Home · Forum · Regels · Artikelen · Links
Nifterlaca
Welkom! Log in Registreer een nieuw account

Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

25 juni 2010 21:52
Friese mantels: een wolnijverheid van vóór Christus tot in de 11e eeuw
Auteur: Van Gorp

Uit tal van archeologische opgravingen zijn de zogenaamde "Friese Mantels" bekend. In dit boek bestudeert Van Gorp hun herkomst en belang voor het Friese handelsverkeer. Zijn conclusies zijn origineel en wijken in tal van opzichten af van eerder gepubliceerde opvattingen.

Van Gorp stelt dat, vijf tot zes eeuwen vóór de opkomst van de beroemde Vlaamse laken nijverheid, er al een relatief grootschalige produktie plaats vond in weefateliers in het Friese terpengebied. De weefgoederen vonden hun verspreiding langs de Noordzeekust, van Zeeland tot Sleeswijk-Holstein, later ook verder. Het typerende weefselbindingssysteem van Friese Mantels, de "ruitenkeper", is bij opgravingen in heel dit gebied teruggevonden. Van Gorp beschrijft vele (terp-)vondsten uit de eerste 10 eeuwen van onze jaartelling, hij dateert deze en plaatst ze in chronologisch verband. Het genoemde verspreidingspatroon valt op deze wijze eenvoudig aan te tonen. De diverse verschijningsvormen van de ruitenkeper, uit verschillende perioden, worden in schetsen getoond. Beslist het reconstrueren op een modern weefgetouw waard!

Als achtergrond bij het geschetste ontwikkelingspatroon wordt ook ingegaan op contemporaine bronnen (8e tot 10e eeuw) en op de interpretatie hiervan. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de Friese geschiedenis en de kerstening in deze periode; en van de ontwikkeling van de Friese handel op de Noordzee.

1985 114 pagina's met 15 illustraties A5-formaat paperback € 5.00

http://www.alexdenouden.nl/01/fries.htm

Onderwerp Auteur Gepost

Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Lolke 25 juni 2010 21:52

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Weetgierig 25 juni 2010 22:14

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Dagobert 26 juni 2010 16:01

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Weetgierig 26 juni 2010 16:19

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Lolke 26 juni 2010 17:38

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Dagobert 26 juni 2010 18:01

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Lolke 26 juni 2010 18:11

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Lolke 29 juni 2010 20:15

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

Weetgierig 29 juni 2010 22:28

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

Dagobert 29 juni 2010 23:05

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

Lolke 30 juni 2010 08:41

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

Weetgierig 30 juni 2010 19:57

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

Lolke 01 juli 2010 09:37

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

HenkM 02 juli 2010 23:04

Re: Uebermensch Karel

Weetgierig 03 juli 2010 15:31

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

Dagobert 04 juli 2010 13:21

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

Weetgierig 04 juli 2010 13:43

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen? - Pirenne heeft een idee

HenkM 04 juli 2010 22:44

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

GerardA 08 juli 2010 23:22

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

Lolke 09 juli 2010 00:16

Re: Hoe zit dat nou met die Vlaamse Friezen die in Friesland de Lakens gingen uitdelen?

GerardA 09 juli 2010 09:03Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen