Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

19 november 2022 15:01
Hier allereerst de door jou uitgekozen passages uit de Annales Regni Francorum in de Nederlandse vertaling van Piet Zegers, opgenomen in: Kronieken van het Frankische Rijk

Quote

810 […]

De keizer verbleef echter nog te Aken en overwoog een expeditie tegen koning Godfried toen hij het bericht ontving dat een vloot van tweehonderd schepen uit Nordmannia was geland in Friesland en dat alle eilanden die voor de Friese kust liggen, waren geplunderd en dat dit leger al op het vasteland was, drie gevechten had geleverd met de Friezen, dat de Nordmannische overwinnaars een schatting aan de overwonnenen hadden opgelegd en dat door de Friezen al honderd pond zilver onder de naam belasting was betaald, en dat terwijl koning Godfried thuis was. En dat was inderdaad waar. Dit bericht schokte de keizer zo, dat hij overal in het rond naar alle streken berichten stuurde met het bevel een leger op de been te brengen en zelf onverwijld het paleis uitging, daarna zich eerst naar de vloot haastte en vervolgens, na de rivier de Rijn te zijn overgestoken op een plaats die Lippeham heet, besloot te wachten op de troepen die nog niet waren bijeengekomen. Terwijl hij zich daar enkele dagen ophield, stierf plotseling de olifant, die Haroen, de koning van de Saracenen, hem had gestuurd. Toen de troepen eindelijk bijeen waren, spoedde hij zich met de grootst mogelijke snelheid naar de rivier de Aller en na een kamp te hebben opgeslagen naast het stroomgedeelte, waarmee de Aller uitmondt in de Wezer, wachtte de keizer af, waarop de dreigementen van koning Godfried zouden uitlopen. Die koning was namelijk overmoedig geworden door zeer ijdele hoop op de overwinning en schepte op dat hij met de keizer een slag wilde leveren.
Maar terwijl de keizer op de vermelde plaats gelegerd bleef, werden hem berichten van allerlei gebeurtenissen gebracht. Er werd namelijk verteld dat de vloot die Friesland plunderde, naar huis was teruggekeerd en dat koning Godfried door een van zijn lijfwachten was gedood, dat het fort met de naam Hohbuoki, geplaatst tegen de rivier de Elbe, waarin de keizerlijke gezant Odo en een garnizoen van Oostelijke Saksen lagen, door de Wilzi was veroverd, en dat zijn zoon Pepijn, koning van Italië, op 8 juli uit dit leven was verhuisd en dat twee gezantschappen van verschillende delen van de wereld, een uit Constantinopel en een tweede uit Cordoba, er aankwamen om vrede te sluiten. Na de ontvangst van die berichten heeft de keizer de zaken in Saksen op grond van de situatie van dat moment geregeld en keerde hij terug naar huis. De ziekte onder de runderen was bij die expeditie zo groot, dat er bijna geen enkel voor zo’n groot leger over was, ja zelfs dat alle dieren tot de laatste omkwamen. En niet alleen daar, maar ook in alle aan de keizer onderworpen provincies heeft dat soort sterfte onder de dieren vreselijk huisgehouden.

Het betreft hier de vroegste aanval van Noormannen op Frisia die in de overgeleverde bronnen is opgetekend. (Ook vermeld in de Vita Karoli van Einhard.)
De eerstvolgende aanval op Frisia zou enkele jaren later, in 813 hebben plaatsgevonden. Deze staat beschreven in de wel erg ‘ver van huis’ opgeschreven Kroniek van Moissac (Chronicon Moissacense):

Quote

Exierunt autem Normanni cum navibus suis in Frisia, et fecerunt ibi grande malum, ceperunt viros, mulieres et praedam magnam. Postea venerunt filii Godofredi cum exercitu, expuleruntque Herioldum et Reganfredum atque Amingum de regno ipsorum; et illi fugerunt usque ad abdita. Inde militia domni imperatoris Karoli accepit ab eo dona multa, et remisit eum cum honore et adiutorio ad fratrem suum, ut iterum acquirerunt regnum ipsorum.

De Noormannen zeilden met hun schepen naar Frisia, en veroorzaakten daar groot onheil, ze namen mannen en vrouwen en een grote buit. Nadien kwamen de zonen van Godfried met hun leger en verjoegen Haraldr en Ragnfried en ook Hemmingr uit hun eigen rijk; en zij vluchtten naar een schuilplaats. Daarop ontving de militie van de keizerlijke heer Karel de Grote veel geschenken van hen, en hij zond hem (= Hemmingr) met eerbetuigingen en hulp terug naar zijn broers, zodat zij hun koninkrijk weer konden verwerven.

De volgende aanvallen waarbij Frisia genoemd wordt vonden kennelijk plaats in 834, 835, 836, 839, 845, 849, … Dus uit de eerste helft van de negende eeuw zijn er nogal wat aanvallen overgeleverd.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het daarvoor, in de achtste eeuw, allemaal pais en vree was.
De aanval van 810 maakt de indruk nogal grootschalig te zijn geweest en de keizer bemoeide er zich zelf mee. Het lijkt mij sterk dat er daaraan voorafgaand niet al kleinere plaagstootjes geweest zijn die de bronnen niet gehaald hebben omdat er geen directe bemoeienis van de keizer bij kwam kijken.

Ik denk niet dat het tot problemen leidt als we Texel / Den Burg in de 8e/9e tot Frisia rekenen, maar daarmee is niet gezegd dat een aanval op Frisia ook persé Texel betrof. Ik lees nergens iets over vondsten die met een aanval in verband kunnen worden gebracht. Maar het kan natuurlijk wel.
En als Texel zelf geen doelwit is geweest, kan dit toch geleid hebben tot maatregelen als het bouwen van een ringwalburcht.

Een dreiging en/of daadwerkelijke aanval van Noormannen lijkt mij de meest waarschijnlijke aanleiding voor de bouw van de burcht in de 8e/9e.

Als de Noormannen in de loop van de 9e verder naar het zuiden afzakken volgen de ringwalburchten in zuidelijkere plaatsen. Het is m.i. logisch als die van Den Burg de vroegste in het Nederlandse gebied zou blijken te zijn.


Groet,
Dagobert


Science: An orderly arrangement of what at the moment seem to be facts.
Onderwerp Auteur Gepost

Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Erik Springelkamp 07 november 2022 17:10

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 08 november 2022 23:06

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Robert 09 november 2022 21:21

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 17 november 2022 10:35

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Lolke 18 november 2022 12:31

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 19 november 2022 15:01

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Lolke 22 november 2022 13:56

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 22 november 2022 22:32

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

BartK 29 november 2022 14:16

Re: Ringwalburcht Den Burg ouder dan gedacht

Dagobert 30 november 2022 15:56Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen