Regels

1. Het is bijna vanzelfsprekend, gezien het onderwerp van dit forum, dat er van tijd tot tijd sterke meningsverschillen met de ideeën van anderen zullen zijn. Het is belangrijk dat we ons bij onenigheden houden aan het bekende gezegde "speel de bal, niet de man".
Dit beschouwen we als de hoofdregel van beschaafd en productief discussiëren.
Toon respect en wees niet neerbuigend, vijandig of opruiend.

2. Als er een bericht geplaatst is waarvan u vindt dat de inhoud op enigerlei wijze beledigend is ga daar dan niet op in op het forum zelf want dit creëert alleen maar meer problemen en maakt het moeilijker voor de moderator. Maak in plaats daarvan gebruik van de mogelijkheid om het bericht te rapporteren en laat de moderator het probleem afhandelen. Geef a.u.b. een korte uitleg over waarom u vindt dat het gerapporteerde bericht een probleem is. Houd er a.u.b. rekening mee dat de moderator onmogelijk beschikbaar kan zijn op een 24/7 basis en dus niet altijd alle berichten kan beoordelen. En hoewel gerapporteerde berichten zo spoedig mogelijk de nodige aandacht zullen krijgen, kan de moderator vaak niet onmiddellijk actie ondernemen.

3. Op moderatornotities die in een discussie geplaatst worden moet niet op het forum gereageerd worden. Als u het niet eens bent met een notitie van de moderator stuur dan een e-mail naar moderator -- at -- nifterlaca.nl. Reageer a.u.b. niet middels een privé bericht aan de moderator aangezien deze niet altijd 'aan boord' is en uw klacht kan sneller behandeld worden door het sturen van een e-mail.

4. Discussies over moderatorkwesties die spelen op andere websites zijn niet toegestaan. Evenmin als discussies die direct verband houden met hedendaagse politiek of hedendaagse religie.

5. Registreren onder meer dan één gebruikersnaam is niet toegestaan.

6. Een bericht volledig opmaken in vet schrift of in HOOFDLETTERS wordt beschouwd als schreeuwen. Natuurlijk is het gebruik hiervan om een woord of een zin of een citaat te benadrukken toegestaan.

7. Deelnemers hebben een uur de tijd om een door hun geplaatst bericht te wijzigen. Deze functie moet alléén gebruikt worden om kleine redactionele veranderingen aan te brengen en niet om de inhoud fundamenteel aan te passen. Misbruik maken van deze mogelijkheid kan leiden tot het inperken van de privileges.

8. Het is niet toegestaan om commerciële advertenties in een bericht te plaatsen.


Richtlijnen

1. Hoewel het op forums een natuurlijk verschijnsel is dat discussies van het onderwerp afdwalen, moet geprobeerd worden om dit te voorkomen. Als u vindt dat het ene onderwerp naar een ander leidt dan kan het beste een nieuwe discussie gestart worden.

2. Net zoals van u verwacht wordt dat u respect toont voor andere discussiedeelnemers, hoort u ook respect te tonen voor de discussies zelf. Zie zoveel mogelijk af van herhalende en irrelevante opmerkingen in uw berichten.

3. Houd persoonlijke handtekeningen kort.


Privacy
Alléén geregistreerde gebruikers kunnen berichten plaatsen op het forum. Niet geregistreerde bezoekers kunnen alléén lezen.
Wie zich laat registreren doet dit onder een zelf gekozen gebruikersnaam die indien gewenst hetzelfde kan zijn als de werkelijke naam.
Bij registratie is het noodzakelijk om een geldig e-mail adres op te geven ter verificatie. Dit e-mail adres wordt standaard voor iedereen zichtbaar in uw gebruikersprofiel. Als u dit niet wilt, dan kunt u in uw profiel de privacy-instellingen aanpassen.
De beheerder van het forum kan de e-mail adressen te allen tijde inzien en kan ook zien vanaf welke Host/IP een bericht is geplaatst.
Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om misbruik van het forum te kunnen signaleren en om eventuele misbruikers te kunnen weren. De gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden!


Één cookie
Wanneer een gebruiker inlogt wordt er een cookie geschreven op de computer van de gebruiker. Dit cookie doet niets anders dan de inlog-status 30 dagen onthouden. Als de gebruiker dus niet uitlogt bij vertrek en binnen 30 dagen terugkeert vanaf hetzelfde apparaat, dan is opnieuw inloggen niet nodig.
Voor meer informatie zie b.v. Wikipedia: Cookie (internet).


Auteursrecht

Een ieder die teksten plaats op dit forum behoud het auteursrecht op de eigen originele berichten en commentaren.
Korte citaten uit boeken of artikelen van anderen zijn toegestaan, mits de naam van de auteur en de bron van het citaat worden vermeld.
Citaten behoren niet gewijzigd te worden, maar, als enige wijziging onvermijdelijk is moeten rechte haken [ ] gebruikt worden om aan te geven waar dit heeft plaatsgevonden.
In grote lijnen geldt voor beeldmateriaal (plaatjes, tekeningen, foto's, filmpjes e.d.) hetzelfde als voor teksten.
Van beeldmateriaal op internet moet worden aangenomen dat het auteursrechtelijk beschermd is, tenzij duidelijk het tegendeel blijkt.
Deelnemers aan dit forum die naar dit soort materiaal willen linken, of beeldmateriaal in hun berichten willen opnemen middels BBcode, moeten toestemming hebben van de houder van het auteursrecht, zelfs als het beeldmateriaal op hun eigen webspace staat.
Net als voor teksten geldt ook voor beeldmateriaal het zogenaamde citaatrecht: het is toegestaan beeldmateriaal te gebruiken om iets te bespreken, aan te kondigen of te bekritiseren.
Bij foto's moet altijd rekening gehouden worden met het portretrecht.

Website met uitgebreide informatie over auteursrecht (en internet):
Auteursrecht op Internet
Nifterlaca is een persoonlijk en volkomen onafhankelijk initiatief van de eigenaar.