Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

De wind in teksten 17 en 10.

22 maart 2023 13:40
Lolke Schreef:
-------------------------------------------------------
> ik zie het latijnse woord voor wind niet.

Tja, toch goed dat je hier even op doorpakt, want hier zit bij nader inzien wel een probleempje. Of dat jou helpt met de kant die je op wilt met interpreteren valt nog te bezien.

Eerst maar eens terug naar het bewuste fragment:

Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXX.7.8

Quote

Inter haec tamen caute gesta iam conversos ad metuendam rabiem Saxonas semper quolibet inexplorato ruentes delatosque tunc ad … res tractus, quorum spoliis paene redierant locupletes, malefido quidem, sed utili commento peremit praeda raptoribus vi fractis excussa.

Deze brontekst heb ik uit Seyfarth (1978, II p. 151) die nog altijd beschouwd wordt als de ‘standaard editie’.
De aangegeven lacune blijkt volgens Seyfarth’s notenapparaat in een van de handschriften ingevuld te zijn met ‘ad maritimos tractus’. Daarover verderop. Seyfarth heeft geen aanleiding gezien om deze invulling in de gereconstrueerde teksteditie op te nemen.

De Nederlandse vertaling die ik geef is die van Aart Blom*)
Ik ben er wel achter dat deze vertaling waarschijnlijk niet de allerbeste is, maar omdat die in het Nederlands is heb ik die toch de voorkeur gegeven:

Quote

Terwijl hij hier koelbloedig te werk ging, waren de Saksen, die in hun schrikwekkende razernij overvallen pleegden waar de wind hen heen dreef, de kustgebieden [van Gallië] binnengedrongen en zouden met rijke buit weer zijn vertrokken, als hij ze niet in een twijfelachtige, maar effectieve actie had vernietigd en de verpletterde rovers hun plunder had afgenomen.

Nu heb je dus terecht opgemerkt dat in de Latijnse tekst helemaal geen ‘wind’ voorkomt.
Ik moet bekennen dat ik dat nog niet gezien had. Maar wel een fout van Blom zou ik zeggen.

Blom: “Voor de vertaling heb ik de Latijnse tekst gebruikt van J.C. Rolfe, in duistere passages vergeleken met die van W. Seyfarth (zie de bibliografie). Hun vertalingen, zoals ook vertalingen van specifieke passages in verschillende studies hebben gediend ter controle.”

“Hun vertalingen …”??? Van Seyfarth is me in het geheel geen vertaling bekend. En Ik kan je verzekeren dat ik soms dagen zit te zoeken naar vermeende publicaties.
Blom heeft in zijn biblio 4 dln staan bij Seyfarth. Mij is alleen een uitgave in twee delen bekend, in een herdruk uit 1999.
Die literatuurverwijzingen zijn vaak zooooooooooooooo irritant onduidelijk sad smiley.

Van Rolfe ken ik de (Engelse) vertaling wel (eerste uitgave 1935/9). Rolfe geeft ook een Latijnse tekst, waarvan hij uitdrukkelijk zegt dat die niet bedoeld is als kritische editie. Hij heeft uit meerdere edities geput. Seyfarth was er toen nog niet. Zijn belangrijkste editie was van C.U. Clark 1910/1915. Die editie ken ik niet. Op een gegeven moment houdt het ook op. En tot overmaat van ramp moet ook nog vermeld worden dat de overlevering van Ammianus’ tekst erg gecompliceerd is.

De Latijnse tekst van Rolfe

Quote

XXX.7.8

Inter haec tamen caute gesta, iam conversos ad metuendam rabiem Saxonas, semper quolibet inexplorato ruentes, delatosque tunc ad maritimos tractus, quorum spoliis paene redierant locupletes, malefido quidem, sed utili commento peremit, praeda raptoribus vi fractis excussa.

Hier dus de lacune bij Seyfarth ingevuld met ‘ad maritimos tractus’

De Engelse vertaling van Rolfe

Quote

XXX.7.8

While he was accomplishing these exploits with due caution, the Saxons, who had already broken out into formidable madness and were always rushing wherever they pleased without reconnaisances, had then invaded the maritime districts, and had almost returned enriched with the spoils which they took ; but by a device which was treacherous but expedient he overwhelmed and stripped of their booty the robbers thus forcibly crushed.

Je ziet het … niks met de wind in de vertaling. Omdat er in de gereconstrueerde tekst ook inderdaad geen enkele referentie aan de wind voorkomt.

Hoe komt Aart Blom er dan bij om dat in zijn vertaling wél te doen? Ik denk dat ik een idee heb waarom.

N.B.: In boek XXX worden vanaf hoofdstuk 7 geen nieuwe gebeurtenissen aan de orde gesteld. Keizer Valentinianus I is overleden en er werd vanaf hier teruggekeken op zijn persoon en zijn daden. XXX.7.8 verwijst terug naar het optreden van Valentinianus I tegen de Saksen, zoals beschreven in XXVIII.5.1-7. Een confrontatie die in 370 AD moet hebben plaatsgevonden.

Ik vermoed dat Aart Blom een beetje in zijn maag heeft gezeten met de lacune in de tekst en zich daardoor heeft laten verleiden om iets te schrijven zoals in XXVIII.2.12 waar, zoals je zelf al terecht opmerkte, wel die referentie aan onvoorspelbare wind in voorkomt.

Is toch fout, als je het mij zou vragen.

> Er zijn dus nu een 3 tal teksten waarbij de
> voortbeweging gestaafd zou kunnen worden. Er is
> maar 1 tekst die voor mij overduidelijk in de
> richting van roeien gaat (De Consulatu Stilichonis
> (Liber II) +, Bron 17 van dit forum). 1 tekst die
> toch in de richting van zeilen gaat. (Res Gestae
> XXVIII.2.12) en 1 tekst die volgens mij noch het 1
> noch het ander aantoont.

Tja, ik vind wel dat je te veel uit deze teksten wilt halen. Ik zou met pijn en moeite kunnen aanvaarden dat de teksten minimale aanwijzingen bevatten betreffende roeien of zeilen.

>
> Maar wetende dat de Noorderlingen pas in de
> Vikingtijd gingen zeilen, maakt het anders. Dan ga
> je zoeken naar aanwijzingen die eea bevestigen of
> ontkennen. Archeologie heeft tot nu toe aangetoond
> dat Noorderlingen (voor mij zijn dat dus ook
> Sasksen) voor de Vikingtijd niet zeilden.
>

Kunnen we wel zo stellig zijn om te beweren dat de Noorderlingen pas in de Vikingtijd gingen zeilen? Zover ik weet zijn er geen (of minimale?) aanwijzingen voor zeilvaartuigen van voor de Vikingentijd. De Nydamboot was een zeewaardige roeiboot uit de vierde eeuw. Prachtige schuit uit de tijd van de Saksen. Maar moeten we, omdat we ‘niks’ anders hebben concluderen dat dus alle Saksen hun piraterij bedreven met dit soort roeiboten?
We hebben het er al zo vaak over gehad. Mijn logica zegt me dat de Saksen wel degelijk gebruik maakten van een of andere zeiltechniek, maar bewijzen kan ik het niet.

Als ik met het behandelen van het corpus van teksten klaar ben, staan er enkele artikelen op stapel die ik op de Saksen indexpagina al aankondig. Een daarvan zal gaan over de Saksen en hun scheepvaart. Ik heb al veel materiaal verzameld, maar ben nog lang niet zo ver dat ik dat kan gaan ordenen en verwerken (ik heb een tweede leven nodig confused smiley).


Groet,
Dagobert


*) De vertaling van Aart Blom heeft lang op internet gestaan (ammianus.info) maar is al enkele jaren verdwenen. Hij kan nog teruggevonden worden via Internet Archive (archive.org), zie de pagina met links.


Science: An orderly arrangement of what at the moment seem to be facts.
Onderwerp Auteur Gepost

Project Saksen (vervolg)

Dagobert 12 augustus 2022 14:19

Re: Project Saksen (vervolg), bron nr. 9

Dagobert 19 september 2022 13:29

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 21 september 2022 12:15

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 21 september 2022 20:35

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 22 september 2022 11:19

Re: Project Saksen (vervolg)

Erik Springelkamp 22 september 2022 13:25

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 22 september 2022 17:15

Re: Project Saksen (vervolg)

Upbergen 30 september 2022 00:14

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 04 oktober 2022 13:08

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 04 oktober 2022 13:54

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 04 oktober 2022 15:05

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 04 oktober 2022 16:43

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 22 september 2022 14:27

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 22 september 2022 16:30

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 22 september 2022 17:12

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 28 september 2022 16:38

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 28 september 2022 22:41

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 28 september 2022 23:51

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 29 september 2022 13:23

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 29 september 2022 14:06

Re: Project Saksen (vervolg)

Erik Springelkamp 29 september 2022 19:18

Re: Project Saksen (vervolg)

Lolke 30 september 2022 09:12

Re: Project Saksen (vervolg)

Dagobert 29 september 2022 20:22

Mostert, The Frisian Exception

Erik Springelkamp 29 september 2022 22:58

Project Saksen, update bron nr. 9

Dagobert 18 oktober 2022 17:01

Re: Project Saksen, update bron nr. 9

Lolke 19 oktober 2022 17:46

Re: Project Saksen, update bron nr. 9

Dagobert 20 oktober 2022 00:20

Re: Project Saksen, update bron nr. 9

Lolke 21 oktober 2022 17:05

Project Saksen, bron nr. 10

Dagobert 01 november 2022 20:39

Re: Project Saksen, bron nr. 10

RV Burger 02 november 2022 18:38

Re: Project Saksen, bron nr. 10

Dagobert 03 november 2022 09:58

Project Saksen, bronnen nr. 11 en nr. 19

Dagobert 19 december 2022 22:50

Re: Project Saksen, bronnen nr. 11 en nr. 19

Erik Springelkamp 20 december 2022 00:48

Re: Project Saksen, bronnen nr. 11 en nr. 19

RV Burger 20 december 2022 12:24

Re: Project Saksen, bronnen nr. 11 en nr. 19

Dagobert 20 december 2022 19:31

Wat denkt de computer er van?

Erik Springelkamp 23 december 2022 14:00

Re: Wat denkt de computer er van?

Erik Springelkamp 23 december 2022 14:23

Re: Wat denkt de computer er van?

Dagobert 23 december 2022 15:34

Re: Wat denkt de computer er van?

Erik Springelkamp 23 december 2022 20:34

Re: Wat denkt de computer er van?

Erik Springelkamp 24 december 2022 01:54

Re: Wat denkt de computer er van?

Dagobert 27 december 2022 11:41

Re: Project Saksen, bronnen nr. 11 en nr. 19

Erik Springelkamp 15 januari 2023 16:29

Saksen, Franken, Alemannen, Goten

Dagobert 16 januari 2023 13:38

Re: Saksen, Franken, Alemannen, Goten

Erik Springelkamp 16 januari 2023 19:52

Re: Saksen, Franken, Alemannen, Goten

Dagobert 17 januari 2023 13:33

Project Saksen, bron nr. 12

Dagobert 08 januari 2023 12:33

Re: Project Saksen, bron nr. 12

Lolke 09 januari 2023 15:14

Project Saksen, bron nr. 13

Dagobert 12 februari 2023 10:20

Nederlandse vertaling

Erik Springelkamp 12 februari 2023 14:48

Re: Nederlandse vertaling

Dagobert 13 februari 2023 13:40

„Skrupellose, mordgierige Männer, die mit Schiffen ihre Nachbarn terrorisieren“

Erik Springelkamp 16 februari 2023 12:40

Re: „Skrupellose, mordgierige Männer, die mit Schiffen ihre Nachbarn terrorisieren“

Dagobert 16 februari 2023 22:09

Project Saksen, bron nr. 14

Dagobert 27 februari 2023 16:38

Project Saksen, bronnen nr. 15, 16 en 17

Dagobert 08 maart 2023 21:31

Re: Project Saksen, bronnen nr. 15, 16 en 17

Lolke 15 maart 2023 10:51

Re: Project Saksen, bronnen nr. 15, 16 en 17

Dagobert 15 maart 2023 12:28

Re: Project Saksen, bronnen nr. 15, 16 en 17

Lolke 20 maart 2023 14:08

Re: Project Saksen, bronnen nr. 15, 16 en 17

Dagobert 20 maart 2023 21:23

Re: Project Saksen, bronnen nr. 15, 16 en 17

Lolke 21 maart 2023 16:54

De wind in teksten 17 en 10.

Dagobert 22 maart 2023 13:40

Re: De wind in teksten 17 en 10.

Lolke 22 maart 2023 17:23

Zeilende Chauken

Erik Springelkamp 23 maart 2023 17:02

Re: Zeilende Chauken

Dagobert 24 maart 2023 11:00

Re: De wind in teksten 17 en 10 ... en 22

Dagobert 29 maart 2023 11:35

Project Saksen, bron nr. 23

Dagobert 22 maart 2023 17:36

Re: Project Saksen, bron nr. 23

Upbergen 12 april 2023 00:29

Project Saksen, bron nr. 25

Dagobert 30 april 2023 11:42

Re: Lembus

Upbergen 01 mei 2023 01:58

Re: Lembus

Dagobert 01 mei 2023 10:37

Project Saksen, bron nr. 26

Dagobert 05 mei 2023 16:59

Re: Project Saksen, bron nr. 26

Lolke 06 mei 2023 12:56

Re: Project Saksen, bron nr. 26

Dagobert 09 mei 2023 12:23

Re: Project Saksen, bron nr. 26

Lolke 10 mei 2023 17:17

Lembus en myoparon bij Sidonius

Dagobert 10 mei 2023 20:00

Project Saksen, bron nr. 27

Dagobert 19 mei 2023 00:54Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen