Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

18 november 2022 12:31
Mijn bijdrage is verzeild geraakt in de SPAM-box en daarna helemaal daaruit verdwenen...

Maar het ging om die OSL datering van "dat de wal aan de Kantoorstraat is aangelegd in de 8ste of vroeg 9de
eeuw.

Ondanks dat dit nogal een ruime datering betreft heeft het toch nogal gevolgen door wie en tegen wie de burcht is opgericht.

Want laat 8ste eeuw vond pas de eerste aanval van de vikingen plaats. En dat was erg ver van Texel. Pas in 810 is er vermoedelijk een aanval geweest op Texel (en alle andere eilanden langs de Friese kust), want er wordt gesproken van "Frisia". Drie jaar later nog een keer ergens in Frisia. Het zal wel indruk hebben gemaakt, want er wordt breed uitgemeten in de "Annales Regni Francorum". En de keizer ging met een leger in de richting van de kust, maar toen hij onder Bremen was aangekomen bleek de Noormannen-vloot alweer naar huis te zijn gegaan. Het is wel een interessante tekst waar zelfs de Olifant Aaron in voorkomt.

"810. Imperator vero Aquisgrani adhuc agens et contra Godofridum regem expeditionem meditans nuntium accepit, classem ducentarum navium de Nordmannia Frisiam appulisse totasque Frisiaco litori adiacentes insulas esse vastatas iamque exercitum illum in continenti esse ternaque proelia cum Frisonibus commisisse Danosque victores tributum victis inposuisse et vectigalis nomine centum libras argenti a Frisonibus iam esse solutas, regem vero Godofridum domi esse. Et revera ita erat. Qui nuntius adeo imperatorem concitavit, ut missis in omnes circumquaque regiones ad congregandum exercitum nuntiis ipse sine mora palatio exiens primo quidem classi occurrere, deinde transmisso Rheno flumine in loco, qui Lippeham vocatur, copias, quae nondum convenerant, statuit operiri; ubi dum aliquot dies moraretur, elefans ille, quem ei Aaron rex Sarracenorum miserat, subita morte periit. Congregatis tandem copiis, quanta potuit celeritate ad Alaram fluvium contendit castrisque iuxta confluentem eius, quo Wisurae flumini coniungitur, positis minarum Godofridi regis praestolatur eventum. Nam rex ille vanissima spe victoriae inflatus acie se cum imperatore congredi velle iactabat.

Sed dum imperator memorato loco stativa haberet, diversarum rerum nuntii ad eum deferuntur. Nam et classem, quae Frisiam vastabat, domum regressam et Godofridum regem a quodam suo satellite interfectum, castellum vocabulo Hohbuoki Albiae flumini adpositum, in quo Odo legatus imperatoris et orientalium Saxonum erat praesidium, a Wilzis captum et Pippinum filium eius, regem Italiae, VIII. Idus Iulii de corpore migrasse duasque legationes de diversis terrarum partibus, unam de Constantinopoli, alteram de Corduba, pacis faciendae causa adventare narratur. Quibus ille acceptis disposita pro temporis conditione Saxonia domum revertitur. Tanta fuit in ea expeditione boum pestilentia, ut pene nullus tanto exercitui superesset, quin omnes usque ad unum perirent; et non solum ibi, sed etiam per omnes imperatori subiectas provincias illius generis animalium mortalitas inmanissime grassata est."Beroerde vertaling door Google:
"810. Maar de keizer van Aken, die nog steeds actief was en een expeditie tegen koning Godofrid aan het plannen was, ontving nieuws dat een vloot van tweehonderd schepen uit Nordmannia in Friesland was geland en dat alle eilanden naast de Friese kust verwoest waren, en dat het leger was al op het continent, en dat er drie veldslagen waren uitgevochten met de Friezen, en dat de zegevierende Denen de overwonnenen een schatting en honderd pond zilver hadden opgelegd in naam van de inkomsten. de Friezen, maar dat koning Godofrid thuis was. En inderdaad, het was zo. Dit bericht maakte de keizer zo wakker, dat hij boodschappers naar alle omliggende regio's stuurde om een ​​leger te verzamelen, en zonder aarzelen ging hij het paleis uit om eerst de vloot te ontmoeten, en toen, nadat hij de rivier de Rijn was overgestoken bij een plaats genaamd Lippeham, hij besloot de strijdkrachten te dekken die zich nog niet hadden verzameld; waar, terwijl hij enkele dagen verbleef, die olifant, die Aaron, de koning van de moslims, hem had gestuurd, een plotselinge dood stierf. Nadat hij eindelijk zijn troepen had verzameld, marcheerde hij met alle snelheid die hij kon naar de rivier de Alara en sloeg zijn kamp op nabij de samenvloeiing, waar deze samenkomt met de rivier de Wisura. Want die koning, opgeblazen met de meest ijdele hoop op overwinning, pochte dat hij de keizer in de strijd wilde ontmoeten.

Maar terwijl de keizer op de genoemde plaats was gestationeerd, werd hem nieuws over verschillende dingen gebracht. Want de vloot die Frisia teisterde, was naar huis teruggekeerd en koning Godofrid was gedood door een van zijn metgezellen en plaatste een fort genaamd Hohbuoki aan de rivier de Albia, waarin Odo, de ambassadeur van de keizer en van de Oost-Saksen, was gelegerd, gevangen genomen door Wilzis, en Pepijn zijn zoon, koning van Italië, VIII. Er wordt gezegd dat Idus Julius uit het lichaam is vertrokken, en twee ambassades uit verschillende delen van de wereld, de ene uit Constantinopel en de andere uit Cordoba, arriveerden om vrede te sluiten. Nadat hij deze had ontvangen, keerde hij naar huis terug naar Saksen, nadat hij zich had voorbereid op de toestand van die tijd. Tijdens die expeditie was de veepest zo groot dat bijna niemand van zo'n groot leger het overleefde, zonder dat iedereen omkwam; en niet alleen daar, maar ook in alle provincies die aan de keizer onderworpen waren, tierde de sterfte van dat soort dieren hoogtij. "


Met Lippeham wordt mogelijk Bislach bedoeld dat ter hoogte van de Romeinse Xantener legioensplaatsen is gevestigd en waar een enorm Frankisch grafveld is gevonden. Karel de Grote is meerdere keren in Lippeham geweest. Zie hier

De Alara die samenvloeit met de Wisura, moet haast wel de Aller zijn die minder dan 10 km onder Bremen samenvloeit met de Weser.

Hohbuoki aan de Albia. Kan je nog steeds bekijken: hier.

Wat nog bijzonder leuk is aan het jaar 810, is de zons en maansverduistering die genoemd worden

"Eo anno sol et luna bis defecerunt, sol VII. Idus Iun. et II. Kal. Decembr. luna XI. Kal. Iul. et XVIII. Kal. Ianuar. Corsica insula iterum a Mauris vastata est."

De brief van Karel's astroloog waarin de zonsverduistering wordt uitgelegd is bewaard gebleven! Zie hier (Altijd leuk om dit tegen aanhangers van de Fantoomtijd aan te houden)

De raid op Lindisfarne in 793 wordt in de Annalen niet genoemd. Wel wordt in dat jaar iets over de Saxones gezegd winking smiley

Conclusie:
1) Het is mogelijk dat Texel in 810 is aangevallen door de Noormannen
2) Het heeft grote indruk gemaakt bij de Keizer en die wilde de Noormannen aanvallen. Maar voor dat hij bij ze kwam, waren ze alweer vertrokken.
3) Het is goed mogelijk dat de burcht van Den Burg na 810 opgeworpen is als reactie tegen de Noormannen. Dat strookt nog met de datering 8ste-vroege 9de eeuw van het krantenartikel cq de folder
4) Als echter de daadwerkelijke datering ergens 8ste eeuw is, dan is het onwaarschijnlijk dat de Den Burg gebouwd is tegen de Noormannen.

Groeten, Lolke1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 18/11/2022 12:45 door Lolke. (bekijk wijzigingen)
Onderwerp Auteur Gepost

Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Erik Springelkamp 07 november 2022 17:10

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 08 november 2022 23:06

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Robert 09 november 2022 21:21

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 17 november 2022 10:35

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Lolke 18 november 2022 12:31

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 19 november 2022 15:01

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Lolke 22 november 2022 13:56

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 22 november 2022 22:32

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

BartK 29 november 2022 14:16

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 30 november 2022 15:56Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen