig kunnen zijn geweest." p 26

Kloosterman, R.P.J. & Komen, M.C.M. (2019). Archeologisch onderzoek aan de Oude Ubbergeweg te Nijmegen, een opgraving, variant archeologische begeleiding. ABN, 274. Link

ZO

Onderaan het Kops Plateau is een laag uit de volle middeleeeuwen aangetroffen, boven Romeinse sporen, maar geen Romeinse haven.

Daniƫl, A. et al. (2016). Op zoek naar de Romeinse haven bij Ubbergen. ABU, 5.Link

NW

Aan de andere kant van de Waalbrug lijkt het dal van de Voerweg onderin opgehoogd, dus daar kunnen dieper nog wel Romeinse sporen aanwezig zijn.

Roode, F. de (2011). Een archeologische begeleiding op de driesprong Voerweg-Waalkade en het Hunnerpark. ABN, 104. Link

Ten westen van het Valkhof liggen de Romeinse sporen op +6-8 NAP, tot meer dan 6 meter onder het maaiveld.

Roode, F. et al. (2019). De Waalkade herondekt, vestingbouw en kademuren. ABN, 37, va. p 84. Link

NB. De gesimuleerde rivierkaarten laat ik buiten beschouwing, datering van dit stuk zonder vondsten, lijkt me moeilijk (maar wellicht ben ik daar te strikt in).
Onderwerp Auteur Gepost

Geen Romeinse sporen onderaan de Hunerberg te Nijmegen

Upbergen 12 mei 2022 17:09

Re: Geen Romeinse sporen onderaan de Hunerberg te Nijmegen

Dagobert 14 mei 2022 11:13

Re: Geen Romeinse sporen onderaan de Hunerberg te Nijmegen

Upbergen 14 mei 2022 13:31

Re: Geen Romeinse sporen onderaan de Hunerberg te Nijmegen

Dagobert 15 mei 2022 12:32

Re: Geen Romeinse sporen onderaan de Hunerberg te Nijmegen

Upbergen 21 mei 2022 14:42Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen